آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 4149
آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک قسمت شانزدهم

توی این آموزش، با ذرات و دینامیک در Maya آشنا میشیم. با چند تا ذره شروع می کنیم و افکت هایی مثل آتش، دود، انفجار، باران و غیره رو باهاش درست می کنیم.

با ” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: 20 تا 30 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

پیش نمایش فیلم ساخته شده در این آموزش

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پنجم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت ششم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هشتم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت یازدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوازدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سیزدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهاردهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم”

  1. ایجاد Fluid Dynamics Container

گام اول

مایا رو باز می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام دوم

میریم سراغ Dynamics Mode. وارد مسیر Fluid Effects > Create 3D Container میشیم و یک Fluid Container سه بعدی به شکل زیر رسم می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام سوم

میریم سراغ FluidShape1 Attribute و Base Resolution رو روی 50 و Grid Size رو روی 10 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام چهارم

میریم سراغ Container Properties. Boundary X رو روی None و Boundary Y رو روی Y- و Boundary Z رو روی None قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام پنجم

Temprature و Fuel رو میزاریم روی Dynamic Grid.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام ششم

میریم سراغ FluidShape1 Attribute و از بخش Display، امکان Boundary Draw رو میزاریم روی Bounding Box.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام هفتم

میریم سراغ Dynamic Simulation و High Detail Solve رو روی All Grids و Solver Quality رو روی 40 قرار میدیم.آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام هشتم

میریم سراغ Auto Resize و Auto Resize رو فعال و Resize Closed Boundaries و Resize in Substeps رو غیر فعال می کنیم. Auto Resize Threshold رو روی 0.002 و Auto Resize Margin رو روی 5 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

  1. ایجاد Emiter

گام اول

همچنان که Fluid Container انتخاب شده، وارد مسیر Fluid Effects > Add/Edit Contents > Emitter میشیم و روی مربع کنارش کلیک می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام دوم

وارد پنجره Emitter Options میشیم. Emitter Type رو روی Volume و Emitter Shape رو روی Sphere قرار میدیم و روی Apply and Close کلیک می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام سوم

یک آیکن ظاهر میشه. آیکن Emitter رو روی Grid قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

  1. Attribute مربوط به Keyframing

گام اول

Scale رو Animate می کنیم. همچنان که Emitter انتخاب شده، Scale رو روی 1 قرار میدیم و روی Set Keyکلیک می کنیم. میریم سراغ پنجمین فریم و عدد 3 رو براش در نظر می گیریم.

عدد 0 رو هم برای فریم ششم در نظر می گیریم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام دوم

همچنان که Fluid Container انتخاب شده، Density/Voxel/Sec اولین فریم رو روی پنجاه قرار میدیم. همین عدد رو برای فریم دهم هم در نظر می گیریم.

عدد 0 رو هم به فریم یازدهم اختصاص میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام سوم

عدد 100 رو برای Heat/Voxel/Sec اولین فریم در نظر می گیریم. همین عدد رو برای فریم دهم هم در نظر می گیریم.

عدد 0 رو هم به فریم یازدهم اختصاص میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام چهارم

عدد 10 رو برای Fuel/Voxel/Sec اولین فریم در نظر می گیریم. همین عدد رو برای فریم پنجم هم در نظر می گیریم.

عدد 0 رو هم به فریم ششم اختصاص میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام پنجم

میریم سراغ Fluid Emission Turbulence و Turbulence و Detail Turbulence رو روی 1 قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم

گام ششم

میریم سراغ Lighting و Self Shadow رو فعال می کنیم. عدد 1 رو برای Shadow Opacity در نظر می گیریم.

گام هفتم

وارد مسیر Filed > Volume Axis میشیم و این آیکن رو ترسیم می کنیم.

گام هشتم

Volume Shape رو میزاریم روی Sphere.

گام نهم

میریم سراغ Volume Speed Attributes و Away from Center رو روی 50 و Along Axis رو روی 15 و Turbulence رو روی 5 و Detail Turbulence رو روی 1 قرار میدیم.

گام دهم

وارد مسیر Window > Relationshaip Editors > Dynamic Relationships میشیم.

گام یازدهم

میریم سراغ Dynamic Relationshaip Editors و Fluid1 و Volume Axis Filed رو روی 1 قرار میدیم.

بعد هم پنجره رو می بندیم.

گام دوازدهم

وارد مسیر Content Details > Density میشیم و Density Scale رو روی 1 و Dissipation رو روی 0.100 و Diffusion رو روی 0.025 و Noise رو روی 0.010 قرار میدیم.

گام سیزدهم

میریم سراغ Velocity و Swirl رو میزاریم روی 15.

گام چهاردهم

میریم سراغ Turbulence و Strength رو روی 0.025 و Frequency و Speed رو روی 0.5 قرار میدیم.

گام پانزدهم

میریم سراغ Temprature و Buoyancy رو روی 12 و Dissipation رو روی 0.5 و Turbulence رو روی 5 قرار میدیم.

گام شانزدهم

میریم سراغ Fuel و Reaction Speed رو روی 0.005 و Air/Fuel Ratio رو روی 21 و Ignition Temprature رو روی 1 و Light Released رو روی  1 قرار میدیم.

گام هفدهم

وارد مسیر Shading > Color میشیم و رنگ زیر رو براش در نظر می گیریم. Color Input رو هم روی Density و Input Bias رو روی 1 قرار میدیم.

گام هجدهم

میریم سراغ Opacity و عددی که می بینین رو براش در نظر می گیریم.

گام نوزدهم

دکمه Play رو می زنیم و از فریم رندر می گیریم. نتیجه رو در زیر می بینین.

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم ” – به زودی

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: