آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی وسایل آزمایشگاهی با Maya رو می بینیم. توی بخش اول، کار مدل سازی شکل ها و تنظیمات رو انجام دادیم و توی بخش دوم به تکمیل انیمیشن و اضافه کردن دود به صحنه پرداختیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

” آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت اول “

” آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم “

گام اول

توی منوی Dynamics، مسیر Fluid Effects > Create 3D Container with Emiiter رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام دوم

یک ظرف توی صحنه ظاهر میشه.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام سوم

اگه ظرف خیلی کوچیک یا برزگ هست، اندازه رو از مسیر Fluid Effects > Extend Fluid درست می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام چهارم

مقدار مورد نظر رو برای Extend در نظر می گیریم و بعد هم Appky and Close رو می زنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام پنجم

حالا ظرف به اندازه مناسب در میاد.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام ششم

مسیر Window > Outliner رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام هفتم

Emitter مربوط به مایع ظرف رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام هشتم

Position مربوط به Emitter رو مشخص می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام نهم

توی منوی نمایی که فعال هست، مسیر Show > nParticles رو دنبال می کنیم. این طوری آب مخفی میشه و راحت تر می کنیم کار کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام دهم

انیمیشن رو پخش می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام یازدهم

همون طور که می بینین، دود ظاهر مناسبی داره.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام دوازدهم

وارد Attribute Editor مربوط به مایع ظرف میشیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام سیزدهم

تمام امکاناتی که توی تصویر زیر می بینین رو تغییر میدیم. این امکانات رو می تونین توی بخش Contents Details پیدا کنین.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام چهاردهم

میریم سراغ بخش Shading. حالا Dropoff Shape رو روی –Y Gradient و Edge Dropoff رو روی ۰.۴۰۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام پانزدهم

توی بخش Lighting، امکان Self Shadow رو فعال می کنیم. عدد ۰.۸۳۰ رو برای Shadow Opacity در نظر می گیریم و امکان Real Lights رو هم تیک می زنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام شانزدهم

باز هم انیمیشن رو پخش می کنیم تا ببینیم چطور شده.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام هفدهم

همون طور که می بینین، دود خیلی خوب نشده. به خاطر اینکه رزولوشن ظرف خیلی پایین هست.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام هجدهم

وارد بخش Container Properties میشیم و Base Resolution رو تا ۱۶۰ افزایش میدیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام نوزدهم

انیمیشن رو Rewind می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام بیستم

همون طور که می بینین، تعداد مربع های سطح زیر ظرف، خیلی بیشتر از قبل هست.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام بیست و یکم

انیمیشن رو پخش می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام بیست و دوم

الان دود خیلی بهتر شده اما هنوز هم چیزی که می خوایم، نیست.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام بیست و سوم

انیمیشن رو Rewind می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام بیست و چهارم

محفظه مایع رو انتخاب و بعد هم Flask می کنیم. ترتیب انتخاب کردن خیلی اهمیت داره.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام بیست و پنجم

وارد مسیر Particles > Make Collide میشیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام بیست و ششم

انیمیشن رو پخش می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام بیست و هفتم

حالا با دود با ظرف در تعامل قرار می گیره و انیمیشن خیلی واقعی تر به نظرمیاد.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام بیست و هشتم

Smoke Emitter رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام بیست و نهم

توی بخش Basic Emitter Attributes، این بار Rate رو کی فریم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام سی ام

این هم از ظاهر کی فریم ها. هدف از این کی فریم ها اینه که دود دقیقا موقعی که آب یک ظرف با ظرف دیگه برخورد می کنه، شروع بشه.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام سی و یکم

انیمیشن رو Rewind و پخش می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام سی و دوم

همون طور که می بینین، دود در زمان مناسبی شروع میشه.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام سی و سوم

انیمیشن رو Rewind می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام سی و چهارم

توی منوی نمای فعال، وارد مسیر Show > nParticles میشیم. این طوری باز هم می تونیم آب رو مشاهده کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام سی و پنجم

حالا باید بتونیم ذرات آب رو ببینیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام سی و ششم

انیمیشن رو پخش می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام سی و هفتم

مطمئن میشیم که دود توی زمان مناسب شروع بشه.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام سی و هشتم

وارد مسیر Window > Rendering Editors > Hypershade میشیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام سی و نهم

یک متریال Lambert جدید درست می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام چهل ام

مسیر Attributes Editor رو دنبال می کنیم. رنگ سفید رو انتخاب می کنیم و رنگ خاکستری تیره رو برای Ambient Color در نظر می گیریم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام چهل و یکم

این متریال رو روی پس زمینه اعمال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام چهل و دوم

وارد مسیر Window > Settings/Preferences > Plug-in Manager میشیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام چهل و سوم

مطمئن میشیم که پلاگین matatomr.mll بارگذاری شده باشه. بعد هم پنجره رو می بندیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام چهل و چهارم

مسیر Window > Rendering Editors > Render Settings رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام چهل و پنجم

توی پنجره Render Settings، امکان Render Using رو روی Mental Ray قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام چهل و ششم

وارد تب Quality میشیم. Max Sample Level رو روی ۲، Multi-Pixel Filtering رو روی Triangle قرار میدیم و Jitter رو هم تیک می زنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام چهل و هفتم

حالا Raytracing رو فعال می کنیم. Reflections و Refractions رو روی ۶ و Max Trace Depth رو روی ۱۲ قرار میدیم. امکان Max Trace Depth باید همیشه به اندازه مجموع Reflections و Refractions باشه. Motion Blur رو هم میزاریم روی Full.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام چهل و هشتم

وارد تب Indirect Lighting میشیم. روی دکمه Image Based Lighting کلیک می کنیم و یک تصویر HDRI رو اضافه می کنیم. حالا Final Gathering رو فعال می کنیم و Point Density رو تا ۰.۱۰۰ کاهش میدیم. این کار، سرعت خروجی رو افزایش میده اما کیفیت رو پایین میاره.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام چهل و نهم

مسیر Create > Lights > Area Light رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام پنجاه ام

همچنان که Area Light انتخاب شده، وارد مسیر Panels > Look Through Selected Camera.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام پنجاه و یکم

نور رو سر جای خودش قرار میدیمو بر می گردیم سراغ دوربین اصلی روی صحنه.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام پنجاه و دوم

وارد Attributes Editor مربوط به نور میشیم و Intensity رو تا ۲.۴۰۰ افزایش میدیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام پنجاه و سوم

میریم سراغ Raytrace Shadow Attributes. حالا Use Ray Trace Shadows رو فعال می کنیم و بعد هم Shadow Ray رو تا ۱۵ افزایش میدیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام پنجاه و چهارم

مسیر Create > Lights > Point Light رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام پنجاه و پنجم

Point Light رو انتخاب می کنیم و اون رو وسط صحنه قرار میدیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام پنجاه و ششم

میریم سراغ Attributes Editor مربوط به نور و Intensity رو تا ۰.۶۰۰ کاهش میدیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام پنجاه و هفتم

از صحنه خروجی می گیریم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام پنجاه و هشتم

همون طور که می بینین، صحنه خیلی روشن هست. این به خاطر تصویر HDRI هست.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام پنجاه و نهم

میریم سراغ پنجره Render Settings.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام شصت ام

توی تب Indirect Lighting، روی دکمه کوچکی که سمت راست دکمه Image Based Lighting قرار داره کلیک می کنیم. این دکمه باعث میشه که Attributes Editor مربوط به HDRI باز بشه.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام شصت و یکم

رنگ تیره تری رو برای Color Gain در نظر می گیریم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام شصت و دوم

از صحنه خروجی می گیریم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام شصت و سوم

همون طور که می بینین، نور خیلی خوب هست اما آب دیده نمیشه.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام شصت و چهارم

Water Particles رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام شصت و پنجم

Attributes Editor رو باز می کنیم. میریم سراغ بخش Render Stats و Visible in Reflections and Refractions رو فعال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام شصت و ششم

از صحنه خروجی می گیریم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

گام شصت و هفتم

حالا می تونیم از انیمیشن خروجی بگیریم.

آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی – قسمت دوم

امیدواریم ” آموزش Maya : طراحی وسایل آزمایشگاهی ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

صفر تا صد آموزش زیبراش

صفر تا صد آموزش مایا – پک ۱

صفر تا صد آموزش مایا – پک ۲

آموزش مادباکس

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code