آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک قسمت چهارم

توی این آموزش، با ذرات و دینامیک در Maya آشنا میشیم. با چند تا ذره شروع می کنیم و افکت هایی مثل آتش، دود، انفجار، باران و غیره رو باهاش درست می کنیم.

با ” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

پیش نمایش فیلم ساخته شده در این آموزش

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت اول “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سوم “

  1. شبیه سازی Rigid Body ساده

گام اول

مایا رو باز می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام دوم

یک شکل Polygon Cylinder توی نمای Perspective درست می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام سوم

استوانه رو انتخاب می کنیم و Subdivisions Axis رو میزاریم روی ۵۰.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام چهارم

یک Polygon Plane درست می کنیم و میزاریم بالای استوانه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام پنجم

پلان رو انتخاب می کنیم. Subdivisions Width و Height رو روی ۵۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام ششم

nDynamics Mode رو فعال می کنیم. پلان رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر nMesh > Create nCloth میشیم. به این ترتیب، پلان به پارچه تبدیل میشه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام هفتم

استوانه رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر nMesh > Create Passive Collider میشیم و کاری می کنیم که استوانه به پارچه برخورد کنه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام هشتم

دکمه Play رو می زنیم. دکمه ۳ روی کیبورد رو فشار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام نهم

Subdivisions مربوط به پارچه رو افزایش میدیم.

می تونین تفاوت پارچه رو قبل از افزایش و بعد از افزایش Subdivisions مشاهده کنین.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

  1. شبیه سازی پرچم 

گام یکم

یک Polygon Plane توی نمای Perspective درست می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام دوم

پلان رو انتخاب می کنیم. Subdivisions Width و Height رو میزاریم روی ۵۰.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام سوم

پلان رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر nMesh > Create nCloth میشیم. این طوری پلان به پارچه تبدیل میشه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام چهارم

پلان رو انتخاب می کنیم. روی اون کلیک راست می کنیم و وارد Vertex Mode میشیم. همون طور که می بینین، توی Vertex Mode، رئوس سمت چپ پلان رو به صورت عمودی انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام پنجم

همچنان که رئوس انتخاب شده، وارد مسیر nConstraint > Transform میشیم. ویژگی های Transform رئوس در حال حاضر قفل هست و نقشی توی شبیه سازی نداره.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام ششم

دکمه Play رو می زنیم تا شبیه سازی شروع بشه. همون طور که می بینین، پارچه پرچم به پایین افتاده و هیچ بادی روی صحنه وجود نداره.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام هفتم

پارچه رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Attribute Editor > Nucleus 1 > Gravity and wind میشیم و Wind Speed رو تا ۲۰ افزایش میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام هشتم

Play رو می زنیم تا شبیه سازی آغاز بشه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

  1. اتصال پرچم به میله

گام اول

اول از همه Transform Constraint رو از پرچم پاک می کنیم. پرچم رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر nConstraint > Remove dynamic Constraint میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام دوم

استوانه رو انتخاب می کنیم و اون رو در کنار پارچه قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام سوم

استوانه رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر nMesh > Create Passive Collider میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام چهارم

رئوس سمت چپ پلان رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه می داریم و استوانه رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر nConstraint > Point to Surface میشیم. به این ترتیب، رئوس انتخاب شده به میله وصل میشه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام پنجم

میله رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Attribute editor > pCylinder 1 میشیم. میریم سراغ اولین فریم و یک Key برای Translate تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام ششم

میریم سراغ فریم ۱۸۰ و میله رو روی محور X یک مقدار جا به جا می کنیم. دومین Key Frame رو روی تایم لاین تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

گام ششم

دکمه Play رو می زنیم. می تونین حرکت پرچم رو مشاهده کنین.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم

نتیجه

توی بخش بعدی آموزش، nCloth رو بیشتر بررسی می کنیم.

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پنجم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *