آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 3898
آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن قسمت دوم

توی این آموزش، مدل سازی اسلحه مدرن رو با 3Ds Max با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: پیشرفته
  • مدت آموزش: 60 تا 80 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: 3Ds Max

” آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت اول “

گام چهل و سوم

Cylinder یا استوانه های جدیدی درست می کنیم. بعد هم اون ها رو به صورتی که می بینین می چرخونیم. اون ها رو در جایی که Loop های داخلی Polygon رو اکسترود کردیم قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام چهل و چهارم

یک استوانه جدید با این تنظیمات درست می کنیم: Height Segments روی 1 و Cap Segments روی 2 و Sides روی 32.  بعد هم اون رو به Editable Poly تبدیل کرده و Polygon های پشت رو حذف می کنیم. Polygon ها رو در وسط به سمت جلو برده و به صورتی که می بینین، Inset می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام چهل و پنجم

Polygon هایی که وسط دو تا Loop جلو قرار دارن رو انتخاب می کنیم. بعد هم اون ها رو به داخل اکسترود می کنیم. بعد هم لبه ها رو با عددی پایین برای Amount و Edge Segments، بار دیگه Chamfer می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام چهل و ششم

اشیا رو به صورتی که می بینین قرار میدیم. چند تا کپی تهیه کرده و Scale اون ها رو با ابزار Scale کاهش میدیم. بعد هم در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام چهل و هفتم

حالا باید بریم سراغ بدنه اصلی و مشکلات مش رو برطرف کنیم. Edge Loop های مشخص شده رو انتخاب می کنیم. بعد هم اون ها رو به کنج ها نزدیک می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام چهل و هشتم

دو تا Loop دیگه به صورتی که می بینین اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام چهل و نهم

یک استوانه جدید درست کرده و عدد 32 رو برای Sides و عدد 0 رو برای Height یا Cap در نظر می گیریم. اون رو به Editable Poly تبدیل کرده و Polygon پشتی رو حذف می کنیم. بعد هم Polygon جلو رو انتخاب کرده و به صورتی که می بینین، Inset و Extrude می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام پنجاه ام

Polygon جلو رو Bevel کرده و لبه ها رو هم Chamfer می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام پنجاه و یکم

یک بار دیگه، Smooth Modifer رو اعمال کرده و شی رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام پنجاه و دوم

یک Box جدید درست کرده و عدد 6 رو برای Length Segments در نظر می گیریم. بعد هم اون رو به Editable Poly تبدیل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام پنجاه و سوم

3 تا Edge Loop دیگه اضافه کرده و رئوس رو به صورتی زیر تنظیم می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام پنجاه و چهارم

Polygon های بالا و پایین رو حذف کرده و سه تا Loop رو انتخاب می کنیم و اون ها رو به سمت بیرون Scale می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام پنجاه و پنجم

یک باری دیگه با استفاده از امکان Border، لبه های پایین رو انتخاب می کنیم. با استفاده از دستور Shift+Scale به صورت زیر در میاریم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام پنجاه و ششم

Shift رو نگه می داریم. از ابزار Mode برای اکسترود کردن مرز پایین به سمت پایین استفاده می کنیم. همچنان که این مرز انتخاب شده، روی امکان Cap از بخش Edit Poly کلیک می کنیم. وارد Vertex Mode میشیم و رئوس هر سمت از بخش پایین رو انتخاب کرده و هر جفت از رئوس رو به یک لبه جدید وصل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام پنجاه و هفتم

Edge Loop های بیشتری رو به محلی که می بینین اضافه می کنیم. برای این کار از دستورهای Ring و Connect کمک می گیریم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام پنجاه و هشتم

یک Turbosmooth Modifier با Iterations 2 اضافه کرده و به صورت زیر در میاریم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام پنجاه و نهم

سه تا Tube یا لوله جدید درست کرده و به Editable Poly تبدیل می کنیم. بعد هم اون ها رو با یک شکل واحد با استفاده از امکان Attach از منوی Edit Geometry بخش Edit Poly، به هم وصل می کنیم. Polygonهای پشتی هر کدوم رو حذف کرده و از امکان Border و نگه داشتن Shift در درگ کردن به صورت زیر در میاریم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام شصت ام

Edge Loop های داخل و خارج رو Chamfer هر سه شی رو Chamfer کرده و Amount رو روی عددی پایین و Edge Segments رو روی 2 قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام شصت و یکم

بریم سراغ بدنه اصلی و Edge Loop های بیشتری رو به شکلی که می بینین اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام شصت و دوم

Polygon هایی که می بینین رو حذف می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن – قسمت دوم

گام شصت و سوم

تا زمانی که شکل زیر به دست بیاد، رئوس رو جا به جا می کنیم.

گام شصت و چهارم

بریم سراغ لوله اسلحه. اول از همه باید بخش کناری رو با استفاده از امکان Cap به شکلی که می بینین، Cap کنیم. بعد هم لبه ها رو در حالی که Amount رو روی مقدار متوسط و Edge Segemnts و رو روی 4 تنظیم کردیم، Chamfer کنیم.

گام شصت و پنجم

یک Turbosmooth Modifier با Iterations 2 اضافه کرده  و در محلی که می بینین قرار میدیم.

گام شصت و ششم

یک استوانه جدید درست می کنیم. عدد 18 رو برای Sides در نظر گرفته و اون رو به Editable Poly تبدیل می کنیم. بعد هم دو تا Edge Loop اضافه می کنیم.

گام شصت و هفتم

چند تا گروه از دو تا Polygon ها رو انتخاب کرده و بین اون ها رو چهار تا Polygon فاصله میندازیم.

گام شصت و هشتم

دستور Bevel رو اعمال کرده و Polygon ها رو حذف می کنیم. بعد هم دو تا Loop دیگه اضافه می کنیم.

گام شصت و نهم

Polgon های بین Loop هایی که درستکردیم رو اکسترود کرده و دو بار هم Polygon جلو رو Bevel می کنیم.

گام هفتاد ام

سه بار دیگه نوک گلوله رو Bevel می کنیم. یک بار به سمت داخل و دو بار هم به سمت بیرون.

گام هفتاد و یکم

بار دیگه نوک رو سه بار Bevel می کنیم تا به صورت زیر در بیاد.

گام هفتاد و دوم

Polygon پشت رو اول Extrude و بعد Inset و دوباره Extrude می کنیم.

گام هفتاد و سوم

باید Polygon های قبلی رو بار دیگه Extrude کنیم. بعد هم Polygon پشت رو Inset و یک بار به داخل و یک بار هم به خارج Bevel می کنیم. در نهایت یک بار دیگه Inset می کنیم.

گام هفتاد و چهارم

Polygon ها رو دو بار دیگه Bevel و یک بار Inset و یک بار دیگه به داخل Extrude می کنیم.

گام هفتاد و پنجم

یک Loop جدید به بخش جلویی اضافه کرده و لبه ها رو Smooth می کنیم.

گام هفتاد و ششم

دو تا Loop جدید اضافه کرده و بعد هم Turbosmooth رو اعمال می کنیم.

گام هفتاد و هفتم

حالا باید Edge Loop های بیشتری رو به Polygon پشتی اضافه کنیم. یک بار دیگه Polygon وسط رو Inset می کنیم.

گام هفتاد و هشتم

یک استوانه جدید درست کرده و Sides رو روی 80 تنظیم می کنیم. اون رو به Editable Poly تبدیل کرده و Polygon های جلو پشت رو حذف می کنیم. بعد هم تمام Polygon رو انتخاب کرده و Bevel می کنیم.

گام هفتاد و نهم

دستور Connect رو اعمال کرده و Segments رو روی 2 و Pinch رو روی 90 قرار میدیم.

گام هشتاد ام

یک Turbosmooth Modifier با Iterations 2 به هر دو طرف اضافه کرده و شیئی که درست کردیم رو داخل گلوله قرار میدیم و تمام!

امیدواریم ” آموزش 3Ds Max : مدل سازی اسلحه مدرن ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش مدل سازی در تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در 3Ds Max

– صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک 1

– صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک 2

– صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک 1

– صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک 2

– صفر تا صد آموزش وی ری برای تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش آرنولد در تری دی مکس

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: