آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 2780
آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی شیرینی انگلیسی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت اول “

۱۱. اضافه کردن Layer Style به دومین لایه مربا

روی لایه ۴ Copy دابل کلیک کرده و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۱۸

Soften روی ۱

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۶۶

Altitude روی ۶۹

Gloss Contour روی Cone – Inverted

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Highlight Mode روی Linear Light

Opacity روی ۵۰ درصد

Shadow Mode – Opacity روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

گام دوم

Texture :

Pattern روی Clouds

Depth روی ۲۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

به این ترتیب، به مربا هایلایت اضافه میشه.

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

۱۲. اضافه کردن Layer Style به سومین لایه مربا

Layer Style لایه ۴ Copy رو روی لایه ۴ Copy 2 هم Copy, Paste می کنیم. بعد هم روی ۴ Copy 2 دابل کلیک کرده و به صورت زیر تنظیم می کنیم.

Bevel & Emboss :

Size روی ۱۵

Angle روی ۱۴-

Highlight Mode – Opacity روی ۳۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

به این ترتیب، درخشندگی بیشتری به مربا اضافه میشه.

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

۱۳. اضافه کردن Layer Style به چهارمین لایه مربا

Layer Style لایه ۴ Copy رو روی لایه ۴ Copy 3 هم Copy, Paste می کنیم. بعد هم روی ۴ Copy 3 دابل کلیک کرده و به صورت زیر تنظیم می کنیم.

Bevel & Emboss :

Size روی ۲۹

Angle روی ۴۵

Highlight Mode روی Screen

Opacity روی ۹۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

۱۴. اضافه کردن Layer Style به لبه های مربا

روی لایه ۴ Copy 4 دابل کلیک کرده و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۲۴

Soften روی ۹

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۲۲-

Altitude روی ۶۴

Gloss Contour روی Cone – Inverted

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Linear Light

Shadow Mode – Opacity روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

گام دوم

Contour :

Contour روی Cone – Inverted

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

گام سوم

به این ترتیب، لبه های راست و پایین مربا، Style میشه. این Layer Style رو روی لایه ۴ Copy 5 هم Copy, Paste می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

گام چهارم

روی لایه ۴ Copy 5 دابل کلیک کرده و  Angle مربوط به Bevel & Emboss رو میزاریم روی ۱۱۲.

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

این از Style لبه های چپ و بالا.

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

۱۵. اضافه کردن خرده نان

گام اول

یک Work Path درست می کنیم. بعد هم یک لایه جدید درست کرده و زیر لایه ۱ قرار میدیم و اسمش رو میزاریم Crumbs. بعد هم با قلموی Crumbs اون رو Stroke می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

روی لایه Crumbs دابل کلیک کرده و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام دوم

Bevel & Emboss :

Depth روی ۲۷۵

Size روی ۳

Gloss Contour روی Gaussian

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode – Color روی #۴f3e34

Shadow Mode – Color روی #aa998b

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

گام سوم

Contour :

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

گام چهارم

Texture :

Pattern روی Bread Texture

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

گام پنجم

Pattern Overlay :

Pattern روی Bread Texture

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

گام ششم

Drop Shadow :

Opacity روی ۳۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۹

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

این از نتیجه.

آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی – قسمت دوم

۱۶. ایجاد بخش ۳D

گام اول

محتوای لایه ۱ , ۲ و متن اصلی رو انتخاب می کنیم.

یک لایه جدید به اسم Layer 1 زیر لایه Cumbs درست کرده و رنگی Foreground رو براش در نظر می گیریم و بعد از حالت انتخاب خارج میشیم.

گام دوم

Scale Transform Mode رو وارد می کنیم. Scale هر دو فیلد W و H محتوای لایه Layer 1 رو میزاریم روی ۹۹ درصد.

گام سوم

Alt+Ctrl+Shift+T رو دو بار فشار میدیم. بعد هم هر سه لایه رو با هم گروه می کنیم.

۱۷. اضافه کردن Layer Style به لایه ۳D

Layer Style لایه Crumbs رو روی گروه ۳D به صورتی که می بینین، Copy, Paste می کنیم. بعد هم روی گروه ۳D دابل کلیک کرده و مقادیر زیر رو تغییر میدیم.

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۵

Shadow Mode روی Linear Burn

Color روی #bf9876

گام دوم

Texture :

Invert رو تیک می زنیم

گام سوم

Drop Shadow :

Opacity روی ۱۵ درصد

Distance روی ۱۲

Size روی ۶

این از نتیجه.

۱۸. بهبود سایه

گام اول

محتوای لایه ۱ , ۲ و متن اصلی رو انتخاب می کنیم.

یک لایه جدید زیر گروه ۳D درست کرده و اسمش رو میزاریم Shadow.

کد رنگی #۴b4845 رو برای Fill در نظر می گیریم. بعد هم اون رو به Smart Object تبدیل می کنیم.

گام دوم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم و Radius رو میزاریم روی ۳.۵.

گام سوم

Blend Mode لایه Shadow رو میزاریم روی Linear Burn و Opacity رو روی ۲۵ درصد تنظیم می کنیم. بعد هم سایه رو جا به جا می کنیم.

۱۹. بهبود رنگ و اضافه کردن تصویر

گام اول

یک لایه Gradient Adjustment اضافه می کنیم.

یک Transparent Fill Color Adjustment Layer درست می کنیم. کد رنگی #f2ece6 رو براش در نظر می گیریم. Style رو روی Radial وScale رو روی ۵۰۰ تنظیم می کنیم.

بعد هم یک لایه Gradient Adjustment Layer بالای تمام لایه ها درست می کنیم و Blend Mode رو میزاریم روی Linear Burn.

گام دوم

تصویر Bagels and Ja, رو باز می کنیم. با استفاده از ابزار Magnetic Lasso یا هر ابزار دیگه ای، کاسه و کارد رو انتخاب می کنیم.

گام سوم

از Refine Edge استفاده می کنیم.

گام چهارم

بخش انتخاب شده رو روی سند اصلی Copy, Paste می کنیم. اون رو می چرخونیم و اندازه رو تغییر میدیم تا به نتیجه دلخواه برسیم.

گام پنجم

یک Hue/Saturation Adjustment Layer درست کرده و با لایه تصویر Clip می کنیم.

برای Reds، عدد ۳۰- رو برای Hue و ۲۰- رو برای Saturation در نظر می گیریم. می خوایم یک کاری کنیم که رنگ کاسه و متن هماهنگ بشه.

گام ششم

لایه تصویر رو Duplicate کرده و نسخه کپی رو در زیر قرار میدیم.

وارد مسیر Image > Adjustments > Hue/Saturation میشیم و Lightness رو روی ۱۰۰- قرار میدیم.

اون رو به Smart Object تبدیل کرده و یک Gaussian Blur اعمال می کنیم و Radius رو میزاریم روی ۳.۵. بعد هم از نسخه کپی به عنوان سایه استفاده می کنیم.

گام هفتم

در نهایت، ابزار Sponge رو بر می داریم و بخش های نارنجی کارد رو Desaturate می کنیم.

نتیجه

 

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی شیرینی انگلیسی ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0