آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک قسمت هفتم

توی این آموزش، با ذرات و دینامیک در Maya آشنا میشیم. با چند تا ذره شروع می کنیم و افکت هایی مثل آتش، دود، انفجار، باران و غیره رو باهاش درست می کنیم.

با ” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

پیش نمایش فیلم ساخته شده در این آموزش

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت اول “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پنجم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت ششم “

  1. Shatter مقدماتی

گام اول

مایا رو باز می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام دوم

وارد مسیر Create > Polygon Primitives > Sphere میشیم و یک کره درست می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام سوم

وارد مسیر Create > Polygon Primitives > Plane میشیم و یک پلان زمین ایجاد می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام چهارم

کره رو انتخاب می کنیم. F9 رو فشار میدیم و وارد Vertex Selection Mode میشیم. تمام رئوس کره رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Edit Mesh > Detach Component میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام پنجم

دکمه F11  رو فشار میدیم و وارد Face Selection Mode میشیم. برای اینکه مطمئن بشیم رئوس کره Detach شدن یا نه، یکی از سطوح کره رو انتخاب می کنیم و به بیرون درگ می کنیم. همون طور که می بینین، سطوح Detach شدن.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام ششم

وارد nDynamics Mode میشیم. کره رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر nMesh > Create nCloth میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام هفتم

پلان رو انتخاب می کنیم و وارد nMesh > Create Passive Collider میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام هشتم

دکمه Play رو می زنیم. همون طور که می بینین، قبل از اینکه کره به زمین برخورد کنه، از هم می پاشه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام نهم

کره رو انتخاب می کنیم. وارد تب Nucleus1 توی Attribute Editor میشیم Air Density رو میزاریم روی ۰.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام دهم

حالا دکمه Play رو می زنیم. به این ترتیب، کره بعد از برخورد با زمین از هم می پاشه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

  1. Volmetric Shatter

گام اول

یک پلان به صورت عمودی درست می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام دوم

وارد Polygons Mode میشیم. پلان رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Edit Mesh > Cut Faces Tool میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام سوم

با استفاده از ابزار Cut Faces، چند تا برش تصادفی به شکلی که می بینین روی پلان اضافه می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام چهارم

پلان رو انتخاب می کنیم. دکمه F9 رو فشار میدیم و وارد Vertex Selection Mode میشیم و تمام رئوس پلان رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام پنجم

بعد از انتخاب تمام رئوس پلان، وارد مسیر Edit Mesh > Detach Component میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام ششم

دکمه F11 رو فشار میدیم و وارد Face Selection Mode میشیم. برای اطمینان از Detach شدن سطوح، یکی از سطوح رو انتخاب و به بیرون درگ می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام هفتم

وارد nDanamics Mode میشیم. پلان رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر nMesh > Create nCloth میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام هشتم

وارد مسیر Create > Polygon Primitives > Plane میشیم و یک پلان زمین توی نمای Perspective درست می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام نهم

پلان رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر nMesh > Create Passive Collider میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام دهم

یک کره درست می کنیم و اون رو پشت پلان عمودی قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام یازدهم

کره رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر nMesh > Create Passive Collder میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام دوازدهم

Transform Z کره رو Animate می کنیم تا کره از پلان عمودی گذر کنه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام سیزدهم

پلان عمودی رو انتخاب می کنیم. وارد تب Necleus1 در Attribute Editor میشیم و Gravity رو میزاریم روی ۰.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام چهاردهم

پلان عمودی رو انتخاب می کنیم. وارد Edit Mesh > Extrude میشیم و سطوح پلان رو یک مقدار اکسترود می کنیم. این طوری یک مقدار عمق به سطوح اضافه میشه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام پانزدهم

دکمه Play رو می زنیم. همون طور که می بینین، بعد از برخورد کره با پلان، این پلان تکه تکه میشه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام شانزدهم

تنها مشکلی که داره اینه که ذرات به دلیل وجود نداشتن جاذبه به زمین نمیفتن. بنابراین باید یک Gravity Field روی صحنه اعمال کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

  1. اعمال Gravity

گام اول

پلان عمودی رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Fields > Gravity میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام دوم

میریم سراغ gravityField1 در Attribute Editor و Cube رو به عنوان Volume Shape تب Volume Control Attribute در نظر می گیریم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام سوم

مقیاس شکل رو تنظیم می کنم و اون رو از لبه پلان عمودی شروع می کنیم تا تکه های شکسته شده تحت تاثیر جاذبه قرار بگیرن.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

گام چهارم

دکمه Play رو می زنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم

نتیجه

توی بخش بعدی آموزش، روش های دیگه رو با هم می بینیم.

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هشتم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *