آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 1842
افکت متنی سه بعدی با Action

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action

توی این آموزش، افکت متنی سه بعدی با Action رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: مبتدی
 • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop
 1. ضبط Action

گام اول

وارد مسیر File > New میشیم و یک سند جدید با تنظیمات زیر درست می کنیم.

Width روی ۸۵۰ پیکسل

Height روی ۵۵۰ پیکسل

Resolution روی ۷۲

Color Mode روی RGB Color 8 Bit

روی Create کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action

گام دوم

برای اختصاصی کردن پس زمینه، وارد مسیر Layer > New > Layer from Background میشیم و عنوان Background رو براش در نظر می گیریم. وارد مسیر Layer > Layer Style > Gradient Overlay میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Dither رو تیک می زنیم

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Style روی Radial

Angle روی ۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

روی Gradient کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Color Stop 1 : Color #f4f9ff Location 0%

Color Stop 2 : Color #6cacfd9 Location 100%

روی Ok کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action

گام سوم

برای رسم چهارچوب، ابزار Rectangle رو بر می داریم. روی سند کلیک کرده و یک مستطیل با ابعاد ۷۴۰ در ۱۲۰ پیکسل رسم می کنیم. وارد مسیر Layer > Layer Style > Blending Options میشیم و Fill رو روی ۰ درصد قرار میدیم. در نهایت، وارد تب Stroke میشیم و Stroke Size رو روی ۹ پیکسل و Position رو روی Inside قرار میدیم و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action

گام چهارم

برای اضافه کردن متن، ابزار Type رو برداشته و کلمه MINIMAL رو تایپ می کنیم. وارد مسیر Window > Character میشیم. فونت Montserrat Black رو انتخاب می کنیم. Font Size رو هم روی ۱۲۳ و Tracking رو روی ۵۰ تنظیم می کنیم. در نهایت، هر دو لایه رو انخاب کرده و اون ها رو با زدن میانبر Ctrl+G با هم گروه می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action

گام پنجم

هر موقع آماده ضبط Action بودیم، وارد مسیر Window > Actions میشیم. روی آیکن پوشه که پایین پنل قرار داره، کلیک کرده و یک New Set به اسم ۳D Text Effect درست کرده و روی Ok کلیک می کنیم. بعد هم روی آیکن صفحه کلیک کرده و یک New Action به اسم Photoshop Action درست می کنیم. روی Record کلیک کرده و شروع می کنیم به ضبط Action.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action

 1. اضافه کردن لایه ها

گام اول

روی آیکن کنار Group 1 کلیک کرده و لایه رو مخفی می کنیم. وارد مسیر Layer > Duplicate Group میشیم و عنوان Top-Layer رو وارد کرده و Ok می زنیم. روی آیکن چشم که کنار Top-Layer قرار داره کلیک می کنیم. در نهایت، وارد مسیر Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object میشیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action

گام دوم

وارد مسیر Layer > Duplicate Layer میشیم. عنوان ۳D Text 1 رو وارد کرده و Ok می زنیم. روی لایه ۳D Text 1 دابل کلیک کرده و Layer Style زیر رو وارد می کنیم.

Bevel & Emboss :

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۲۵ درصد

Direction روی Up

Size روی ۴ پیکسل

تیک Use Global Lightر و بر می داریم

Angle روی ۱۲۰

Antitude روی ۳۰

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Screen

Color روی #dddddd

Opacity روی ۴۸ درصد

Shadow Mode روی Multiply

Color روی #b2b2b2

Opacity روی ۵۹ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action

گام سوم

Color Overlay :

Blend Mode روی Normal

Color روی #d8d8d8

روی Ok کلیک می کنیم. وارد مسیر Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object میشیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action

گام چهارم

وارد مسیر Layer > Arrange > Send Backward میشیم. دکمه فلش پایین رو فشار میدیم و اون رو ۱ پیکسل به پایین میاریم. Ctrl+T رو می زنیم و W رو روی ۹۹.۷۳ درصد قرار میدیم. روی دکمه تیک کلیک کرده و تغییرات رو اعمال می کنیم. در نهایت، وارد مسیر Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object میشیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action

گام پنجم

وارد مسیر Layer > Duplicate Layer میشیم. عنوان ۳D Text 2 رو وارد می کنیم. وارد مسیر Layer > Arrange > Send Backward میشیم. دکمه فلش پایین رو یک بار زده و اون رو یک پیکسل به پایین میاریم. Ctrl+T رو فشار میدیم. W رو روی ۹۹.۷۰ درصد قرار میدیم. روی دکمه تیک کلیک می کنیم. وارد مسیر Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object میشیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action

گام ششم

برای اینکه به صورت سه بعدی در بیاد، گام قبل رو باید چند بار دیگه تکرار کنیم. فقط عنوان لایه Duplicate شده رو تغییر میدیم. این کار رو تا عنوان ۳D Text 10 ادامه میدیم.

 1. اضافه کردن سایه

گام اول

وارد مسیر Layer > Duplicate Layer میشیم و عنوان Shadow4 رو وارد می کنیم. این بار وارد مسیر Layer > Arrange > Send Backward میشیم.

گام دوم

سه تا لایه دیگه برای سایه درست می کنیم. وارد مسیر Layer > Duplicate Layer میشیم و عنوان Shadow3 رو وارد می کنیم. بعد هم وارد مسیر Layer > Duplicate Layer میشیم و عنوان Shadow2 رو وارد می کنیم. در نهایت، وارد مسیر Layer > Duplicate Layer میشیم و عنوان Shadow1 رو وارد می کنیم.

گام سوم

وارد مسیر Layer > Layer Style > Drop Shadow میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

Color روی #۳f464a

Opacity روی ۳۵ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Size روی ۲ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

Ok می زنیم.

گام چهارم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۱.۳ پیکسل قرار میدیم و در نهایت، Ok می زنیم.

گام پنجم

لایه Shadow2 رو از پنل Layers انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > Layer Style > Color Overlay میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Blend Mode روی Multiply

Color روی #b8bbc2

Opacity روی ۶۹ درصد


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام ششم

Drop Shadow :

Blend Mode روی Linear Burn

Color روی #۵۹۵c64

Opacity روی ۸ درصد

تیک Use Global Light

Angle روی ۱۱۱ درجه

Distance روی ۱۱ پیکسل

Size روی ۳ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

روی Ok کلیک می کنیم.

گام هفتم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم و Radius رو روی ۵.۵ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

گام هشتم

لایه Shadow3 رو از پنل Layers انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > Layer Style > Drop Shadow میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

Color روی #۵۹۵c64

Opacity روی ۶ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۰۴ درجه

Distance روی ۸ پیکسل

Size روی ۱۳ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

روی Ok کلیک می کنیم.

گام نهم

لایه Shadow4 رو از پنل Layers انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > Layer Style > Drop Shadow میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

Color روی #۵۹۵c64

Opacity روی ۳۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۱۲ درجه

Distance روی ۱۰ پیکسل

Size روی ۱۰ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

روی Ok کلیک می کنیم.

گام دهم

وارد مسیر Filter > Blur > Motion Blur میشیم. Angle رو روی ۶۶- درجه و Distance رو روی ۵۰ پیکسل قرار داده و Ok می زنیم.

 1. اضافه کردن Layer Style به لایه بالای لایه سه بعدی

گام اول

لایه Top-Layer رو از پنل Layers انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > Layer Style > Inner Shadow میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

Color روی سفید

Opacity روی ۸۶ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۲۰ درجه

Distance روی ۱ پیکسل

Size روی ۱ پیکسل

Contour روی Cone

Anti aliased رو تیک می زنیم

گام دوم

Inner Glow :

Blend Mode روی Linear Burn

Opacity روی ۱۵ درصد

Color روی #d0d0d0

Technique روی Softer

Source روی Edge

Size روی ۱۸ پیکسل

گام سوم

Satin :

Blend Mode روی Overlay

Color روی سفید

Opacity روی ۸۰ درصد

Angle روی ۱۸ درجه

Distance روی ۲۵۰ پیکسل

Size روی ۲۵۰ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

Invert رو تیک می زنیم

گام چهارم

Color Overlay :

Blend Mode روی Normal

Color روی #e6e7ea

Opacity روی ۱۰۰ درصد

گام پنجم

Drop Shadow :

Blend Mode روی Linear Burn

Color روی #۶۱۶۷۷۹

Opacity روی ۲ درصد

تیک Use Global Light

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۵ پیکسل

Size روی ۵ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

روی Ok کلیک می کنیم.

گام ششم

وارد پنل Actions میشیم و روی دکمه Stop کلیک می کنیم.

نتیجه

امیدواریم ” آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی با Action ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0