آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles3

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 3314
آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles3

توی این آموزش، طراحی مهر، مثل رد تایر یا رد پا روی چیزهایی مثل برف، گل یا سایر مواد شکل پذیر رو با استفاده از پلاگین Thinking Particles3 نرم افزار 3Ds Max رو با هم می بینیم. این تکنیک، برای شکل های مختلفی کاربردی هست و طراح های خلاقانه ای میشه باهاش درست کرد.

با ” آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین  Thinking Particles 3″ با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: 20 تا 30 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: 3Ds Max

فایل های تمرین- Project Files 

دانلود Thinking Particles 3

گام اول

یک Plane درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Deformable Plane.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام دوم

Length و Width اون رو روی 140 قرار میدیم و Real-Worls Map Size رو غیر فعال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام سوم

Deformable Plane رو به مختصات x=0, y=0, z=0 منتقل می کنیم.

 آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام چهارم

یک Plane جدید درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Emitter Plane و Length و Width اون رو ری 120 میزاریم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام پنجم

این Plane رو به مختصات x=0, y=0, z=140 منتقل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام ششم

دکمه A روی کیبورد رو فشار میدیم و Angle Snaps رو فعال می کنیم. حالا Deformable Plane رو 25 درجه روی محور x می چرخونیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام هفتم

Deformable Plane رو Clone می کنیم. Colone Type رو روی Copy قرار میدیم و اسمش رو یمزاریم Deflector Plane و Ok رو می زنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام هشتم

Deflector Plane رو به مختصات x=0, y=0, z=-10 منتقل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام نهم

یک استوانه در نزدیکی Deformable Plane درست می کنیم. Radius اون رو روی 4 و Height رو روی 30 قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام دهم

یک قوری در نزیکی استوانه درست می کنینم و Radius رو روی 12 میزاریم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام یازدهم

یک تایر نزدیکی قوری درست می کنیم. Radius1 رو روی 13 و Radius2 رو روی 3 قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام دوازدهم

مسیر Command Panel > Create > Particle Systems > Thinking رو دنبال می کنیم و آیکن Thinking Particles3 رو توی Viewport قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام سیزدهم

حالا میریم سراغ پنل Modify و روی Properties کلیک می کنیم. از کلیدهای Alt+Shift+P برای باز کردن و Alt+Shift+C برای باز کردن پلاگین ThinikingParticles3 هم میشه استفاده کرد.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام چهاردهم

از نمای DynamicSet، Master Dynamic رو انتخاب می کنیم. برای اینکه تغییرات واقعی رو ببینیم، Edit on Fly رو غیر فعال و برای اینکه شکل Particle رو ببینیم، Show Mesh رو فعال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام پانزدهم

از نمای Particle Group Tree، روی دکمه Create زیر Master System کلیک می کنیم. با دو بار کلیک روی عنوان Group، اسم گروه رو میزاریم Objects. حالا برای تعیین عملکرد Particles یا ذرات، باید Synamic Set ایجاد کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام شانزدهم

از نمای DynamicSetTree، روی دکمه Create زیر Master System کلیک می کنیم. با دو بار کلیک روی عنوان DynamicSet، اسم گروه رو میزاریم Generate.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام هفدهم

Generate و DynamicSet رو انتخاب می کنیم و بعد میریم سراغ بخشی که بالای سمت راست قرار داره.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام هجدهم

آیکن Operator و بعد هم Generator رو از لیست منو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام نوزدهم

نود Matter Waves رو انتخاب می کنیم و روی نمای Wire Setup کلیم می کنیم تا این نود رو به DynamicSet اضافه کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام بیستم

از بخش Matter Waves، روی دکمه Pick Object Based Emitter کلیک می کنیم و بعد هم Emitter Plane رو انتخاب می کنیم. از این منو روی Objects کلیک می کنیم. مقدار Particles / [s] رو روی 2، Life Span رو روی 300 و Speed رو روی 0 میزاریم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام بیست و یکم

رابط کاربری Thinking Particles3 رو کوچک می کنیم. حالا Animation Length رو روی 200 میزاریم بعد هم انیمیشن رو Play می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام بیست و دوم

رابط کاربری Thinking Particles3 رو بزرگ می کنیم. Generate DynamicSet رو هایلایت می کنیم. میریم سراغ پنل Create و از منویی که اونجا قرار داره، Shape رو انتخاب می کنیم. یک Geom Instance نزدیک Matter Waves درست می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام بیست و سوم

از بخش Geom Instance، روی دکمه Pick Object کلیک می کنیم و استوانه، قوری و بعد هم تایر رو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام بیست و چهارم

روی خروجی Bron Particle مربوط به Matter Waves کلیک می کنیم و اون رو به ورودی Geom Instance وصل می کنیم. حالا این پارامترها به هم متصل شدن: موقعی که یک ذره یا Particle ظاهر میشه، یک شکل تصادفی (استوانه، قوری  یا تایر) بهش اختصاص پیدا می کنه. برای اینکه تغییرات رو ببینیم، اسلایدر زمان رو جا به جا می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام بیست و پنجم

از پنل Create، گزینه Standard رو انتخاب می کنیم. یک Alignment اضافه می کنیم و ورودی Particle رو به خروجی Born Particle مربوط به Matter Waves وصل می کنیم. حالا ذرات از وکتورهای تصادفی استفاده می کنن.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام بیست و ششم

از نمای DynamicSet Tree، گزینه Master Dynamic رو انتخاب می کنیم و روی دکمه Create کلیک می کنیم. اسم DynamicSet رو میزاریم Dynamics.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام بیست و هفتم

از پنل Create، روی آیکن Groups کلیک می کنیم و بعد هم یک گروه Objects اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام بیست و هشتم

روی آیکن Operators کلیک، و Dynamics رو از منو انتخاب می کنیم و بعد هم یک Force Operator اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام بیست و نهم

از بخش Force، مقدار Strength رو روی -100 قرار میدیم. گروه Objects رو به Force وصل می کنیم. این کار مثل نیروی گرانش عمل می کنه.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام سی ام

توی این مرحله، یک PhysX opertaor اضافه می کنیم و Objects رو از بخش PhysX انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام سی و یکم

از پنل Create روی آیکن Helpers کلیک می کنیم. یک Node Hlper اضافه می کنیم و از منویی که ظاهر میشه، روی دکمه Pick Node کلیک می کنیم و بعد هم Deflector Plane رو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام سی و دوم

خروجی Node رو به ورودی Floor Node مربوط به PhysX Operator متصل می کنیم و بعد هم انیمیشن رو Play می کنیم. حالا ذرات باید با هم و با Deflector Plane برخورد کنن.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام سی و سوم

از نمای DynamicSet Tree، Master Dynamic رو انتخاب، و روی دکمه Create کلیک می کنیم. اسم این DynamicSet رو میزاریم Imprints. از پنل Create روی آیکن Operators کلیک می کنیم و Tools از منو انتخاب می کنیم. حالا یک Collision Map اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام سی و چهارم

از بخش Collision Map، روی دکمه Pick Object و بعد هم Deformable Plane کلیک می کنیم. بعد هم Objects رو به عنوان Group از منو انتخاب می کنیم و Map Width و Map Height رو روی 512 قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام سی و پنجم

روی دکمه Select Record File کلیک می کنیم و مسیر ذخیره فیلم رو مشخص می کنیم. اسمش رو میزاریم Collision.mov و روی دکمه Record کلیک می کنیم. به این ترتیب یک نوار ظاهر میشه و باید تا زمانی که پر بشه، منتظر بمونین. حالا برای تماشای انیمیشن، Collision.mov رو باز می کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام سی و ششم

حالا می تونیم Thinking Particle رو ببندیم و Deflector Plane و سایر شکل ها رو مخفی کنیم. Deformable Plane رو انتخاب می کنیم و Length Segments و Width Segments رو روی 100 قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام سی و هفتم

یک Displace Modifier از لیست Modifier اضافه می کنیم. مقدار Displacement Strenght رو روی -10 قرار میدیم و فایل Collision.mov رو برای Displacement Map قرار میدیم. مقدار Blur رو روی 0.3 و Map Lengh و Map Width رو روی 142 قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

گام سی و هشتم

همش همین بود. اگه اسلایدر Time رو جا به جا کنیم می تونیم همه چیز رو بررسی کنیم.

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

افکت نهایی

آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین Thinking Particles 3

امیدواریم ” آموزش 3Ds Max : نحوه طراحی مهر با استفاده از پلاگین  Thinking Particles3″  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

” صفر تا صد آموزش تری دی مکس “

” صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در 3Ds Max ” 

” صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک 1 ” 

– ” صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک 2 ” 

” صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک 1 “

– ” صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک 2 ” 

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: