آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 3200
آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی قسمت اول

توی این آموزش، مدل سازی طوطی کارتونی رو با استفاده از Maya با هم می بینیم. این آموزش توی چند قسمت تهیه شده و توی هر قسمت، با بعضی تکنیک ها و ابزارها آشنا میشیم.

با ” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: متوسط
 • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya
 1. آماده سازی تصاویر مرجع و Viewport

گام اول

اول از همه، تصاویر مرجع رو در Viewport های جلو و کنار، تنظیم می کنیم. بنابراین، تصاویر مربوط به این دو نما رو وارد می کنیم. برای انجام این کار، وارد مسیر View > Image Plane >Import Image میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

بعد از وارد کردن تصاویر، باید به صورت زیر دیده بشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام دوم

نمای جلویی رو در Perspective View انتخاب می کنیم و Ctrl+A رو فشار میدیم تا Attribute Editor باز بشه. بعد هم عدد -۱۸.۷۱۰ رو توی بخش X وارد می کنیم. این عدد بسته به هر تصویر، فرق داره. به این ترتیب، این دو تصویر از هم تفکیک میشن.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام سوم

برای مخفی کردن تصاویر مرجع در Perspective View، باید امکان Looking Through Camera رو که توی تصویر زیر می بینین، غیر فعال کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

حالا این تصاویر رو توی Front و Side View می تونیم ببینیم. اما توی Perspective view دیده نمیشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

 1. درست کردن مش بدن

گام اول

حالا فرآیند مدل سازی رو شروع می کنیم. مدل سازی طوطی رو با استفاده از Polygon Object انجام میدیم. اول از همه، وارد مسیر Create > Polygon Primitives میشیم و گزینه Interactive Creation رو به صورتی که توی تصویر می بینین، غیر فعال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام دوم

وارد مسیر Create > Polygon Primitives > Cone میشیم و روی مربعی که کنار این گزینه قرار داره، کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام سوم

توی پنجره Polygon Cone Options، عدد ۸ رو به Axis Divisions و ۲ رو به Height Divisions اختصاص میدیم. بعد هم روی دکمه Create کلیک می نکیم تا یک Cone Polygon Primitive ایجاد بشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

همون طور که می بینین، یک مخروط در مرکز قرار گرفته.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام چهارم

وارد Side View یا نمای کناری میشیم. بعد هم مخروط رو می چرخونیم و بر اساس تصویر مرجع، در انتهای دم قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام پنجم

از نوار منوی کناری، روی منوی Shading کلیک می کنیم و وارد X-Ray Mode میشیم. به این ترتیب، Polygon Mesh به صورت نیمه شفاف در میاد و دیگه از این نظر مشکلی پیدا نمی کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام ششم

حالا می تونیم شروع کنیم به ادیت کردن مخروط یا همون Cone Polygon Primitive. روی اون کلیک راست می کنیم و Vertex Mode رو انتخاب می کنیم. برای این کار می تونیم دکمه F9 رو هم فشار بدیم و مستقیما وارد این Mode بشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام هفتم

همچنان که مخروط انتخاب شده، وارد مسیر Edit Mesh > Insert Edge Loop Tool میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام هشتم

دو تا Edge Loop وارد می کنیم و رئوس رو هم طوری ادیت می کنیم که با تصویر مرجعی که توی پس زمینه دیده میشه، هماهنگی داشته باشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام نهم

توی Front View یا نمای جلو، دکمه F11 رو فشار میدیم تا وارد Face Selection Mode بشیم. نیمی از مش رو انتخاب می کنیم و دکمه Delete رو می زنیم تا سطوح انتخاب شده، حذف بشن.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام دهم

برای ورود به Object Mode، دکمه F8 رو فشار میدیم. بعد هم وارد منوی Edit میشیم و روی دکمه Duplicate Special کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

توی پنجره Duplicate Special Options، دکمه رادیویی Instance رو فعال می کنیم. بعد هم Scale X رو میزاریم روی -۱ و روی دکمه Duplicate Special کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام یازدهم

توی Front View، سعی می کنیم که رئوس یک سمت رو بر اساس تصویر مرجع، تنظیم کنیم. این تغییرات، متقارن هست و طرف دیگه هم اعمال میشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام دوازدهم

توی Perspective View، دکمه F10 رو فشار میدیم و وارد Edge Selection Mode میشیم. بعد هم لبه های مرزی رو به صورتی که می بینین، انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام سیزدهم

حالا وارد Side view میشیم. Shift رو نگه می داریم و روی لبه های انتخاب شده کلیک راست می کنیم و از منویی که ظاهر میشه، Extrude Edge رو می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام چهاردهم

بعد از اکسترود کردن لبه های مرزی، رئوس رو بر اساس تصویر مرجع، تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام پانزدهم

وارد Front View میشیم و رئوس مش رو بر اساس تصویر مرجع نمای جلویی، تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام شانزدهم

بر اساس تصاویر مرجع، به اکسترود کردن لبه های مرزی ادامه میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام هفدهم

به این طریق، تا گردن طوطی ادامه میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام هجدهم

به اکسترود کردن لبه های سر طوطی ادامه میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام نوزدهم

حالا می تونیم مش باز سر رو Cap کنیم. وارد Edge Selection Mode میشیم و دو تا راسی که توی تصویر زیر می بینین رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Edit Mesh > Bridge میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام بیستم

بعد از Bridge کردن این دو با هم، بقیه لبه های مرزی باز رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Mehs > Fill Hole میشیم تا به این ترتیب، شکاف ها Cap یا پر بشن.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام بیست و یکم

این بار مسیر Edit Mesh > Split Polygon Tool رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

با کمک ابزار Split Polygon، لبه های مورد نیاز رو به سر اضافه می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام بیست و دوم

به این ترتیب، مدل سازی بدن اصلی طوطی بر اساس تصویر مرجع، انجام شد.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

 1. مدل سازی منقار

گام اول

حالا مدل سازی منقار طوطی رو انجام میدیم. وارد Side view میشیم و بعد هم مسیر Create > Polygon Primitives > Cone رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام دوم

بعد از درست کردن این مخروط، اون رو بر اساس تصویر مرجع، در محلی که منقار قرار داره، قرار میدیم. وارد Vertex Selection Mode میشیم و شکل اصلی رو بر اساس شکل منقار، تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام سوم

چند تا Edge Loop دیگه هم وارد می کنیم و رئوس رو به شکلی که با شکل منقار تصویر مرجع هماهنگی داشته باشه، ادیت می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام چهارم

برای ورود به Face Selection Mode، دکمه F11 رو فشار میدیم. بعد هم نیمی از مش منقار رو انتخاب می کنیم و Delete رو فشار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

بعد از حذف سطوح انتخاب شه، تصویر زیر به دست میاد.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام پنجم

سطوح ردیف پایینی رو که توی تصویر مشخص شده، انتخاب می کنیم و Delete می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام ششم

به این ترتیب، منقار بالایی درست شد. حالا میریم سراغ منقار پایینی. برای این کار، یک مخروط دیگه درست می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام هفتم

اون رو در محلی که می بینین، قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام هشتم

چند تا Edge Loop وارد می کنیم و اون ها رو بر اساس تصویر مرجع، تنظیم می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام نهم

باید به صورت زیر در اومده باشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

 1. متصل کردن منقار به سر

گام اول

برای متصل کردن مش منقار به مش سر، باید تعداد لبه ها یا رئوس این دو یکی باشه. مش بدن رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Edit Mesh > Split Polygon Tool میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام دوم

قبل از تفکیک لبه ها، باید مش بدن رو وارد Isolation Mode کنیم. برای این کار، مش رو انتخاب می کنیم. بعد هم از منوی Show، وارد Isolation Select میشیم و View Selected رو تیک می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام سوم

حالا ابزار Split Polygon رو بر می داریم و لبه ها رو به شکلی که توی تصویر می بینین، تفکیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام چهارم

لبه های مشخص شده رو یک بار دیگه با ابزار Split Polygon، به شکلی که توی تصویر می بینین، تفکیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام پنجم

حالا باید بعضی از سطوح رو حذف کنیم تا بتونیم مش بدن رو به مش منقار متصل کنیم. سه سطحی که می بینین رو انتخاب می کنیم و دکمه Delete رو می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام ششم

بعد از حذف این سطوح، وارد منوی Show از پنل Perspective میشیم و تیک View Selected رو بر می داریم. حالا منقار بالایی و پایینی رو به همراه مش بدن انتخاب می کنیم و وارد مسیر Mesh > Combine میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام هفتم

برای ورود به Vertex Selection Mode، دکمه F9 رو فشار میدیم و وارد مسیر Edit Mesh > Merge > Vertex Tool میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام هشتم

بعد از انتخاب ابزار Merge Vertex، یکی از راس های مش منقار رو انتخاب می کنیم و نشانگر رو تا راس مجاور، درگ می کنیم. به این ترتیب، این دو با هم ادغام میشن.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام نهم

با دنبال کردن همین فرآیند، تمام رئوس رو با هم ادغام می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

 1. مدل سازی چشم ها

گام اول

وارد Side View میشیم. در حالی که توی Face Selection Mode هستیم، دو تا راس اطراف چشم رو که توی تصویر زیر می بینین، انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام دوم

این سطوح رو یک مقدار Extrude و Scale می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام سوم

حالا سطوح انتخاب شده رو حذف می کنیم و با استفاده از ابزار Insert Edge Loop، یک Edge Loop به صورتی که توی تصویر می بینین، اضافه می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول4

گام چهارم

توی Vertex Selection Mode، رئوس رو به ترتیبی که با شکل چشم تصویر مرجع هماهنگی داشته باشه، تنظیم می کنیم.

گام پنجم

می تونین مشی که تا اینجا درست کردیم رو در زیر ببینین.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

گام ششم

حالا مش بدن طوطی رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Edit > Duplicate Special میشیم تا هم Duplicate بشه و هم طرف دیگه هم به صورت آینه، کپی بشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت دوم “

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0