آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

توی این آموزش، طراحی آیکن گزارش رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator
  1. درست کردن سند جدید

ایلاستریتور رو باز می کنیم. وارد مسیر File > New میشیم و یک سند خالی درست می کنیم. عنوان مورد نظر رو برای فایل در نظر می گیریم. ابعاد مناسب رو بهش اختصاص میدیم. Units رو روی Pixel و Color Mode رو روی RGB قرار میدیم.

وارد مسیر Edit > Preferences > General میشیم. Keyboard Increment رو روی ۱ پیکسل قرار میدیم. میریم سراغ Units و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

  1. طراحی آیکن اول

گام اول

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل به ابعاد ۱۶۰ در ۱۷۸ پیکسل رسم می کنیم. وارد پنل Align میشیم و Alin to Artboard رو تیک می زنیم. بعد هم روی Horizontal Align Center و Vertical Align Bottom کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام دوم

۱۲pt Stroke رو بهش اختصاص میدیم. روی Align Stroke to Inside کلیک می کنیم. رنگش مهم نیست.

همچنان که شکل انتخاب شده، وارد پنل Transform میشیم و Radius رو روی ۳۰ پیکسل قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام سوم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۹۰ در ۱۷ پیکسل رسم می کنیم. روی Horizontal Align Center و Vertical Align Top کلیک می کنیم.

یک مستطیل دیگه به ابعاد ۹۰ در ۲۰ پیکسل رسم کرده و اون رو پایین مستطیل اول قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام چهارم

حالا می تونیم مستطیل آبی رنگ بالا رو حذف کنیم.

شکل آیکن رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Expand Appearance میشیم. شکل رو به همراه مستطیل صورتی انتخاب می کنیم. میریم سراغ پنل Pathfinder و روی Minus Front کلیک می کنیم. نتیجه به صورت زیر در میاد.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام پنجم

یک مستطیل جدید به ابعاد ۷۶ در ۲۰ پیکسل رسم می کنیم. روی Horizontal Align Center و Vertical Align Top کلیک می کنیم.

یک مستطیل دیگه به ابعاد ۸۸ در ۲۰ پیکسل رسم می کنیم. روی Horizontal Align Left و Vertical Align Top کلیک می کنیم. بعد هم وارد پنل Transform میشیم و Radius زاویه پایین سمت راست رو روی ۱۷ پیکسل قرار میدیم.

همون شکل رو برای بالای سمت راست بوم هم درست می کنیم. این بار Radius پایین سمت چپ رو روی ۱۷ پیکسل قرار میدیم.

مستطیل بژ رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Comopund Path > Make میشیم. مسیر مرکب حاصل رو به همراه مستطیل بنفش انتخاب می کنیم. میریم سراغ پنل Pathfinder و روی Minus Front کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام ششم

روی شکل بنفش رنگ زوم می کنیم. ابزار Delete Anchor Point رو برداشته و دو تا نقطه ای که می بینین رو حذف می کنیم. میریم سراغ ابزار Direct Selection و نقاط بالا رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر File > Scripts > Round Any Corner میشیم. Radius رو روی ۱۰ قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام هفتم

یک مستطیل ۷۶ در ۱۸ پیکسل رسم می کنیم. اون رو پایین شکل بنفش قرار میدیم. وارد پنل Transform میشیم و Radius هر چهار زاویه رو روی ۲ پیکسل قرار میدیم. بعد هم اون رو با فلش بالای روی کیبورد، ۱ پیکسل به بالا می بریم.

همچنان که شکل بنفش و صورتی انتخاب شدن، وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Unite کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام هشتم

با استفاده از ابزار Pen، علامت تیک رو با ۸pt Stroke اضافه می کنیم و Round Cap و Round Join رو از پنل Stroke انتخاب می کنیم.

یک خط صاف به طول ۵۲ پیکسل هم با همین ابزار رسم می کنیم. Round Cap رو از پنل Stroke انتخاب کرده و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

ابزار Ellipse رو برداشته و یک دایره ۱۸ پیکسلی رسم می کنیم. ۷px Stroke رو بهش اختصاص میدیم. وارد پنل Stroke میشیم و Align Stroje to Outside رو می زنیم. بعد هم اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام نهم

اولین آیکن آماده شده. تمام اجزای نوشتاری رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Expand Appearance و Object > Expand میشیم.

تمام شکل های خود آیکن رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Compound Path > Make میشیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

  1. طراحی آیکن دوم

گام اول

یک مربع ۲۰۰ پیکسلی رسم می کنیم. وارد مسیر Object > Artboards > Convert to Artboard میشیم. آیکن قبلی رو کپی کرده و نوشته های اون رو حذف می کنیم. وارد پنل Align میشیم و روی Horizontal Align Center و Vertical Align Center کلیک می کنینم.

ابزار Ellipse رو برداشته و یک دایره ۱۶ پیکسلی رسم می کنیم. اون رو  در وسط قرار میدیم. نقطه پایینی دایره رو با ابزار Direct Selection بر می داریم. دکمه Delete رو می زنیم. با همین ابزار، دو تا نقطه انتهایی مسیر رو انتخاب کرده و Ctrl+J رو فشار میدیم.

شکل آیکن رو به همراه نیم دایره انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


گام دوم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل ۱۳ در ۶۵.۵ پیکسل رسم می کنیم. Radius به اندازه ۴ پیکسل رو روی زوایای پایینی اون اعمال می کنیم. این شکل رو سه بار کپی کرده و در محل هایی که می بینین قرار میدیم.

ابزار Pen رو برداشته و فلشی که می بینین رو رسم می کنیم. وارد پنل Stroke میشیم. Stroke رو روی ۸ قرار داده و Round Cap و Round Join رو انتخاب می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام سوم

انتهای فلش رو انتخاب کرده و اون رو Copy و Paste in Back می کنیم. Stroke Weight رو تا ۱۶ افزایش میدیم. Bevel Join رو از پنل Stroke انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Expand میشیم.

چهار تا مستطیل زرد رنگ رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Compound Path > Make میشیم. اون رو به همراه فلش نارنجی انتخاب کرده و میریم سراغ پنل Pathfinder و روی Minus Front کلیک می کنیم.

در نهایت، بخش های اضافه رو پاک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام چهارم

فلش آبی رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Expand میشیم. تمام شکل هایی که برای نمودار درست کردیم رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Compound Path > Make میشیم. میریم سراغ پنل Align و روی Horizontal Align Center کلیک می کنیم.

دو تا خط صاف به طول ۸۰ پیکسل رسم می کنیم. Stroke به اندازه ۸ رو روی اون ها اعمال کرده و Round Cap رو از پنل Stroke انتخاب می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام پنجم

دو تا  خط پایین رو Expand کرده و وارد مسیر Object > Compound Path > Make میشیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

  1. طراحی آیکن سوم

گام اول

ابزار Rectangle رو بر می داریم و یک مربع ۲۰۰ پیکسلی رسم می کنیم. وارد مسیر Object > Artboards > Convert to Arboards میشیم.

با استفاده از همین ابزارریال یک مستطیل ۱۶۰ در ۱۷۸ پیکسل رسم می کنیم. ۱۲pt inside Stroke رو بهش اختصاص میدیم. وارد پنل Transform میشیم و Radius همه زوایا رو روی ۳۰ پیکسل قرار میدیم. وارد پنل Align شده و Horizontal Align Center و Vertical Align Top رو انتخاب می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام دوم

همچنان که شکل انتخاب شده، وارد مسیر Object > Transform > Move میشیم و عدد ۱۶ پیکسل رو توی فیلدها Horizontal و Vertical وارد می کنیم و Copy رو می زنیم. Radius زاویه پایین سمت راست رو از ۳۰ تا ۴۲ پیکسل افزایش میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام سوم

دومین مستطیل رو Expand می کنیم. ابزار Pen یا Line Segment رو برداشته و یک مسیر افقی صاف رسم می کنیم.

شکل دومین صفحه رو به همراه مسیر انتخاب کرده و وارد پنل Pathfinder شده و روی Divide کلیک می کنیم. این بار گروه حاصل رو انتخاب کرده و باز هم Divide رو می زنیم و Ungroup می کنیم. در نهایت، شکل های اضافه رو پاک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام چهارم

ابزار Rectangle رو برداشته و یک مربع ۳۱ پیکسلی رسم می کنیم. ۸pt Stroke رو بهش اختصاص میدیم. ابزار Pen یا Line Segment رو برداشته و دو تا مسیر مستقیم با طول ۴۶ پیکسل رسم می کنیم.

در نهایت، چهار تا مسیر ۱۰۰ پیکسلی در پایین رسم کرده و ۸pt Stroke رو بهش اختصاص میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

گام پنجم

مربع و تمام خطوط رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Expand میشیم. بعد هم تمام شکل های هر دو صفحه رو انتخاب کرده و وارد مسیر Object > Compound Path > Make میشیم و تمام!

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

نتیجه

آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش

امیدواریم ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن گزارش ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *