آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 1431

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی قسمت ششم

توی این آموزش، مدل سازی تانک جنگی رو با Maya با هم می بینیم. از مدل سازی Low Poly شروع کرده و بعد هم به UV Mapping و مدل سازی High Poly و Baking و Texturing می رسیم.

با ” آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: 60 تا 80 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

” آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت اول “

” آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت دوم “

” آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت سوم “

” آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت چهارم “

” آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت پنجم “

گام هشتاد و یکم

قسمتی که می بینین رو Duplicate کرده و اون رو به محل مورد نظر می بریم. جهت اون رو توی نمای Side یا کناری، تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام هشتاد و دوم

یک مکعب جدید توی نمای Side درست می کنیم. چند تا لبه با استفاده از ابزار Insert Edge Loop درست کرده و رئوس رو جا به جا می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام هشتاد و سوم

یک بار دیگه مش رو Duplicate کرده و اون رو به موقعیت صحیح می بریم. اون ها رو به صورت یک مش در میاریم. کل اون رو دو بار Duplicate کرده و کپی ها رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام هشتاد و چهارم

یک ساتوانه 12 وجهی در پایین درست می کنیم. بعد هم با استفاده از Extrude، شکل رو به صورت زیر در میاریم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام هشتاد و پنجم

بخش باریک استوانه رو Extract می کنیم. بعد هم لبه های بالایی رو انتخاب کرده و اون ها رو Collapse می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام هشتاد و ششم

مش رو Make Live کرده و یک استوانه 8 وجهی نزدیک به گوشه درست می کنیم. بعد هم سطوح میانی رو اکسترود کرده و این شکل رو درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام هشتاد و هفتم

یک استوانه 10 وجهی درست کرده و اون رو به صورت زیر اکسترود می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام هشتاد و هشتم

یک استوانه 5 وجهی درست کرده و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم. یک کره 8 وجهی هم بالای اون درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام هشتاد و نهم

یک Torus درست می کنیم. Side رو روی 4 و Subdivisions رو روی 10 قرار میدیم. اون رو در محلی که می بینین قرار داده و نیمه پایینی رو حذف می کنیم. بعد هم رئوس رو پایین می بریم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام نود ام

زاویه و نور رو Duplicate می کنیم. اون ها رو Invert Scale کرده و سمت دیگه قرار میدیم. بعد هم وارد مسیر Create > EP Curve Tool میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام نود و یکم

مش پایه رو Make Live کرده و با استفاده از ابزار EP Curve، این شکل رو درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام نود و دوم

با کلیک و نگه داشتن ماوس رو ی منحنی، وارد Control Vertex میشیم. رئوس رو با جا به کردن اون ها، ادیت می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام نود و سوم

یک استوانه شش وجهی درست کرده و اون رو به منحنی Snap می کنیم. بعد هم سطوح جلویی رو انتخاب کرده و اون رو اکسترود می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام نود و چهارم

استوانه رو انتخاب می کنیم. میریم سراغ Channel Box و Extrude Input رو می زنیم. Divisions رو روی 30 قرار میدیم.

گام نود و پنجم

Edge Ring های افقی رو Collapse یا Edge Loop های عمودی رو حذف می کنیم.

گام نود و ششم

یک استوانه 16 وجهی درست کرده درست می کنیم. چند تا Segment اضافه می کنیم. بعد هم سطوح جلویی رو انتخاب و اکسترود می کنیم.

گام نود و هفتم

مش رو Make Live کرده و یک کره درست می کنیم. Subdivisions مربوط به Axis و Height رو روی 12 قرار میدیم. نیمی از اون رو حذف می کنیم. سطوح جلویی کره رو انتخاب کرده و اکسترود می کنیم.

گام نود و هشتم

با همون روش، یک نوار جلویی برای بخش کناری درست می کنیم.

گام نود و نهم

یک مکعب جدید درست می کنیم. چند تا Edge Loop جدید درست کرده و اون ها رو جا به جا می کنیم. بعد هم کل اون رو Duplicate کرده و به پایین میاریم.

گام صد ام

یک مکعب جدید درست کرده و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم. بعد هم یک استوانه 16 وجهی درست می کنیم. ابزار Edge Loop رو برداشته و چند تا Loop به کناره ها اضافه کرده و اون ها رو به سمت داخل اکسترود می کنیم تا به شکل زیر در بیاد.

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت ششم

گام صد و یکم

قلاب بالا رو Duplicate می کنیم. چند تا کپی به استوانه و مکعب اضافه می کنیم.

گام صد و دوم

یک استوانه 6 وجهی جدید درست می کنیم. یک Edge Loop نزدیک به بالا درست می کنیم. اون رو بین دو تا قلاب قرار میدیم. هر چهار تا قلاب و دو تا سیم رو با هم ترکیب می کنیم. بعد هم اون ها رو Duplicate می کنیم.

گام صد و سوم

برای مدل سازی لوله کوچک، یک استوانه 12 وجهی درست کرده و سطوح اون رو اکسترود می کنیم. لبه های اضافه رو با ابزار Insert Edge Loop درست کرده و چند تا از سطوح رو اکسترود می کنیم.

گام صدو چهارم

یک Polygon Torus درست کرده و نیمه بالایی رو حذف می کنیم. یک استوانه درست می کنیم. Side رو روی 5 قرار داده و لبه های جلویی رو اکسترود می کنیم. بعد هم یک مکعب دیگه درست کرده و سطوح رو اکسترود می کنیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

صفر تا صد آموزش مایا – پک 1

صفر تا صد آموزش مایا – پک 2

صفر تا صد آموزش آرنولد در مایا

صفر تا صد آموزش ریگینگ کاراکتر در مایا

صفر تا صد آموزش تری دی مکس

صفر تا صد آموزش زیبراش

صفر تا صد آموزش سینمافوردی – پک 1

صفر تا صد آموزش سینمافوردی – پک 2


گام صد و پنجم

برای درست کردن اولین شکل، یک استوانه 6 وجهی و یک مکعب درست می کنیم. یک استوانه 6 وجهی درست کرده و هر دو انتهای اون رو اکسترود می کنیم.

گام صد و ششم

چند تا شکل استوانه و مکعب درست کرده و روی بدنه تانک قرار میدیم.

گام صد و هفتم

یک استوانه 12 وجهی درست کرده و با اکسترود، شکل زیر رو درست می کنیم.

گام صد و هشتم

یک مکعب دیگه درست می کنیم .سطح بالایی رو اکسترود کرده و بهش عمق میدیم.

گام صد و نهم

یک مکعب دیگه درست می کنیم. با استفاده از ابزار Edge Loop، چند تا لبه جدید اطراف زوایا اضافه کرده و اون رو گرد می کنیم. سطح وسطی رو انتخاب کرده و یک مقدار به بیرون می بریم.

گام صدو دهم

یک استوانه 8 وجهی درست کرده و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم. بعد هم اون رو اکسترود می کنیم.

گام صد و یازدهم

یک استوانه 10 وجهی درست کرده و اکسترود می کنیم.

گام صد و دوازدهم

یک Torus درست می کنیم. Subdivision Axis رو روی 8 و Subdivision Height رو روی 6 قرار میدیم و نیمه پایینی رو حذف می کنیم.

گام صد و سیزدهم

شکلی که می بینین رو با استفاده از استوانه و مکعب درست می کنیم. اون رو Extrude و Extend می کنیم. با استفاده از ابزار Insert Edeg Loop، لبه هایی رو اضافه می کنیم.

گام صد و چهاردهم

این شکل رو در موقعیت مناسب قرار میدیم و مکعب هایی رو اضافه می کنیم.

گام صد و پانزدهم

برای چرخ، یک استوانه 24 وجهی درست کرده و سطوح وسطی رو اکسترود می کنیم.

گام صد و شانزدهم

لبه های سطح باز رو انتخاب کرده و حفره رو پر می کنیم.

گام صد و هفدهم

سطوحی که می بینین رو اکسترود می کیم .تمام رئوس رو با هم ادغام کرده و راس داخل رو یک مقدار جا به جا می کنیم.

گام صد و هجدهم

لبه های متناوب رو انتخاب کرده و اون ها رو Collapse می کنیم.

گام صد و نوزدهم

نتیجه رو به شکل زیر در میاریم.

گام صد و بیستم

چرخ رو سه بار Duplicate کرده و در محل مناسب قرار میدیم.

گام صد و بیست و یکم

تمام اجزای کوچک هر دو طرف رو انتخاب کرده و اون ها رو با هم گروه می کنیم.

گام صد و بیست و دوم

گروه رو Duplicate می کنیم و سمت دیگه قرار میدیم. بعضی قسمت ها رو حذف می کنیم.

نتیجه رو در زیر می بینین.

” آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت هفتم ” – به زودی


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

صفر تا صد آموزش مایا – پک 1

صفر تا صد آموزش مایا – پک 2

صفر تا صد آموزش آرنولد در مایا

صفر تا صد آموزش ریگینگ کاراکتر در مایا

صفر تا صد آموزش تری دی مکس

صفر تا صد آموزش زیبراش

صفر تا صد آموزش سینمافوردی – پک 1

صفر تا صد آموزش سینمافوردی – پک 2


 

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: