آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 5382
آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک قسمت پانزدهم

توی این آموزش، با ذرات و دینامیک در Maya آشنا میشیم. با چند تا ذره شروع می کنیم و افکت هایی مثل آتش، دود، انفجار، باران و غیره رو باهاش درست می کنیم.

با ” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: 20 تا 30 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

پیش نمایش فیلم ساخته شده در این آموزش

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت اول “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پنجم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت ششم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هشتم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت یازدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوازدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سیزدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهاردهم “

  1. آماده سازی راکت

گام اول

مایا رو باز می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام دوم

با استفاده از Polygon Cube، یک دیوار همون طور که توی تصویر زیر می بینین، توی نمای پرسپکتیو درست می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام سوم

میریم سراغ Dynamics Mode و وارد مسیر Fluid Effects > Craete 3D Container میشیم و یک 3D Fluid Container به صورتی که می بینین رسم می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام چهارم

این محفظه رو می چرخونیم. Rotate X رو میزاریم روی 90-.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام پنجم

میریم سراغ FluidShape1 و Base Resolution رو میزاریم روی 50.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام ششم

Size رو روی 3 و 25 و 3 قرار میدیم و Boundary X رو روی None و Boundary Y رو روی Both Sides و Boundary Z رو روی None قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

  1. درست کردن Emitter

گام اول

وارد مسیر Fluid Effects > Add/Edit Contents > Emitter میشیم و آیکن رو به شکلی که می بینین رسم می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام دوم

FluidEmitter1 رو انتخاب می کنیم. Rotate رو روی 400 و Max Distance رو روی 0.300 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام سوم

میریم سراغ Fluid Attributes و Density/ Voxel/ Sec رو روی 5 و Heat/ Voxel/ Sec رو روی 5 و Fuel/ Voxel/ Sec رو روی 4 و Fluid Dropoff رو روی 0 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

  1. اضافه کردن جزئیات

گام اول

همچنان که محفظه انتخاب شده، وارد بخش Dynamic Simulation میشیم و Damp رو روی 0.025 و High Detail Solve رو روی All Grids و Substeps رو روی 3 و Solver Quality رو روی 50 و Simulation Rate Scale رو روی 1.300 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام دوم

میریم سراغ Auto Resize و Auto Resize رو فعال و Resize Closed و Boundaries و Resize to Emitter رو غیر فعال می کنیم. Auto Resize Threshold رو روی 0.001 و Auto Resize Margin رو روی 2 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام سوم

وارد مسیر FluidShape1 > Content Detail > Density میشیم و Density Scale رو روی 0.500 و Buoyancy رو روی 15 و Dissipation رو روی 1.5 و Noise رو روی 0.010 و Gradient Force رو روی 25 قرار میدیم. میریم سراغ Velocity و Swirl رو روی 5 و Noise رو روی 0.250 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام چهارم

میریم سراغ Contents Method و Temprature و Fuel رو روی Dynamic Grid قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام پنجم

میریم سراغ Temprature و Buoyancy رو روی 10 و Dissipation رو روی 2 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام ششم

Diffusion, Turbulence, Noise رو روی 0.050, 5, 0.250 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام هفتم

میریم سراغ Shading و Selected Color رو روی مشکی قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام هشتم

میریم سراغ بخش Fuel و Reaction Speed رو روی 0.400 و Air/Fuel Ratio رو روی 9 و Ignition Temprature رو روی 1.5 و Light Released رو روی 1 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام نهم

دکمه Play رو می زنیم و نتیجه رو مشاهده می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام دهم

میریم سراغ Color و رنگ خاکستری رو براش در نظر می گیریم. Color Input رو روی Density و Input Bias رو روی 0.350 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام یازدهم

میریم سراغ Incandescence و رنگ زیر رو براش در نظر می گیریم. Incandescence Input رو روی Temprature و Input Bias رو روی 0.750 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام دوازدهم

میریم سراغ Opacity و به صورت زیر تنظیم می کنیم و بعد هم Input Bias رو روی 0.300 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام سیزدهم

میریم سراغ Shading Quality و Quality رو روی 2 و Render Interpolation رو روی Smooth قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام چهاردهم

میریم سراغ بخش Lighting و امکان Self Shadow رو فعال می کنیم. Ambient Brightness رو روی 0.250 قرار میدیم و Real Lights رو غیر فعال می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام پانزدهم

دکمه Play رو می زنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

گام شانزدهم

هر موقع از شبیه سازی راضی بودین، شروع کنین به خروجی گرفتن.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم

نتیجه

Base Resolution رو روی 300-400 قرار میدیم و با استفاده از Mental Ray رو به عنوان موتور خروجی انتخاب می کنیم.

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم “

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: