آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان قسمت دوم

توی این آموزش، افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار، از Smart Object و Layer  Style هم استفاده می کنیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت اول “

  1. اضافه کردن Layer Style به لایه Text Front

روی لایه Text Front دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

گام اول

یک Bevel & Emboss با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی ۳

Gloss Contour روی Cove – Deep

Anti-aliased رو تیک می زنیم

Shadow Mode – Opacity روی ۱۵ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام دوم

یک Contour با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Contour روی Cove – Deep

Anti-aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام سوم

یک Stroke با تنظیمات اضافه می کنیم:

Size روی ۱

Position روی Inside

Blend Mode روی Screen

Fill Type روی Gradient

از Faucet 70 به عنوان Gradient Fill استفاده می کنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام چهارم

یک Inner Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Opacity روی ۳۵ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۴۱

Distance روی ۹

Choke روی ۶

Size روی ۱۸

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام پنجم

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Light

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Color روی #d1cc90

Technique روی Precise

Size روی ۹۰

Contour روی Cone – Asymmetrical

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام ششم

یک Outer Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Opacity روی ۱۰۰ درصد

از Faucet 70 به عنوان Gradient Fill استفاده می کنیم

Spread روی ۲۸

Size روی ۱۰

Contour روی Cove – Shallow

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام هفتم

یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Opacity روی ۷ درصد

Distance روی ۳

Size روی ۲

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

این هم از Layer Style این لایه.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

  1. اضافه کردن Layer Style اولین لایه Front Copy

روی لایه Text Front Copy دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

گام اول

یک Bevel & Emboss با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی ۱۰

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۳۸

Altitude روی ۲۱

Gloss Contour روی Cove – Deep

Anti-aliased رو تیک می زنیم

Shadow Mode – Opacity روی ۱۵ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام دوم

یک Contour با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Contour روی Cove – Deep

Anti-aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام سوم

یک Stroke با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی ۱

Position روی Inside

Blend Mode روی Screen

Fill Type روی Gradient

از Faucet 70 به عنوان Gradient Fill استفاده می کنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

این هم از Layer Style این لایه.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

  1. اضافه کردن Layer Style دومین Front Copy

روی لایه Text Front Copy 2 دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

گام اول

یک Bevel & Emboss با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Technique روی Chisel Hard

Size روی ۱۰

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۱۰

Altitude روی ۲۶

Gloss Contour روی Cone – Asymmetrical

تیک Anti-aliased رو بر می داریم

Shadow Mode – Opacity روی ۱۵ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام دوم

یک Contour با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Contour روی Notched Slope – Rounded

Anti-aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

این هم از Layer Style این لایه.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

  1. اضافه کردن Layer Style به لایه Text Back

Layer Style لایه Text Front رو روی لایه Text Back هم Paste می کنیم. بعد هم روی لایه Text Back دابل کلیک می کنیم و تنظیمات رو به شکل زیر انجام میدیم:

گام اول

Bevel & Emboss:

Size روی ۶

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام دوم

Contour:

Contour روی Cone – Inverted

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام سوم

Drop Shadow :

Opacity روی ۷۰ درصد

Distance روی ۲۰

Size روی ۵۰

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

این هم از Layer Style این لایه.

 آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

  1. اضافه کردن Layer Style به گروه Extrusion

گام اول

روی گروه Extrusion دابل کلیک می کنیم و افکت Gradient Overlay رو با این تنظیمات، اعمال می کنیم:

Ditcher رو تیک می زنیم

Blend Mode روی Multiply

از Stove Pipe 185x به عنوان Gradient Fill استفاده می کنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

این طوری بهش عمق اضافه میشه.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام دوم

روی گروه Extrusion Copy دابل کلیک می کنیم و افکت Outer Glow با تنظیمات زیر رو اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Light

Opacity روی ۳۵ درصد

Color روی #a9f6ff

Size روی ۲۷

Contour روی Ring

Range روی ۷۵ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام سوم

تمام لایه ها رو به همراه گروه Extrusion با هم گروه می کنیم و اسمش رو میزاریم Text Effect.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام چهارم

روی گروه Text Effect دابل کلیک می کنیم و افکت Outer Glow رو با این تنظیمات اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Screen

Opacity روی ۵۰ درصد

Color روی #۳۹۹da7

Size روی ۱۵۰

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام پنجم

کار افکت متنی مون تمام میشه.

اگه می خواین متن رو تغییر بدین، روی لایه اصلی Text دابل کلیک کنین تا باز بشه. متن رو تغییر بدین. وارد مسیر Image > Reveal All بشین و بعد هم اون رو ذخیره کنین.

این طوری تمام لایه های Smart Object هم آپدیت میشن و این افکت روی متن جدیدی که وارد کردین، اعمال میشه.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

  1. اضافه کردن تکسچر و Adjustment Layer

گام اول

تکسچر Freeze رو در بالای تمام لایه ها قرار میدیم و اسم لایه رو میزاریم Texture Overlay. بعد هم Blend Mode این لایه رو روی Linear Burn و Opacity رو روی ۱۵ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام دوم

یک Gradient Map Adjustment Layer به بالای تمام لایه ها اضافه می کنیم و Ditcher رو تیک می زنیم.

یک Gradient Fill با کد رنگی #۴۳۳۴۶۹ در چپ ، #۵e6474 در وسط و #d4b28a در راست درست می کنیم.

Blend Mode رو روی Color و Opacity رو روی ۱۵ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

گام سوم

Gradient Map Adjustment Layer رو Duplicate می کنیم. بعد هم Blend Mode نسخه کپی رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۵۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

نتیجه

 آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان – قسمت دوم

امیدواریم ” آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی، یکپارچه و درخشان ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *