آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی قسمت اول

توی این آموزش، افکت متنی دهه هشتاد میلادی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

  1. آماده سازی سند

گام اول

وارد مسیر File > New میشیم و یک فایل جدید درست می کنیم. Width رو روی ۳۰۰۰ پیکسل و Height رو روی ۲۰۰۰ پیکسل و Resolution رو روی ۳۰۰ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

گام دوم

دکمه T رو فشار میدیم و ابزار Horizontal Type رو فعال می کنیم. متن رو با فونت Mexcellent تایپ کرده و Size رو روی ۱۴۶ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

گام سوم

لایه متن رو انتخاب می کنیم. کلیک راست کرده و Convert to Smart Object رو می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

گام چهارم

یک لایه دیگه متن درست می کنیم. این بار از فونت Hemi Head استفاده می کنیم. Size رو روی ۳۳ قرار داده و در حالی که Shift رو نگه داشتیم، اون رو ۱۲۰ پیکسل به بالا می بریم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

گام پنجم

لایه Background رو انتخاب می کنیم. Shift+F5 رو زده و کد رنگی #۲۳۱۴۳۴ رو برای Fill در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

  1. طراحی اجزای پس زمینه

گام اول

دکمه U رو فشار داده و ابزار Rectangle رو فعال می کنیم. بعد هم شکل رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Width روی ۲۵۵ پیکسل

Height روی ۲۵۵ پیکسل

Fill روی None

Stroke روی ۵ پیکسل

Color روی #ffffff

بعد هم Shift رو نگه داشته و اون رو به گوشه بالای سمت جپ بوم می بریم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

گام دوم

روی اولین لایه شکل کلیک راست کرده و Duplicate رو می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

گام سوم

دومین شکل رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و اون رو ۲۵۰ پیکسل به سمت راست می بریم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

گام چهارم

نسخه های بیشتری رو درست می کنیم. اون ها رو به سمت راست می بریم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

گام پنجم

حالا باید تمام لایه هایی که داریم رو انتخاب کنیم. بعد هم کلیک راست زده و در نهایت هم Duplicate رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

گام ششم

نسخه های Duplicate شده جدید رو انتخاب می کنیم. بعد هم در حالی که Shift رو نگه داشتیم، اون ها رو ۲۵۰ پیکسل به پایین میاریم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

گام هفتم

لایه های شکل رو Duplicate کرده و کل بوم رو می پوشونیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

گام هشتم

بعد هم تمام لایه های شکل رو انتخاب می کنیم. موقع انجام این کار، Shift رو نگه می داریم. بعد هم کلیک راست کرده و Conevrt to Smart Object رو می زنیم.

گام نهم

Smart Object جدید رو انتخاب می کنیم. Ctrl+T رو فشار داده و اون رو Resize می کنیم.

گام دهم

Smart Object رو انتخاب کرده و بعد از اون هم وارد مسیر Edit > Transfrm > Perspective میشیم.

گام یازدهم

نقطه بالای سمت چپ رو انتخاب کرده و در حالی که دکمه Shift رو نگه داشتیم، اون رو ۲۵ درجه می چرخونیم.

گام دوازدهم

Ctrl+T رو می زنیم و نقاط بالا رو به سمت لبه های بوم می بریم.

گام سیزدهم

حالا Shift رو نگه داشته و Smart Object رو ۸۹۵ پیکسل به پایین می بریم.

گام چهاردهم

باید Grid رو Duplicate کنیم. برای این کار، Smart Object رو انتخاب کرده و کلیک راست می زنیم و Duplicate رو انتخاب می کنیم.

گام پانزدهم

U رو فشار داده و ابزار Rectangle رو فعال می کنیم. بعد هم یک شکل در وسط سند رسم می کنیم. Width رو روی ۲۱۰۰ پیکسل و Height و ۱۰۵۰ پیکسل و Color رو روی #ffffff تنظیم می کنیم.

گام شانزدهم

U رو فشار داده و ابزار Rectangle رو فعال می کنیم. بعد هم یک شکل در وسط سند رسم می کنیم. Width رو روی ۳۰۰۰ پیکسل و Height و ۹۰۰ پیکسل و Color رو روی #۱۵۱۵۱۵ تنظیم می کنیم.

گام هفدهم

آخرین شکل رو هم وسط لایه های متن اضافه می کنیم. Width رو روی ۱۲۰۰ پیکسل و Height و ۱ پیکسل و Color رو روی #۰۰۰۰۰۰ تنظیم می کنیم.

گام هجدهم

لایه های شکل رو باید به Smart Object تبدیل کنیم. برای این کار، لایه ها رو انتخاب کرده و کلیک راست می زنیم. در نهایت، Conevrt to Smart Object رو می زنیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

  1. ایجاد افکت های لایه های پس زمینه

گام اول

اولین شکل رو انتخاب کرده و Blending Mode رو روی Overlay قرار میدیم.

گام دوم

افکت Outer Glow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم. برای این کار، روی لایه دابل کلیک کرده و به ترتیب زیر عمل می کنیم:

Blend Mode روی Overlay

Opacity روی ۲۵ درصد

Color روی #ffc47d

Spread روی ۲ درصد

Size روی ۴۰ پیکسل

Range روی ۴۵ درصد

گام سوم

وارد مسیر Filter > Noise > Add Noise میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Amount روی ۴۰۰ درصد

Distribution روی Uniform

Monochromatic رو تیک می زنیم

گام چهارم

Smart Oject رو با Grid انتخاب کرده و روی آیکن Create Mask کلیک می کنیم.

گام پنجم

ماسک لایه رو انتخاب کرده و Ctrl+I رو فشار میدیم.

گام ششم

دکمه B رو فشار داده و ابزار Brush رو فعال می کنیم. Size رو روی ۲۴۵ پیکسل و Hardness رو روی ۲۰ درصد قرار میدیم.

گام هفتم

Alt رو نگه داشته و روی لایه ماسک کلیک راست می کنیم. بعد هم ماسک رو به صورتی که می بینین روی شکل می کشیم.

گام هشتم

می خوایم افکت Blur رو به ماسک اضافه کنیم. یک بار دیگه ماسک رو انتخاب کرده و وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۸۰ پیکسل تنظیم می کنیم.

گام نهم

همین افکت ها رو روی دومین شکل هم اعمال می کنیم. Blending Mode رو روی Overlay و Opacity رو روی ۷۵ درصد قرار میدیم.

نتیجه به صورت زیر در میاد.

گام دهم

Smart Object بعدی رو انتخاب می کنیم. Blending Mode رو روی Overlay و Opacity رو روی ۲۵ درصد قرار میدیم.

گام یازدهم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. بعد هم Radius رو روی ۲۵۰ پیکسل تنظیم می کنیم.

گام دوازدهم

Smart Object بعدی رو انتخاب کرده و Opacity رو روی ۷۵ درصد قرار میدیم.

گام سیزدهم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم و بعد هم Radius رو روی ۱۶۵ پیکسل قرار میدیم.

گام چهاردهم

روی لایه دابل کلیک کرده و یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Lightne

Opacity روی ۱۵ پیکسل

Angle روی ۱۲۵ درجه

Style روی Linear

Scale روی ۵۹ درصد

گام پانزدهم

وارد پنل Gradient Overlay شده و روی گرادیانت دابل کلیک می کنیم. بعد هم کدهای رنگی #db9176 و #۱c1527 رو براش در نظر می گیریم.

گام شانزدهم

باید آخرین Smart Object رو ادیت کنیم. کلیک راست کرده و Edit Contents رو می زنیم تا Smart Object باز بشه.

گام هفدهم

توی پنجره ای که باز میشه، Ctrl+Alt+C رو فشار داده و ابعاد ۱۲۲۰ در ۲۰ پیکسل رو برای بوم در نظر می گیریم.

گام هجدهم

روی شکل در Smart Object دابل کلیک کرده و افکت Inner Glow رو باز تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Screen

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۰ درصد

Range روی ۵۰ درصد

Color روی #ffffff

گام نوزدهم

افکت Outer Glow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Lighten

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Spread روی ۱۱ درصد

Size روی ۹ پیکسل

Range روی ۴۵ درصد

Color روی #ffc47d

گام بیستم

Fill لایه رو میزاریم روی ۰ درصد و بعد هم Smart Object رو ذخیره کرده و می بندیم.

گام بیست و یکم

وارد مسیر Filter > Blur > Motion Blur میشیم و تنظیمات زیر رو اعمال می کنیم:

Angle روی ۰ درجه

Distance روی ۴۴۰ پیکسل

گام بیست و دوم

Blending Mode رو روی Hard Light قرار میدیم.

گام بیست و سوم

Shift رو نگه می داریم. تمام شکل های روی پس زمینه رو کرده و  بعد هم روی آیکن Create a New Group کلیک می کنیم.

” آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *