آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

توی این آموزش، ویرایش تصویر با افکت طراحی  رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: متوسط
 • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop
 1. شروع طراحی

تصویر مورد نظر رو باز می کنیم. برای این کار، وارد مسیر File > Open میشیم و بعد از انتخاب عکس، روی Open کلیک کرده و تنظیمات رو به شکل زیر انجام میدیم.

 • وارد مسیر Image > Mode میشیم و Color Mode رو روی RGB 8 Bits/Channel تنظیم می کنیم.
 • وارد مسیر Image > Image Size میشیم و ابعاد ۲۰۰۰ در ۳۰۰۰ پیکسل رو به تصویر اختصاص میدیم.
 • وارد مسیر Layer > New > Background from Layer شده و این تصویر رو به عنوان پس زمینه تنظیم می کنیم.

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

 1. طراحی پس زمینه

گام اول

وارد مسیر Layer > New Fill Layer > Solid Color میشیم و یک Solid Color جدید به اسم Background Color درست می کنیم و کد رنگی #e5e5e5 رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

گام دوم

وارد مسیر File > Place Embeded میشیم. تکسچر مورد نظر رو انتخاب کرده و Place رو می زنیم. بعد هم Width و Height رو روی ۱۰۱.۷۳ درصد تنظیم کرده و اسم لایه رو میازریم Background Texture.

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

گام سوم

وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Black & White میشیم. اسم این Adjustment Layer رو میزاریم BT_Desaturate.

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

گام چهارم

Ctrl+Alt+G رو فشار میدیم و یک Clipping Mask درست می کنیم. بعد هم لایه Background Texture رو انتخاب کرده و Opacity رو روی ۲۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

 1. ایجاد افکت طراحی

گام اول

لایه Background رو انتخاب می کنیم. Ctrl+J رو زده و اون رو Duplicate می کنیم. بعد هم وارد مسیر Image > Adjustments > Shadows/Highlights میشیم. Shadows Amount رو روی ۱۰ درصد و Highlights Amount رو روی ۱۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

گام دوم

اسم این لایه رو میزاریم Base. بعد هم Ctrl+J رو می زنیم و این لایه رو Duplicate می کنیم. این لایه رو بالای تمام لایه ها توی پنل Layers، درگ می کنیم.

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

گام سوم

وارد مسیر Filter > Filter Gallery > Artistic > Cutout میشیم. Number of Levels رو روی ۸ و Edge Simplicity رو روی ۱۰ و Edge Fidelity رو روی ۱ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

گام چهارم

Ctrl+Shift+U رو فشار میدیم و این لایه Desaturate می کنیم. بعد هم وارد مسیر Filter > Stylize > Find Edges میشیم.

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

گام پنجم

Blending Mode این لایه رو روی Multiply و Opacity رو روی ۲۰ درصد قرار داده و اسمش رو میزاریم Rough_Sketch_1.

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

گام ششم

لایه Base رو انتخاب می کنیم. Ctrl+J رو می زنیم و این لایه رو Duplicate می کنیم. بعد هم اون رو زیر لایه Rough_Sketch_1 درگ می کنیم.

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

گام هفتم

وارد مسیر Filter > Filter Gallery > Artistic > Cutout میشیم. Number of Levels رو روی ۸ و Edge Simplicity رو روی ۲ و Edge Fidelity رو روی ۱ قرار میدیم.

گام هشتم

Ctrl+Shift+U رو فشار داده و لایه رو Desaturate می کنیم. بعد هم وارد مسیر Filter > Stylize > Find Edges میشیم.

گام نهم

Blending Mode این لایه رو روی Multiply و Opacity رو روی  ۱۰ درصد قرار میدیم. بعد هم اسم لایه رو میزاریم Rough_Sketch_2.

گام دهم

Ctrl رو نگه می داریم و روی لایه Rough_Skecth کلیک می کنیم. وارد مسیر Layer > New > Group from Layers میشیم. اسم گروه رو میزاریم Rough Sketch.

گام یازدهم

Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم.

گام دوازدهم

لایه Base رو انتخاب می کنیم. Ctrl+J رو می زنیم تا این لایه Duplicate بشه. بعد هم این لایه رو بالای گروه Rough Sketch قرار میدیم.

گام سیزدهم

وارد مسیر Filter > Filter Gallery > Sketch > Graphic Pen میشیم. Stroke Length رو روی ۱۵ و Light/Dark Balance رو روی ۱۰ و Stroke Direction رو روی Right Diagonal قرار میدیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام چهاردهم

Blending Mode این لایه رو میزاریم روی Multiply و Opacity رو روی ۱۰ درصد قرار میدیم و اسم لایه رو میزاریم Shading_1.

گام پانزدهم

لایه Base رو انتخاب می کنیم. Ctrl+J رو فشار داده و این لایه رو Duplicate می کنیم. بعد هم این لایه رو میزاریم زیر لایه Shading_1.

گام شانزدهم

وارد مسیر Filter > Filter Gallery > Sketch > Chacoal میشیم. Charcoal Thickness رو روی ۱ و Detail رو روی ۵ و Light/Dark Balance رو روی ۱۰ قرار میدیم.

گام هفدهم

Blending Mode این لایه رو روی Multiply و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم و اسم لایه رو میزاریم Shading_2.

گام هجدهم

لایه Base رو انتخاب می کنیم. Ctrl+J رو فشار داده و این لایه رو Duplicate می کنیم. بعد هم اون رو بالای لایه Shading_1 قرار میدیم.

گام نوزدهم

وارد مسیر Filter > Filter Gallery > Sketch > Photoscopy میشیم. Detail رو روی ۲ و Darkness رو روی ۵ قرار میدیم.

گام بیستم ام

Blending Mode رو روی Multiply و Opacity رو روی ۶۰ قرار میدیم. بعد هم اسم این لایه رو میزاریم Main Sketch.

 1. طراحی تکسچر Foreground

گام اول

وارد مسیر File > Place Embeded میشیم. تکسچر مورد نظر رو انتخاب کرده و روی Place کلیک می کنیم. Width و Height رو روی ۲۳۵ درصد قرار داده و اسم لایه رو میزاریم Foreground Texture.

گام دوم

روی این لایه کلیک راست کرده و Edit Contents رو می زنیم. توی فایل جدیدی که باز میشه، وارد مسیر Edit > Auto Tone میشیم. بعد هم Ctrl+Shift+U رو فشار داده و لایه رو Desaturate می کنیم.

گام سوم

Ctrl+S رو زده و تغییرات رو ذخیره می کنیم.

گام چهارم

Blending Mode رو میزاریم روی Soft Light.

 1. آخرین اصلاحات

گام اول

وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Photo Filter میشیم و اسم Adjustemt Layer جدید رو میزاریم Photo Tint.

گام دوم

روی Thumbnail این لایه دابل کلیک می کنیم. وارد پنل Properties میشیم. Filter رو روی Cooling Filter و Density رو روی ۱۱ درصد قرار میدیم.

گام سوم

D رو فشار میدیم و Swatch ها رو Reset می کنیم. وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map میشیم و اسمش رو میزاریم Overall Contrast.

گام چهارم

Blending Mode این لایه رو میزاریم روی Luminosity و Opacity رو روی ۱۲ درصد قرار میدیم.

گام پنجم

وارد مسیر Layer > New Adjustment Layer > Vibrance میشیم و اسم لایه رو میزاریم Overall Vibrance/Saturation.

گام ششم

روی Thumbnail این لایه دابل کلیک کرده و وارد پنل Properties میشیم. Vibrance رو روی ۴۰ و Saturation رو روی ۲۰ قرار میدیم.

گام هفتم

Ctrl+Alt+Shift+E رو فشار میدیم و بعد هم با زدن Ctrl+Shift+U اون رو Desaturate می کنیم. وارد مسیر Filter > Other > High Pass میشیم و Radius رو روی ۲ پیکسل قرار میدیم.

گام هشتم

Blending Mode رو روی Overlay قرار داده و اسمش رو میزاریم Overall Sharpening.

نتیجه

 

امیدواریم ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *