آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون قسمت دوم

توی این آموزش، افکت متنی شعله نئون رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول “

گام دهم

روی دکمه New Style کلیک کرده و اون رو به صورت Ignis-A ذخیره می کنیم. روی Ok کلیک کرده و پنجره Layer Style رو می بندیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام یازدهم

Ctrl+J رو زده و لایه رو Duplicate می کنیم. بعد هم اسمش رو میزاریم IGNIS B و Fill Opacity رو روی ۰ درصد قرار میدیم. روی اون کلیک راست کرده و Clear Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام دوازدهم

وارد مسیر Layer > Layer Style > Blending Options میشیم و Satin رو اضافه می کنیم.

Blend Mode روی Linear Burn

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۳۷ درصد

Angle روی ۱۹ درجه

Distance روی ۲۴ پیکسل

Size روی ۳۲ پیکسل

Contour روی Gaussian

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Invert روی On

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام سیزدهم

Inner Glow :

Blend Mode روی Linear Dodge

Opacity روی ۴۱ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #af473a

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۷ درصد

Size روی ۲۰ پیکسل

Contour : Ignis Contour 1

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۵۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام چهاردهم

Outer Glow :

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۲۲ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #ff0000

Technique روی Softer

Spread روی ۶ درصد

Size روی ۴۸ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۵۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام پانزدهم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Soft Light

Dither روی Off

Opacity روی ۴۸ درصد

Style روی Linear

Align with Layer روی On

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

روی نوار گرادیانت کلیک کرده و تنظیمات زیر رو ادیت می کنیم:

اولین Color Stop با کد رنگی #۸۵۶۸۳a و Position روی ۰ درصد

دومین Color Stop با کد رنگی #b99e70 و Position روی ۱۲ درصد

سومین Color Stop با کد رنگی #fff1da و Position روی ۲۰ درصد

چهارمین Color Stop با کد رنگی #۶۷۵۰۲۸ و Position روی ۲۹ درصد

پنجمین Color Stop با کد رنگی #fff1da و Position روی ۴۸ درصد

ششمین Color Stop با کد رنگی #۶۷۵۰۲۸ و Position روی ۶۴ درصد

هفتمین Color Stop با کد رنگی #fff1da و Position روی ۷۵ درصد

هشتمین Color Stop با کد رنگی #۶۷۵۰۲۸ و Position روی ۸۶ درصد

نهمین Color Stop با کد رنگی #fff1da و Position روی ۹۳ درصد

دهمین Color Stop با کد رنگی #a8783a و Position روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام شانزدهم

Pattern Overlay :

Blend Mode روی Screen

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Pattern روی Ignis-Texture

Scale روی ۱۰۰ درصد

Link with Layer روی On

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام هفدهم

Bevel & Emboss :

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۹۳ درصد

Direction روی Up

Size روی ۳۲ پیکسل

Soften روی ۰ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۴۵ درجه

Altitude روی ۵۸

Highlight Mode روی Linear Dodge

Highlight Color روی #e6832b

Highlight Opacity روی ۱۰۰ درصد

Shadow Mode روی Lutiply

Shadow Color روی #۰۰۰۰۰۰

Shadow Opacity روی ۱۳ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

روی Gloss Contour کلیک کرده و تنظیمات زیر رو ادیت می کنیم.

اولین  Point Input روی ۶ درصد و Output روی ۲ درصد و Corner روی Off

دومین  Point Input روی ۱۳ درصد و Output روی ۵۱ درصد و Corner روی Off

سومین  Point Input روی ۳۸ درصد و Output روی ۹۶ درصد و Corner روی Off

چهارمین  Point Input روی ۱۰۰ درصد و Output روی ۲۰ درصد و Corner روی Off

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام هجدهم

روی دکمه New Style کلیک کرده و اون رو به صورت Ignis-B ذخیره می کنیم. روی Ok کلیک می کنیم. لایه IGNIS B رو حذف کرده، روی لایه IGNIS کلیک راست کرده و Clear Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

  1. ایجاد Action

گام اول

اندازه لایه متن رو روی ۲۹۹ قرا رمیدمی. همچنان که این لایه انتخاب شده، وارد مسیر Window > Actions میشیم و پنل Actions رو باز می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام دوم

روی آیکن Create New Set کلیک کرده و عنوان Neon Flame Text Effect رو وارد می کنیم. روی آیکن Create New Action کلیک کرده و عنوان Neon Flame 300 pt رو وارد می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام سوم

عنوان لایه متنی رو میزاریم Neon Flame A. اندازه متن رو روی ۳۰۰ قرار میدیم. وارد پنل Styles میشیم و روی Ignis-A کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام چهارم

Ctrl+J رو زده و لایه متن رو Duplicate می کنیم. اسم نسخه کپی رو میزاریم Neon Flame B. وارد پنل Styles میشیم و روی Ignis-B کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام پنجم

هر دو لایه Neon Flame A و Neon Flame B رو انتخاب می کنیم. کلیک راست کرده و Convert to Smart Object رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام ششم

وارد مسیر Window > Adjustments میشیم. روی آیکن Create a New Gradient Map کلیک می کنیم. روی لایه Gradient Map کلیک راست کرده و Create Clipping Mask رو می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

گام هفتم

روی Thumbnail لایه Gradient Map دابل کلیک کرده و پنل Properties رو باز می کنیم. روی نوار گرادیانت کلیک کرده و تنظیمات زیر رو ادیت می کنیم.

اولین Stop Color روی #۱۱۰۶۰۰ و Position روی ۲ درصد

دومین Stop Color روی #d31e00 و Position روی ۲۸ درصد

سومین Stop Color روی #fffd5c و Position روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

نتیجه رو در زیر می بینین.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

  1. نحوه تغییر رنگ ها

برای این کار، لایه Gradient رو ادیت کرده و رنگ ها رو تغییر میدیم.

نتیجه رو در زیر می بینین.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

امیدواریم ” آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code