برچسب: طراحی گرافیکی

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم
آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت اول
آموزش Photoshop : طراحی لوگوی برجسته کاغذی
آموزش Photoshop : طراحی لوگوی چرمی
آموزش Photoshop : طراحی لوگوی چوبی
آموزش Photoshop : طراحی Template استوری اینستاگرام
آموزش Photoshop : طراحی افکت VHS
آموزش Photoshop : تفاوت RGB و CMYK
آموزش Illustrator : طراحی نمودار میله ای
آموزش InDesign : طراحی آگهی گلدار
آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر زمستانی
آموزش InDesign : طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی – قسمت دوم
آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت زمستانی
آموزش InDesign : طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی – قسمت اول
آموزش Photoshop : طراحی رابط کاربری اپلیکیشن دانلود – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی رابط کاربری اپلیکیشن دانلود – قسمت اول
آموزش Affinity Designer : طراحی الگوی تابستانی
آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی گرم
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول
آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر طراح – قسمت دوم
آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر طراح – قسمت اول
آموزش Affinity Designer : طراحی کاراکتر بچه – قسمت دوم
آموزش Affinity Designer : طراحی کاراکتر بچه – قسمت اول
آموزش Illustrator : طراحی داخلی دنج
آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سه بعدی سیاه و طلایی – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی سه بعدی سیاه و طلایی – قسمت اول
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی لوبیایی
آموزش Illustrator : طراحی Template های بنر ، برچسب و نشان
آموزش Illustrator : طراحی شش ضلعی
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نورانی – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی نورانی – قسمت اول
آموزش Illustrator : طراحی آیکن سپر کاپیتان آمریکا
آموزش Photoshop : ویرایش پرتره و ایجاد افکت شره رنگ
آموزش Illustrator : طراحی پاندای بامزه با شکل های ساده
آموزش InDesign : طراحی پوستر فیلم جادوگر شهر آز – قسمت دوم
آموزش InDesign : طراحی پوستر فیلم جادوگر شهر آز – قسمت اول