آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی قسمت سوم

توی این آموزش، طراحی مجموعه آیکن های فضایی با Illustrator رو با هم می بینیم. برای اینکار از خطوط چهارخانه، ابزار Pen و کلی تکنیک ها و ابزارهای دیگه هم کمک می گیریم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator

” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت اول “

” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت دوم “

  1. طراحی آیکن محفظه فرود

مطمئن میشیم که لایه درستی فعال باشه. روی سومین تصویر مرجع زوم می کنیم و شروع می کنیم به کار.

گام اول

با استفاده از ابزار Rectangle، یک مربع ۴۲ در ۴۲ پیکسل با کد رنگی #afb6bf درست می کنیم. بعد هم Anchor Point های بالا رو حدود ۱۲ پیکسل به سمت داخل می کشیم.

یک Outline به اندازه ۴ پیکسل براش در نظر می گیریم. Color رو روی کد رنگی #۳۷۳۹۴۷ و Corner رو روی Round Join قرار میدیم. به اندازه ای که می بینین آیکن رو از بالا و پایین فاصله می تونیم طوری که در نهایت ۱۴ پیکسل فضای در وسط آیکن باقی بمونه.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام دوم

روی بخش پایینی محفظه فرود زوم می کنیم. یک حائل به اندازه ۲ پیکسل با کد رنگی #۳۷۳۹۴۷ درست می کنیم. این حائل رو از پایین ۲ پیکسل فاصله میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام سوم

با استفاده از ابزار Rectangle، هفت تا شکل ۲ در ۱ پیکسل درست می کنیم. کد رنگی #۳۷۳۹۴۷ رو برای این شکل ها در نظر می گیریم. هر کدوم از این شکل ها رو به صورتی که می بینین، زیر خط پایین آیکن قرار میدیم و ۴ پیکسل از هم فاصله میدیم و بعد هم اون ها رو با هم گروه و تراز می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام چهارم

یک هایلایت ملایم به بخش بالایی محفظه اضافه می کنیم. برای این کار از رنگ سفید با کد رنگی #ffffff استفاده می کنیم. Blend Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام پنجم

با استفاده از ابزار Pen، یک خط موازی با خط سمت چپ محفظه با ضخامت ۲ پیکسل رسم می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام ششم

دو تا هایلایت  عمودی اضافه می کنیم. Color رو روی سفید، Blending Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم. اندازه یکی از اون ها رو روی ۱ پیکسل و دیگری رو روی ۲ پیکسل قرار میدیم. بعد هم در محلی که می بینین قرار میدیم. مطمئن میشیم که با چیزی تداخل نداشته باشن .

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام هفتم

شروع می کنیم به طراحی یک پنجره کوچک. برای این کار، یک مستطیل ۸ در ۱۲ پیکسل با لبه های گرد درست می کنیم. کد رنگی #۵۱۵۶۶ رو براش در نظر می گیریم. Corner Radius رو هم روی ۲ پیکسل قرار میدیم. ۲ px Outline رو با کد رنگی #۳۷۳۹۴۷ رو برای شکل در نظر می گیریم و بعد هم اون رو در بالای حائل قرار میدیم. طوری که ۶ پیکسل بین اون ها فاصله باشه.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام هشتم

دو تا مستطیل با زوایای گرد به اندازه ۲ در ۴ پیکسل با کد رنگی #۳۷۳۹۴۷ درست می کنیم و Corner Radius رو میزاریم روی ۱ پیکسل. بین اون ها و سمت چپ پنجره، ۲ پیکسل فاصله میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام نهم

با استفاده از ابزار Pen، یک شکل ۴ در ۸ پیکسل به صورتی که می بینین روی پنجره رسم می کنیم و کد رنگی #ffffff یا سفید رو براش در نظر می گیریم. Blending Mode رو هم روی Soft Light و Opacity رو روی ۶۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

بعد از درست کردن تمام اجزای پنجره، اون ها رو انتخاب می کنیم. Ctrl+G روی کیبورد رو فشار میدیم و با هم گروه می کنیم.

نکته: موقعی که می خواین یک خط دیگه با ابزار Pen رسم کنین، Shift رو نگه دارین. نیازی نیست مستطیل رسم کنین و بعد هم اون رو ادیت کنین.

گام دهم

دو تا دکمه هم به سمت راست پنجره اضافه می کنیم. من برای این کار یک مستطیل ۴ در ۲ پیکسل و یک دایره ۲ در ۲ پیکسل هر دو با کد رنگی #۳۷۳۹۴۷ رسم کردم. شما می تونین به روش خودتون عمل کنین.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

موقعی که این کار تمام شد، تمام اجزا رو انتخاب و با هم گروه می کنیم. برای این کار، میانبر Ctrl+G رو فشار میدیم.

گام یازدهم

ابزار Rectangle رو بر می داریم. یک شکل ۴۲ در ۱۰ پیکسل با کد رنگی #۵۱۵۵۶۶ رسم می کنیم و Anchor Point های پایین رو ۱۲ پیکسل به سمت داخل می کشیم.

یک Outline به اندازه ۴ پیکسل براش در نظر می گیریم. Color رو روی کد رنگی #۳۷۳۹۴۷ و Corner رو روی Round Join قرار میدیم. بعد هم اون رو در پایین بدنه محفظه فرود قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام دوازدهم

شروع می کنیم به اضافه کردن سایه. برای این کار، Color رو روی مشکی و Opacity رو روی ۲۰ درصد قرار میدیم و بعد هم یک حائل به اندازه ۱ پیکسل رسم می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام سیزدهم

می خوایم کار رو تموم کنیم. یک مستطیل ۱۲ در ۲ پیکسل با کد رنگی #۳۷۳۹۴۷ رسم می کنیم و اون رو در پایین Outline اصلی قرار میدیم. یک بیضی ۸ در ۴ پیکسل با کد رنگی #۳۷۳۹۴۷ هم رسم می کنیم و در سمت راست قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

حالا تمام این اجزا رو انتخاب و با هم گروه می کنیم.

