برچسب: مدل سازی

آموزش Maya : مدل سازی و ریگینگ کاراکتر چوبی – قسمت چهاردهم
آموزش Maya : مدل سازی دایناسور دنیای ژوراسیک – قسمت یازدهم
آموزش Maya : مدل سازی دایناسور دنیای ژوراسیک – قسمت دهم
آموزش Maya : مدل سازی و ریگینگ کاراکتر چوبی – قسمت سیزدهم
آموزش Blender : موشن گرافیک اشیا بدون استفاده از Shapekey – قسمت دوم
آموزش Maya : مدل سازی الماس – قسمت دوم
آموزش-maya-دایناسور-دنیای-ژوراسیک-8
آموزش Maya : مدل سازی الماس – قسمت اول
آموزش 3Ds Max : تخریب اشیا با RayFire – قسمت دوم
آموزش Blender : موشن گرافیک اشیا بدون استفاده از Shapekey – قسمت اول