آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی افکت متنی نوار رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار، چند تا شکل ساده برای قلمو درست می کنکیم. بعد هم تنظیمات قلمو رو تغییر میدیم و از چند تا فیلتر استفاده می کنیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت اول “

  1. ایجاد خطوط راهنما

گام اول

یک سند جدید به ابعاد ۸۵۰ در ۶۰۲ پیکسل درست می کنیم و تکسچر Purple Carpet رو در بالای لایه Background قرار میدیم. اسمش رو هم میزاریم BG Texture.
اگه بخوایم می تونیم تکسچر رو Resize کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

روی لایه BG Texture دابل کلیک می کنیم و تنظیمات زیر رو اعمال می کنیم:

گام دوم

یک Color Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Color با کد رنگی #۷f89a0

Blend Mode روی Color

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام سوم

یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Ditcher رو تیک می زنیم

Blend Mode روی Linear Burn

Opacity روی ۱۸ درصد

Style روی Radial

Scale روی ۱۵۰ درصد

روی Gradient کلیک می کنیم و با استفاده از کد رنگی #ffffff در چپ و #۶c6c6c در راست، Gradient Fill درست می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

به این ترتیب، رنگ تکسچر تغییر می کنه و یک مقدار Vignette بهش اضافه میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

  1. ایجاد متن و Work Path

گام اول

متن مورد نظر رو با رنگ سفید و با استفاده از فونت Sofia Regular وارد می کنیم. Size رو هم حدود ۳۲۰pt قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام دوم

روی لایه متن کلیک راست می کنیم و Create Work Path رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام سوم

ابزار Direct Selection رو بر می داریم. میریم سراغ نوار امکانات. روی آیکن Path Operations و بعد هم Merge Shape Components کلیک می کنیم.
این طوری دیگه هیچ بخشی روی بخش دیگه قرار نمی گیره. در نتیجه، Stroke مون مرتب تر میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام چهارم

یک لایه جدید درست می کنیم. اسمش رو میزاریم Stroke و بعد هم لایه متن رو Invisible می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

  1. تغییر تنظیمات قلمو و ایجاد Stroke

گام اول

ابزار Brush رو بر می داریم. بعد میریم سراغ پنل Brush و قلموی Lace رو که قبلا درست کرده بودیم، انتخاب می کنیم.
توی تب Brush Tip Shape، عدد ۲۵ رو به Size و ۶۰ درصد رو به Spacing اختصاص میدیم.
بعد میریم سراغ تب Shape Dynamics و بعد هم Angle Jitter Control رو روی Direction قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام دوم

مطمئن میشیم که لایه Stroke فعال باشه. ابزار Brush رو انتخاب می کنیم. رنگ پیش زمینه یا Foreground Color رو روی سفید قرار میدیم.
روی دکمه Return کلیک می کنیم تا مسیر، Stroke بشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام سوم

روی Thumbnail لایه متن کلیک می کنیم تا انتخاب بشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام چهارم

دکمه Delete رو دو بار می زنیم تا Work Path و بخش داخلی Stroke حذف بشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

  1. ایجاد Fill

گام اول

یک بار دیگه قلموی اصلی رو انتخاب می کنیم و Size رو روی ۷۰ و Spacing رو روی ۷۵ درصد قرار میدیم.

 آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام دوم

یک لایه جدید بالای تمام لایه ها درست می کنیم.
جایی که متن شروع میشه، یک بار کلیک می کنیم. Shift رو نگه می داریم و جایی که متن تمام میشه، کلیک می کنیم.
به این ترتیب، نوار به صورت خط صاف در میاد.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام سوم

خطی که داریم رو Duplicate می کنیم و نسخه اصلی رو زیر نسخه اصلی قرار میدیم. بعد هم اون رو یک مقدار به راست می کشیم تا فاصله بین هر دو خط، پر بشه.
حالا هر دو خط رو Duplicate می کنیم. کپی ها رو به پایین می کشیم و تا زمانی که کل متن پوشیده بشه، این کار رو تکرار می کنیم.
تمام لایه ها رو توی یک گروه قرار میدیم و اسمش رو میزاریم Fill

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام چهارم

Ctrl رو نگه می داریم و روی Thumbnail لایه متن کلیک می کنیم تا باز هم انتخاب بشه. بعد هم روی آیکن Add Layer Mask که پایین پنل Layers قرار داره، کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

  1. اضافه کردن Layer Style به خطوط نوار

روی یکی از لایه های نوار کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام اول

یک Bevel and Emboss با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی ۱

Anti-aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام دوم

یک Contour با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Contour روی Ring-Double

Anti-aliased رو تیک می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام سوم

یک Texture با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Pattern روی ۴۵ Degree Fabric

Scale روی ۷۱ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام چهارم

این هم از Style خط انتخاب شده.
روی لایه این خط کلیک راست می کنیم و Copy Layer Style رو می زنیم.
به این ترتیب، Layer Style روی تمام خطوط اعمال میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

  1. اضافه کردن سایه

گام اول

گروه Fill و لایه Stroke رو انتخاب می کنیم. عدد ۹۱ درصد رو برای Fill در نظر می گیریم و وارد مسیر Filter > Convert for Smart Filters میشیم.
اسم Smart Object رو میزاریم Fill.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام دوم

روی لایه Fill دابل کلیک می کنیم و یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

Color روی #۷۰۷۰۷۰

Opacity روی ۴۱ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۲۹

Distance روی ۷

Size روی ۱۰

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

به این ترتیب، یک سایه ملایم اضافه میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

  1. اعمال فیلتر

گام اول

لایه Fill رو انتخاب می کنیم. بعد هم دکمه های Alt+Ctrl+Shift+E رو فشار میدیم و یک لایه Stamp درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Filters.
لایه Filters رو به Smart Object تبدیل می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام دوم

وارد مسیر Filter > Render > Lighting Effects میشیم و یک Spot Light با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Color روی ۲۵۰, ۲۵۰, ۲۴۸

Intensity روی ۲۰

Hotspot روی ۴۳

Colorize روی ۲۴۵, ۲۴۸, ۲۴۸

Exposure روی ۲

Gloss روی ۱۰۰

Metallic روی ۱۰۰

Ambience روی ۲۰

Texture روی Green

Highlight روی ۱

باید شکلی مشابه تصویر زیر داشته باشیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام سوم

وارد مسیر Filter > Blur Gallery > Tilt-Shaft میشیم.

Blur رو روی ۵ و Distortion رو روی ۰ قرار میدیم و سعی می کنیم که لبه ها رو محو کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

گام چهارم

موقعی که تمام شد، Opacity لایه Filters رو روی ۵۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

اگه بخوایم می تونیم شکل ها، تنظیمات و افکت های مختلف رو هم امتحان کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

تبریک! تمام شد!

توی این آموزش، با استفاده از چند تا شکل و ترفند، یک قلمو درست کردیم.
بعد، تکسچر پس زمینه رو تغییر دادیم و متن رو اضافه کردیم.
بعد از انجام این کار، تنظیمات قلمو رو تغییر میدیم و Style ها رو اعمال می کنیم.
در نهایت، با استفاده از چند تا فیلتر، افکت رو تمام می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار – قسمت دوم

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نوار ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *