آموزش ۳Ds Max : مدل سازی تاس

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی تاس

توی این آموزش، مدل سازی تاس رو با ۳Ds Max با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش ۳Ds Max : مدل سازی تاس ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max

گام اول

وارد Unit Setup  میشیم و Generic Units رو تیک می زنیم. برای این کار، میریم سراغ نوار ابزار اصلی و Customize رو انتخاب می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام دوم

Alt+W رو فشار میدیم. میریم سراغ پنل Geometry و مربع کنار Standard Primitives رو انتخاب می کنیم.

Cube رو برای Creation Method در نظر می گیریم.

روی Keyboard Intry کلیک می کنیم. XYZ Axis رو روی ۰ قرار میدیم.

عدد ۵۰ رو برای Length, Width, Height در نظر گرفته و روی دکمه Creation کلیک می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام سوم

روی مکعب کلیک راست کرده و Editable Poly رو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام چهارم

Polygons رو انتخاب می کنیم.

تمام Polygon ها رو با زدن میانبر Ctrl+A، انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام پنجم

Editable Poly رو انتخاب کرده و بعد هم روی آیکن مربوط به Inset کلیک می کنیم. Inset by Polygon رو می زنیم. Inset Amount رو روی ۳ قرار میدیم و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام ششم

نمای Front یا جلو رو انتخاب می کنیم.

میریم سراغ Editable Poly Subdivision و Edge رو انتخاب می کنیم.

نشانگر ماوس رو از بالا به پایین، در وسط لبه ها قرار میدیم. لبه های جهت مخالف رو هم انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام هفتم

میریم سراغ Edit Edges و روی آیکن مربوط به Connect کلیک می کنیم.

Segments رو روی ۱ قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام هشتم

نشانگر رو از راست به چپ، در مرکز لبه ها قرار میدیم و لبه های جهت مخالف رو هم انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام نهم

روی آیکن مربوط به Connect کلیک می کنیم.

Segments رو روی ۱ قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام دهم

روی آیکن مثلثی کوچک بالای ViewCube کلیک کرده و به این ترتیب، وارد نمای Top میشیم.

نشانگر رو از چپ به راست در مرکز لبه ها قرار داده و لبه های جهت مخالف رو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام یازدهم

روی آیکن کوچک مربوط به Connect کلیک می کنیم.

Sgemnets رو روی ۱ قرار داده و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام دوازدهم

روی آیکن مثلثی کوچکی که در پایین قرار داره کلیک می کنیم و وارد نمای Front میشیم.

روی کلمه Editable Poly کلیک کرده و Subdivision Mode رو می بندیم.

میریم سراغ Subdivision Surface و NURMS Subdivision رو فعال می کنیم. تیک Isoline Display رو بر می داریم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام سیزدهم

کلیک راست کرده و یک بار دیگه Editable Poly رو می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام چهاردهم

وارد نمای Front یا جلو میشیم.

شش تا مکعب درست می کنیم.

وارد Vertex Subdivision Mode میشیم و روی این شش تا راس کلیک می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام پانزدهم

میریم سراغ Edit Vertices و روی آیکن مربوط به Chamfer کلیک می کنیم.

عدد ۵ رو برای Vertex Amount در نظر می گیریم و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام شانزدهم

رئوس رو از حالت انتخاب خارج می کنیم. وارد نمای Right یا راست میشیم.

Ctrl رو نگه داشته و پنج تا راسی که می بینین رو انتخاب می کنیم. میریم سراغ Chamfer و بعد هم عدد ۵ رو بهش اختصاص میدیم و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام هفدهم

رئوس رو از حالت انتخاب خارج می کنیم. وارد نمای Back یا پشت میشیم.

Ctrl رو نگه داشته و راسی که می بینین رو انتخاب می کنیم. میریم سراغ Chamfer و بعد هم عدد ۵ رو بهش اختصاص میدیم و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام هجدهم

رئوس رو از حالت انتخاب خارج می کنیم. وارد نمای Left یا چپ میشیم.

Ctrl رو نگه داشته و دو تا راسی که می بینین رو انتخاب می کنیم. میریم سراغ Chamfer و بعد هم عدد ۵ رو بهش اختصاص میدیم و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش مدل سازی در تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در ۳Ds Max

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۱

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۱

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش وی ری برای تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش آرنولد در تری دی مکس


گام نوزدهم

رئوس رو از حالت انتخاب خارج می کنیم. وارد نمای Top یا بالا میشیم.

Ctrl رو نگه داشته و سه تا راسی که می بینین رو انتخاب می کنیم. میریم سراغ Chamfer و بعد هم عدد ۵ رو بهش اختصاص میدیم و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام بیستم

رئوس رو از حالت انتخاب خارج می کنیم. وارد نمای Bottom یا پایین میشیم.

Ctrl رو نگه داشته و چهار تا راسی که می بینین رو انتخاب می کنیم. میریم سراغ Chamfer و بعد هم عدد ۵ رو بهش اختصاص میدیم و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام بیست و یکم

وارد Polygon Mode میشیم.

Ctrl رو نگه داشته و تمام Polygon هایی که Chamfer کردیم رو انتخاب می کنیم. اون ها رو می چرخونیم و تمام Polygon های سمت دیگه رو هم انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام بیست و دوم

یک Bevel Modifier اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام بیست و سوم

میریم سراغ Selection و  روی Grow کلیک می کنیم.

بقیه Polygon های سمت دیگه رو انتخاب می کنیم.

اون ها رو می چرخونیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام بیست و چهارم

روی Polygon: Material IDs کلیک می کنیم.

عدد ۱ رو برای Set ID و عدد ۱ رو برای Select ID در نظر می گیریم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام بیست و پنجم

Ctrl رو نگه می داریم و روی صفحه کلیک می کنیم. Material ID رو برای Polygon های خارجی تنظیم می کنیم.

همین کار رو برای Polygon های داخلی هم تکرار می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام بیست و ششم

Material Ids رو روی ۲ و Set ID رو روی ۲ قرار میدیم و Enter می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام بیست و هفتم

میریم سراغ Subdivision Surface و  Use NURMS Subdivision رو تیک می زنیم.

Display Iterations رو روی ۲ قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام بیست و هشتم

میریم سراغ نوار ابزار اصلی و Material Editor رو باز می کنیم.

از Slate Material Editor استفاده می کنیم.

Multi/Sub-Object Map رو به بیرون درگ می کنیم.

ماوس رو روی Multi/Sub-Object Map نگه داشته و روی Set Number کلیک می کنیم.

عدد ۲ رو برای Set Number در نظر گرفته و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام بیست و نهم

توی ID 1، روی دکمه None کلیک می کنیم.

میریم سراغ Material – Standard و روی Standard Map کلیک می کنیم  و Ok می زنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام سی ام

میریم سراغ Material ID 1 و روی Color Slot کلیک کرده و رنگ قرمز رو انتخاب می کنیم و Ok می زنیم.

 آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام سی و یکم

میریم سراغ Material ID 2 و این بار رنگ سفید رو بهش اختصاص میدیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام سی و دوم

نود رو روی تاس درگ می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

گام سی و سوم

روی Standard Material قرمز دابل کلیک کرده و اسمش رو میزاریم Red.

Material Type رو میزاریم روی Thong.

عدد ۸۵ برای Specular و عدد ۳۵ رو برای Glossiness در نظر می گیریم.

روی متریال سفید کلیک کرده و اسمش رو میزاریم White. این بار Material Type رو روی Thong قرار داده و تنظیمات Specular Level و Glossiness رو روی همون تنظیمات متریال قرمز قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

نتیجه

 آموزش 3Ds Max : مدل سازی تاس

امیدواریم ” آموزش ۳Ds Max : مدل سازی تاس ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش مدل سازی در تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در ۳Ds Max

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۱

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۱

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش وی ری برای تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش آرنولد در تری دی مکس


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code