آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت بخش پنجم قسمت دوم

توی این آموزش، نحوه طراحی پمپ سوخت رو با Maya با هم می بینیم. با تکنیک های مدل سازی Low Poly مقدماتی شروع می کنیم و با جزئیات مدل سازی، تکسچرینگ و Baking آشنا میشیم.

با ” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: متوسط
 • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت اول “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش اول – قسمت دوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش دوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش سوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت اول “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش چهارم – قسمت دوم “

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت اول “

 1. Unwrapping صفحه دیال

گام اول

بعد از انتخاب مش صفحه دیال، وارد مسیر Show > Isolate Select میشیم و View Selected رو تیک می زنیم تا شکل انتخاب شده، Isolate بشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام دوم

بعد از انتخاب مش صفحه دیال، وارد مسیر Create Uvs > Automatic Mapping میشیم.

گام سوم

نتیجه رو می تونیم از توی پنجره UV Texture Editor مشاهده کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام چهارم

بعد از انتخاب لبه های مرزی داخلی، وارد مسیر Polygon > Move and Sew UV Edges میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام پنجم

بعد از Sew کردن Extracted Uvs، نتیجه زیر به دست میاد.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام ششم

به این ترتیب، کار UV های پشتی هم تمام میشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام هفتم

با همین روش، UV های سمت دیگه رو هم تکمیل می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام هشتم

بعد از انتخاب سطوح کناری، وارد مسیر Create Uvs > Planar Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام نهم

با دنبال کردن همون روش Unwrapping مراحل قبلی، UV های سطوح پشتی رو هم Uwrap و Sew می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام دهم

Scale مربوط به UV ها رو کاهش میدیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

 1. Unwrapping کانال لوله زیرساخت

گام اول

بعد از انتخاب تمام لوله ها، وارد مسیر Mesh > Combine میشیم و از این دستور برای ترکیب تمام لوله های منتخب با همدیگه، استفاده می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام دوم

لوله ها رو Isolate می کنیم. سطوح لوله ها رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Create Uvs > Planar Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام سوم

همون طور که توی تصویر زیر می بینین، UV های لوله ها، Unwrap میشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام چهارم

بعد از انتخاب همون سطوح، وارد مسیر Edit > Invert Selection میشیم و از این دستور برای Invert یا معکوس کردن بخش انتخاب شده، استفاده می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام پنجم

بعد از انتخاب سطوح، وارد مسیر Create Uvs > Planar Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام ششم

به این ترتیب، Unwrapping این بخش هم انجام میشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

 1. Unwrapping دسته نگهدارنده پمپ سوخت

گام اول

بعد از انتخاب Polygon Mesh این بخش، وارد مسیر Create Uvs > Planar Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام دوم

می تونیم UV های این بخش رو توی پنجره UV Texture Editor مشاهده کنیم. وارد مسیر Tool > Smooth UV Tool میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام سوم

بعد از اعمال دستور Smooth UV Tool، امکان های Unfold و Relax ظاهر میشن. از این دو دستور برای Unfold و Relax کردن UV ها استفاده می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام چهارم

برای Unfold کردن یکFolded UV  خاص، وارد مسیر Polygon > Unfold میشیم و طبق تصویر زیر، Folded UV های منتخب رو Unfold می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام پنجم

به این ترتیب، Unwrapping دسته نگهدارنده پمپ سوخت هم انجام میشه. نتیجه این کار رو توی تصویر زیر می بینین.

 آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

 1. Unwrapping محفظه کانکتور لوله

گام اول

بعد از انتخاب Polygon Mesh این بخش، وارد مسیر Create Uvs > Automatic Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام دوم

به این ترتیب، Unwrapping محفظه کانکتور لوله هم انجام میشه. Uvs Layout که Unwrap شدن رو توی تصویر زیر مشاهده می کنین.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

 1. Unwrapping دسته پمپ

گام اول

بعد از انتخاب مش دسته پمپ، وارد مسیر Show > Isolate Select میشیم و View Selected رو تیک می زنیم تا شکل انتخاب شده، Isolate بشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام دوم

بعد از انتخاب Polygon Mesh این قسمت، دکمه F10 رو فشار میدیم و وارد Edge Selection Mode میشیم. روی لبه میانی دابل کلیک می کنیم تا Edge Loop انتخاب بشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

بعد از انتخاب Edge Loop، وارد مسیر Edit Uvs > Cut UV Edges میشیم و مش رو به دو نیم تقسیم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام سوم

بعد از انتخاب تمام سطوح، از توی پنجره UV Texture Editor، وارد مسیر Select > Select Shell میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام چهارم

بعد از انتخاب سطوح یک طرف، وارد مسیر Create Uvs > Planar Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام پنجم

بعد از اعمال Planar Mapping روی Shell های هر دو طرف، می تونیم Uvs Layout رو توی پنجره UV Texture Editor مشاهده کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام ششم

بعد از انتخاب مش محفظه کنترل کننده سوخت، وارد مسیر Create Uvs > Cylindrical Mapping میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام هفتم

بعد از اعمال Cylindrical Mapping، این بار UV ها رو توی پنجره UV Texture Editor تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام هشتم

زمان اون رسیده که UV ها رو Sew کنیم. وارد Edge Selection Mode میشیم و دو لبه مجاور هم رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Polygons > Move and Sew UV Edges میشیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام نهم

بعد از Sew کردن UV ها، اون ها رو توی ناحیه Layout پنجره Uvs Texture Editor، مرتبط می کنیم.

 آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

 1. Unwrapping دستگیره و راه انداز

گام اول

Polygon Mesh دستگیره و راه انداز رو Isolate می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام دوم

با روش قبل، سطوح مورد نظر رو انتخاب می کنیم و Planar Mapping رو اعمال می کنیم.UV ها رو داخل ناحیه Layout پنجره UV Texture Editor مرتب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

 1. unwrapping پیچ و مهره

گام اول

بعد از انتخاب مش هر چهار تا پیچ، اون ها رو با هم ترکیب یا Combine می کنیم. Planar Mapping رو روی سطوح بالایی و Cylindrical Mapping رو روی سطوح کناری اعمال می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام دوم

به این ترتیب، Unwrapping این بخش هم انجام میشه. تمام اون ها رو توی پنجره UV texture Editor مرتب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

 1. Unwrapping لوله زاویه دار

گام اول

مش لوله زاویه دار رو Isolate می کنیم. Edge Loop مشخص شده از این مش رو طبق تصویر زیر انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام دوم

Cylindrical Mapping رو اعمال می کنیم و UV های Unwrap شده رو توی ناحیه Layout، مرتب می کنیم.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

گام سوم

به این ترتیب، Unwrapping کل پمپ سوخت انجام میشه.

آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش پنجم – قسمت دوم

نتیجه

توی بخش بعدی، نحوه قرار دادن texture یا بافت رو روی سطوح Unwrap شده با هم می بینیم.

” آموزش Maya : طراحی پمپ سوخت – بخش ششم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *