آموزش Illustrator : طراحی آیکن های اندروید – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های اندروید – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی آیکن های اندروید رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن های اندروید ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزش Illustrator : طراحیادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی آیکن شبکه های اجتماعی – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی آیکن شبکه های اجتماعی – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی آیکن شبکه های اجتماعی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن شبکه های اجتماعی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزشادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی آیکن موبایل

آموزش Illustrator : طراحی آیکن موبایل توی این آموزش، طراحی آیکن موبایل رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن موبایل ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول یک Web Document جدید به ابعاد ۱۲۸ در ۱۲۸ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی ایزومتریک

آموزش Illustrator : طراحی ایزومتریک توی این آموزش، طراحی ایزومتریک رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی ایزومتریک ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم سند جدید گام اول وارد مسیر File > New میشیم یا Ctrl+N روادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های اندروید – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های اندروید – قسمت اول توی این آموزش، طراحی آیکن های اندروید رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن های اندروید ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم سند جدید وارد مسیرادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی نارگیلی – قسمت اول

آموزش Illustrator : افکت متنی نارگیلی – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی نارگیلی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی نارگیلی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator درست کردن سند جدید ایلاستریتور رو باز میادامه مطلب

آموزش Illustrator : قاب های طراحی دست

آموزش Illustrator : قاب های طراحی دست توی این آموزش، قاب های طراحی دست رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : قاب های طراحی دست ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator درست کردن سند جدید گام اول Ctrl+N روادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی لامپ و پروانه

آموزش Illustrator : تصویرسازی لامپ و پروانه توی این آموزش، تصویرسازی لامپ و پروانه رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : تصویرسازی لامپ و پروانه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی لامپ گام اول یک مستطیل رسم میادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی اسپانیایی

آموزش Illustrator : افکت متنی اسپانیایی توی این آموزش، افکت متنی اسپانیایی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی اسپانیایی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator درست کردن سند جدید گام اول Ctrl+N رو فشار میدیم وادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی مجموعه آیکن های رنگی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزشادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت

آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت توی این آموزش، طراحی آیکن های کارت ویزیت رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن های کارت ویزیت ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم سند جدید Ctrl+N روادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی مجموعه آیکن های رنگی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های رنگی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator درست کردنادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر حروف

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر حروف توی این آموزش، آموزش، طراحی کاراکتر حروف رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر حروف ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator درست کردن سند جدید گام اول Ctrl+N رو فشار میدیمادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی آیکن تیک

آموزش Illustrator : طراحی آیکن تیک توی این آموزش، طراحی آیکن تیک رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن تیک ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول وارد مسیر File > New میشیم و یک سندادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی روسی – قسمت اول

آموزش Illustrator : افکت متنی روسی – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی روسی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی روسی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم سند جدید گام اول ایلاستریتور رو بازادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه سفر

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه سفر توی این آموزش، طراحی پس زمینه سفر رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه سفر ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ۱. طراحی نوشیدنی و لیمو گام اول یکادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی آیکن ایموجی

آموزش Illustrator : طراحی آیکن ایموجی توی این آموزش، طراحی آیکن ایموجی رو با Illustrator با هم می بینیم  و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن ایموجی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول یک سند جدید درست می کنیم. Width و Heightادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه ساحلی

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه ساحلی توی این آموزش، طراحی پس زمینه ساحلی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه ساحلی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی برگ نخل گام اول با طراحی ساقهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی خرس قطبی

آموزش Illustrator : طراحی خرس قطبی توی این آموزش، طراحی خرس قطبی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی خرس قطبی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی صحنه گام اول یک سند جدید به ابعاد ۸۵۰ درادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه تابستانی

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه تابستانی توی این آموزش، طراحی پس زمینه تابستانی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه تابستانی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی کلاه گام اول بیاین طراحی کلاه روادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی چمدان – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی چمدان – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی چمدان رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی چمدان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزش Illustrator : طراحی چمدان – قسمت اول “ گامادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی چمدان – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی چمدان – قسمت اول توی این آموزش، طراحی چمدان رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی چمدان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی اولین چمدان گام اول یک مستطیل با زوایای گرد رسمادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی تکه تکه

آموزش Illustrator : افکت متنی تکه تکه توی این آموزش، افکت متنی تکه تکه رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی تکه تکه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم سند جدید Ctrl+N رو می زنیم وادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی آیکن شبکه های اجتماعی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی آیکن شبکه های اجتماعی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی آیکن شبکه های اجتماعی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن شبکه های اجتماعی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator باز کردنادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی بروشور سفر

آموزش InDesign : طراحی بروشور سفر توی این آموزش، طراحی بروشور سفر رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی بروشور سفر ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم سند بروشور گام اول ایندیزاین رو باز کرده وادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی نماد دیوالی – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی نماد دیوالی – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی نماد دیوالی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی نماد دیوالی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزش Illustrator : طراحی نماد دیوالی –ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی هدیه های بنفش – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی هدیه های بنفش – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی هدیه های بنفش رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی هدیه های بنفش ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزش Illustrator : طراحیادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه تعطیلات – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه تعطیلات – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی پس زمینه تعطیلات رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه تعطیلات ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزش Illustrator : طراحیادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه استوایی

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه استوایی توی این آموزش، طراحی پس زمینه استوایی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع می کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه استوایی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی گل گرمسیری گام اول یک Gradientادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی نماد دیوالی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی نماد دیوالی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی نماد دیوالی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی نماد دیوالی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم سند جدید Ctrl+N رو فشار داده وادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه تعطیلات- قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه تعطیلات- قسمت اول توی این آموزش، طراحی پس زمینه تعطیلات رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه تعطیلات ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی گیلاس گام اول با استفادهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه کریسمس زمستانی

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه کریسمس زمستانی توی این آموزش، طراحی پس زمینه کریسمس زمستانی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه کریسمس زمستانی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی درخت و خانه گامادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی سورتمه کریسمس

آموزش Illustrator : طراحی سورتمه کریسمس توی این آموزش، طراحی سورتمه کریسمس رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی سورتمه کریسمس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی سورتمه گام اول شکلی که در زیر می بینین روادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی هدیه های بنفش – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی هدیه های بنفش – قسمت اول توی این آموزش، طراحی هدیه های بنفش رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی هدیه های بنفش ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی اولین هدیه گام اولادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی صورتی

آموزش Illustrator : افکت متنی صورتی توی این آموزش، افکت متنی صورتی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی صورتی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی الگو گام اول میانبر Ctrl+’ رو فشار داده وادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه کتاب

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه کتاب توی این آموزش، طراحی مجموعه کتاب رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه کتاب ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator باز کردن سند جدید ایلاستریتور رو باز می کنیم. واردادامه مطلب

آموزش InDesign : افکت متنی کنده کاری روی سنگ

آموزش InDesign : افکت متنی کنده کاری روی سنگ توی این آموزش، افکت متنی کنده کاری روی سنگ رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی کنده کاری روی سنگ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign گامادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی بنر هالووین

آموزش Illustrator : طراحی بنر هالووین توی این آموزش، طراحی بنر هالووین رو با با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی بنر هالووین ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی فانوس گام اول برای طراحی کدو، ” آموزشادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی اسپانیایی

آموزش Illustrator : افکت متنی اسپانیایی توی این آموزش، افکت متنی اسپانیایی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی اسپانیایی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد سند جدید گام اول Ctrl+N رو زده و یکادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر مکزیکی

آموزش InDesign : طراحی پوستر مکزیکی توی این آموزش، طراحی پوستر مکزیکی رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر مکزیکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign, Adobe Illustratorادامه مطلب

ارسال رایگان تمام محصولات به سراسر کشور! شرایط تا 35 درصد تخفیف ویژه در خرید همزمان چند محصول را حتما ببینید! رد کردن