آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 2941
آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک قسمت شانزدهم

توی این آموزش، با ذرات و دینامیک در Maya آشنا میشیم. با چند تا ذره شروع می کنیم و افکت هایی مثل آتش، دود، انفجار، باران و غیره رو باهاش درست می کنیم.

با ” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: متوسط
 • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

پیش نمایش فیلم ساخته شده در این آموزش

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پنجم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت ششم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هشتم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت یازدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوازدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سیزدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهاردهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم”

 1. ایجاد Fluid Dynamics Container

گام اول

مایا رو باز می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام دوم

میریم سراغ Dynamics Mode. وارد مسیر Fluid Effects > Create 3D Container میشیم و یک Fluid Container سه بعدی به شکل زیر رسم می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام سوم

میریم سراغ FluidShape1 Attribute و Base Resolution رو روی ۵۰ و Grid Size رو روی ۱۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام چهارم

میریم سراغ Container Properties. Boundary X رو روی None و Boundary Y رو روی Y- و Boundary Z رو روی None قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام پنجم

Temprature و Fuel رو میزاریم روی Dynamic Grid.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام ششم

میریم سراغ FluidShape1 Attribute و از بخش Display، امکان Boundary Draw رو میزاریم روی Bounding Box.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام هفتم

میریم سراغ Dynamic Simulation و High Detail Solve رو روی All Grids و Solver Quality رو روی ۴۰ قرار میدیم.آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام هشتم

میریم سراغ Auto Resize و Auto Resize رو فعال و Resize Closed Boundaries و Resize in Substeps رو غیر فعال می کنیم. Auto Resize Threshold رو روی ۰.۰۰۲ و Auto Resize Margin رو روی ۵ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

 1. ایجاد Emiter

گام اول

همچنان که Fluid Container انتخاب شده، وارد مسیر Fluid Effects > Add/Edit Contents > Emitter میشیم و روی مربع کنارش کلیک می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام دوم

وارد پنجره Emitter Options میشیم. Emitter Type رو روی Volume و Emitter Shape رو روی Sphere قرار میدیم و روی Apply and Close کلیک می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام سوم

یک آیکن ظاهر میشه. آیکن Emitter رو روی Grid قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

 1. Attribute مربوط به Keyframing

گام اول

Scale رو Animate می کنیم. همچنان که Emitter انتخاب شده، Scale رو روی ۱ قرار میدیم و روی Set Keyکلیک می کنیم. میریم سراغ پنجمین فریم و عدد ۳ رو براش در نظر می گیریم.

عدد ۰ رو هم برای فریم ششم در نظر می گیریم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام دوم

همچنان که Fluid Container انتخاب شده، Density/Voxel/Sec اولین فریم رو روی پنجاه قرار میدیم. همین عدد رو برای فریم دهم هم در نظر می گیریم.

عدد ۰ رو هم به فریم یازدهم اختصاص میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام سوم

عدد ۱۰۰ رو برای Heat/Voxel/Sec اولین فریم در نظر می گیریم. همین عدد رو برای فریم دهم هم در نظر می گیریم.

عدد ۰ رو هم به فریم یازدهم اختصاص میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام چهارم

عدد ۱۰ رو برای Fuel/Voxel/Sec اولین فریم در نظر می گیریم. همین عدد رو برای فریم پنجم هم در نظر می گیریم.

عدد ۰ رو هم به فریم ششم اختصاص میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام پنجم

میریم سراغ Fluid Emission Turbulence و Turbulence و Detail Turbulence رو روی ۱ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام ششم

میریم سراغ Lighting و Self Shadow رو فعال می کنیم. عدد ۱ رو برای Shadow Opacity در نظر می گیریم.

گام هفتم

وارد مسیر Filed > Volume Axis میشیم و این آیکن رو ترسیم می کنیم.

گام هشتم

Volume Shape رو میزاریم روی Sphere.

گام نهم

میریم سراغ Volume Speed Attributes و Away from Center رو روی ۵۰ و Along Axis رو روی ۱۵ و Turbulence رو روی ۵ و Detail Turbulence رو روی ۱ قرار میدیم.

گام دهم

وارد مسیر Window > Relationshaip Editors > Dynamic Relationships میشیم.

گام یازدهم

میریم سراغ Dynamic Relationshaip Editors و Fluid1 و Volume Axis Filed رو روی ۱ قرار میدیم.

بعد هم پنجره رو می بندیم.

گام دوازدهم

وارد مسیر Content Details > Density میشیم و Density Scale رو روی ۱ و Dissipation رو روی ۰.۱۰۰ و Diffusion رو روی ۰.۰۲۵ و Noise رو روی ۰.۰۱۰ قرار میدیم.

گام سیزدهم

میریم سراغ Velocity و Swirl رو میزاریم روی ۱۵.

گام چهاردهم

میریم سراغ Turbulence و Strength رو روی ۰.۰۲۵ و Frequency و Speed رو روی ۰.۵ قرار میدیم.

گام پانزدهم

میریم سراغ Temprature و Buoyancy رو روی ۱۲ و Dissipation رو روی ۰.۵ و Turbulence رو روی ۵ قرار میدیم.

گام شانزدهم

میریم سراغ Fuel و Reaction Speed رو روی ۰.۰۰۵ و Air/Fuel Ratio رو روی ۲۱ و Ignition Temprature رو روی ۱ و Light Released رو روی  ۱ قرار میدیم.

گام هفدهم

وارد مسیر Shading > Color میشیم و رنگ زیر رو براش در نظر می گیریم. Color Input رو هم روی Density و Input Bias رو روی ۱ قرار میدیم.

گام هجدهم

میریم سراغ Opacity و عددی که می بینین رو براش در نظر می گیریم.

گام نوزدهم

دکمه Play رو می زنیم و از فریم رندر می گیریم. نتیجه رو در زیر می بینین.

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم ” – به زودی

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0