گام چهاردهم

میریم سراغ بخش بالایی آیکن و روی نوک محفظه کار می کنیم.

اول از همه، ابزار Rectangle رو بر می داریم و یک شکل ۱۸  در ۱۰ پیکسل با کد رنگی #۵۱۵۵۶۶ رسم می کنیم. Ouline به اندازه ۴ پیکسل براش در نظر می گیریم. Color رو روی #۳۷۳۹۴۷ و Corner رو روی Round Join قرار میدیم و بعد هم اون ها در بالای Outline اصلی محفظه قرار میدیم. طوری که روی هم قرار بگیرن.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام پانزدهم

یک حائل به ضخامت ۱ پیکسل به بالای شکلی که تازه درست کردیم اضافه می کنیم. بین این حائل و پایین، ۲ پیکسل فاصله میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام شانزدهم

حالا جزئیات تکراری که روی بقیه آیکن اضافه کردیم رو باز هم تکرار می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام هفدهم

با استفاده از ابزار Rectangle، یک شکل ۱۲ در ۸ پیکسل با کد رنگی #b5a762 رسم می کنیم. ضخامت Outline رو روی ۴ پیکسل، Color رو روی #۳۷۳۹۴۷ و Corner رو روی Round Join قرار میدیم.

بعد هم اون رو در بالای قطعه ای گه چند گام قبل درست کردیم قرار میدیم. طوری که Outline اون ها روی هم قرار بگیرن. چند تاHighlight  هم اضافه می کنیم. Color رو روی سفید، Blending Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۸۰ درصد قرار میدیم. بعد هم یک حائل به ضخامت ۱ پیکسل درست می کنیم. در نهایت، همه رو با میانبر Ctrl+G با هم گروه می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام هجدهم

یک مستطیل با زوایای گرد به ابعاد ۸ در ۱۰ پیکسل رسم می کنیم. Corner Radius رو روی ۲ پیکسل قرار میدیم و کد رنگی #afb6bf رو براش در نظر می گیریم.

Outline به ضخامت ۴ پیکسل و کد رنگی #۳۷۳۹۴۷ رو براش در نظر می گیریم. بعد هم هایلایتی عمودی و حائلی ۲ پیکسلی رو بهش اختصاص میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

تمام اجزای آیکن رو با هم دیگه گروه می کنیم.

  1. طراحی آیکن ماه

به نظر شما بدون آیکن ماه، این مجموعه تکمیل میشه؟

گام اول

ابزار Ellipse رو بر می داریم و یک دایره ۶۰ در ۶۰ پیکسل با کد رنگی #ced0d8 رسم می کنیم. Outline به ضخامت ۴ پیکسل براش د رنظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام دوم

برای درست کردن هایلایت داخل ماه، Outline رو کپی می کنینم و بعد هم رنگ سفید با کد رنگی #ffffff رو براش در نظر می گیریم. Blending Mode رو روی Soft Light قرار میدیم و Opacity رو تا ۸۰ درصد کاهش میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

نکته: یادتون باشه که هایلایت رو در عقب Outline اصلی قرار بدین. باری این کار، شکل Fill رو انتخاب کنین. کلیک راست کنین و Arrange و بعد هم Send to Back رو بزنین.

گام سوم

یک سایه هلالی اضافه می کنیم. Color رو روی مشکی و Opacity رو روی ۲۰ درصد قرار میدیم و اون رو میزاریم در محلی که می بینین. برای اینکه بهش عمق بیشتری بدیم، به یک ماسک ۵۲ در ۵۲ پیکسل به صورت دایره نیاز داریم. کلیک راست می کنیم و Make Clipping Maks رو میزنیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام چهارم

چند تا حفره روی ماه اضافه می کنیم. Otuline رو روی ۲ پیکسل قرار میدیم و کد رنگی #۹b9faa رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

وقتی تمام شد، تمام اجزا رو با هم گروه می کنیم.

گام پنجم

شکلی مثل سیاره زمین طراحی می کنیم. برای این کار، یک دایره ۸ در ۸ پیکسل درست می کنیم و کد رنگی #۶۲afaf رو براش در نظر می گیریم. Outline رو روی ۲ پیکسل قرار میدیم و کد رنگی #۳۷۳۹۴۷ رو براش در نظر می گیریم. هایلایت داخل رو به صورت Color روی سفید و Blending Mode روی Soft Light و Opacity روی ۸۰ درصد تنظیم می کنیم.

بعد هم تمام اجزا رو با هم گروه می کنیم و گوشه بالای سمت راست ماه قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

گام ششم

شروع می کنیم به طراحی ستاره.

یک شکل الماس با ابزار Pen رسم می کنیم و کد رنگی #b5a762 رو براش در نظر می گیریم. Ouline رو روی ۲ پیکسل قرار میدیم و کد رنگی #۳۷۳۹۴۷ رو بهش اختصاص میدیم و شکل رو در پایین ماه قرار میدیم .

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

همه اجزا رو انتخاب و با هم گروه می کنیم.

تمام شد!

تمام آیکن ها رو با هم می بینین. امیدوارم بتونین این تکنیک ها رو توی پروژه های بعدی هم مورد استفاده قرار بدین.

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی – قسمت سوم

امیدواریم ” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های فضایی ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code