آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک قسمت نهم

توی این آموزش، با ذرات و دینامیک در Maya آشنا میشیم. با چند تا ذره شروع می کنیم و افکت هایی مثل آتش، دود، انفجار، باران و غیره رو باهاش درست می کنیم.

با ” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

پیش نمایش فیلم ساخته شده در این آموزش

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت اول “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پنجم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت ششم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هشتم “

  1. ایجاد Fluid Dynamics Container

گام اول

مایا رو باز می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام دوم

وارد Polygon Mode میشیم و بعد هم مسیر Create > Polygon Primitives > Cylinder رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام سوم

یک استوانه توی نمای Perspective درست می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام چهارم

استوانه رو انتخاب می کنیم و با زدن F11، وارد Face Selection Mode میشیم. بخش پایینی استوانه رو انتخاب و حذف می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام پنجم

وارد Dynamics Mode میشیم و مسیر Fluid Effects > Create 3D Container رو دنبال می کنیم. Emitter Object رو داخل محفظه یا Container نگه می داریم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام ششم

Emitter Object رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Fluid Effects > Add/Edit Contents > Emit from Object میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام هفتم

Play رو می زنیم. همون طور که می بینین، دود از محفظه بلند میشه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

  1. تغییر تنظیمات Fluid

گام اول

این دود خیلی ساده ست و هیچ حجمی نداره.بنابراین باید تنظیمات و پارامترهای اون رو تنظیم کنیم.

وارد تب Dynamic Simulation میشیم. Damp رو روی ۰.۰۰۳ و High Detail Solver رو روی All Grid و Simulation Rate Scale رو روی ۱.۲۰۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام دوم

وارد تب Container Properties میشیم و Base Resolution رو میزاریم روی ۵۰.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام سوم

وارد تب Lighting میشیم. امکان Self Shadow رو فعال می کنیم و Shadow Quality رو میزاریم روی ۱.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام چهارم

برای تغییر رنگ دود، وارد مسیر Shading > Color میشیم و با کلیک روی امکان Selected Color، رنگ دیگه ای رو بهش اختصاص میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام پنجم

وارد تب Auto Resize میشیم و امکان Auto Resize رو فعال می کنیم. به این ترتیب، Grid بر اساس دود بسط پیدا می کنه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام ششم

وارد مسیر Content Details > Density میشیم. buoyancy رو روی ۱۰ و Dissipation رو روی ۰.۵۰۰ و Noise رو روی ۰.۱۰۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام هفتم

وارد تب Velocity میشیم. Swirl رو روی ۴ و Noise رو روی ۰.۱۰۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام هشتم

وارد تب Turbulence میشیم و Strength رو میزاریم روی ۰.۰۲۵.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام نهم

وارد تب Shading میشیم. Transparency رو به دلخواه تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام دهم

وارد تب Shading Quality میشیم و Quality رو میزاریم روی ۱۵۰۰.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام یازدهم

وارد مسیر Create > Lights > Directional Light میشیم و نور رو به شکلی که می بینین به صحنه اضافه می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام دوازدهم

Intensity رو روی ۱.۵ قرار میدیم و Use Ray Trace Shadow رو فعال می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام سیزدهم

وارد تب Fluid Attributes میشیم و Density/Voxel Sec رو میزاریم روی ۵.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام چهاردهم

وارد تب Container میشیم و base Resolution رو تا ۲۵۰ افزایش میدیم. این مقدار رو تا ۴۰۰ هم میشه زیاد کرد.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام پانزدهم

پنجره Render Settings رو باز می کنیم. render Using رو روی Mental Ray قرار میدیم. وارد تب Shadows میشیم و Shadow Method رو میزاریم روی Segments.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

گام شانزدهم

دکمه Play رو می زنیم و از صحنه خروجی می گیریم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم

نتیجه

توی بخش بعدی آموزش، ایجاد آتش رو با Fluid Dynamics با هم می بینیم.

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دهم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *