آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون قسمت اول

توی این آموزش، افکت متنی شعله نئون رو با Photoshop  با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

  1. درست کردن تکسچر

گام اول

یک سند جدید به ابعاد ۸۰۰ در ۸۰۰ پیکسل درست کرده و رزولوشن رو روی ۷۲ قرار میدیم. اسمش رو میزاریم Ignis- Texture.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

گام دوم

دکمه D رو فشار میدیم و رنگ های Foreground و Background رو Reset می کنیم و وارد مسیر Filter > Render > Clouds میشیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

گام سوم

روی لایه Background کلیک راست کرده و Convert to Smart Object رو می زنیم. وارد مسیر Filter > Filter Gallery میشیم و فیلتر Plastic Wrap رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Highlight Strength روی ۲۰

Detail روی ۱

Smoothness روی ۵

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

گام چهارم

بیاین تکسچر رو به صورت یکپارچه در بیاریم.

ابزار Rectangular Marquee رو بر می داریم و نیمه بالایی تصویر رو انتخاب می کنیم. Ctrl+C و Ctrl+V رو می زنیم و یک لایه جدید با ناحیه انتخاب شده، درست می کنیم. اسم لایه جدید رو میزاریم First Half.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

گام پنجم

Ctrl+T رو زده و Free Transform رو فعال می کنیم. روی ناحیه انتخاب شده، کلیک راست کرده و Flip Vertical رو انتخاب می کنیم. Enter می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

گام ششم

Ctrl+A رو زده و کل سند رو انتخاب می کنیم. ابزار Move رو برداشته و لایه First Half رو با لبه پایینی سند هماهنگ می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

گام هفتم

وارد پنل Layers میشیم و روی آیکن Add Layer Mask کلیک می کنیم. ابزار Gradient رو به همراه گرادیانت Foreground to Transparent انتخاب می کنیم. از مرکز به سمت پایین سند کلیک و درگ می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

گام هشتم

تمام لایه ها رو از پنل Layers انتخاب می کنیم. روی یکی از اون ها کلیک راست کرده و Convert to Smart Object رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

گام نهم

ابزار Rectangular Marquee رو بر میداریم و نیمه سمت چپ سند رو انتخاب می کنیم. Ctrl+C, Ctrl+V رو می زنیم. اسم لایه جدید رو میزاریم Second Half.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

گام دهم

گام های پنجم و ششم و هفتم رو تکرار می کنیم. Flip Horizontal و Align Right Edges رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

گام یازدهم

وارد مسیر Window > Adjustments میشیم و پنل Adjustments رو باز می کنیم. روی آیکن Gradient Map کلیک کرده و یک لایه Gradient Map درست می کنیم.

گام دوازدهم

وارد مسیر Window > Properties میشیم و پنل Properties رو باز می کنیم. روی نوار گرادیانت دابل کلیک کرده و اون رو ادیت می کنیم. می خوایم سه تا Stop به نوار گرادیانت اضافه کنیم.

اولین Stop Color با کد رنگی #۰۸۰۰۰۰ و Location 36%

دومین Stop Color با کد رنگی #b70000 و Location 89%

سومین Stop Color با کد رنگی #ff7171 و Location 100%

گام سیزدهم

لایه Second Half روانتخاب می کنیم. وارد مسیر Edit > Define Pattern میشیم و اسمش رو میزاریم Ignis- Texture و Ok می زنیم. بعد هم سند رو ذخیره کرده و می بندیم.

  1. ایجاد Layer Style

گام اول

تصویر Background رو باز می کنیم.

گام دوم

ابزار Horizontal Type رو بر می داریم و فونت Masque رو انتخاب می کنیم. Size رو روی ۳۰۰ قرار داده و کلمه IGNIS رو تایپ می کنیم.

گام سوم

وارد مسیر Layer > Layer Style > Blending Options میشیم و پنل Layer Style رو باز می کنیم.

یک Color Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Color روی #ed551f

Opacity روی ۱۰۰ درصد

گام چهارم

Outer Glow :

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #۹۳۰۰۰۰

Technique روی Softer

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۱۰ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۵۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

گام پنجم

Drop Shadow :

Blend Mode روی Normal

Color روی #۱a0d00

Opacity روی ۱۰۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۴۶ درجه

Distance روی ۲ پیکسل

Spread روی ۱۰۰ درصد

Size روی ۵ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی ۰ درصد

Layer Knocks Out Drop Shadow رو تیک می زنیم


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام ششم

Satin :

Blend Mode روی Linear Background

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۳۷ درصد

Angle روی ۱۹ درجه

Distance روی ۲۴ پیکسل

Size روی ۳۲ پیکسل

Contour روی Gaussian

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Invert رو تیک می زنیم

گام هفتم

Inner Glow :

Blend Mode روی Linear Dodge

Opacity روی ۷۵ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #ea5a47

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۷ درصد

Size روی ۲۰ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۵۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

روی Contour کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

اولین Point Input  روی ۰ درصد و Output روی ۵ درصد و Corner روی Off

دومین Point Input  روی ۴۸ درصد و Output روی ۷ درصد و Corner روی Off

سومین Point Input  روی ۵۲ درصد و Output روی ۸۰ درصد و Corner روی Off

چهارم Point Input  روی ۷۹ درصد و Output روی ۵۰ درصد و Corner روی Off

پنجم Point Input  روی ۹۹ درصد و Output روی ۷ درصد و Corner روی Off

بعد هم روی New کلیک کرده و اسمش رو میزاریم Ignis Contour 1 و Ok می زنیم.

گام هشتم

Stroke :

Size روی ۲ پیکسل

Position روی Outside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

تیک Overprint رو بر می داریم

Fill Type روی Gradient

تیک Reverse رو بر می داریم

Align with Layer رو تیک می زنیم

Style روی Linear

Angle روی ۹۰ درجه

تیک Dither رو بر می داریم

Scale روی ۱۰۰ درصد

روی دومین نوار گرادیانت کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

اولین Color Stop روی #c62500 و Position روی ۰ درصد

دومین Color Stop روی #۷۵۰۰۰۰ و Position روی ۳۸ درصد

سومین Color Stop روی #c62500 و Position روی ۱۰۰ درصد

گام نهم

Bevel & Emboss :

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۸۳ درصد

Direction روی Up

Size روی ۳۲ پیکسل

Soften روی ۰ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۰۷ درجه

Altitude روی ۳۷ درجه

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Highlight Mode روی Linear Dodge

Highlight Color روی #e6832b

Highlight Opacity روی ۱۰۰ درصد

Shadow Mode روی Multiply

Shadow Color روی #۰۰۰۰۰۰

Shadow Opacity روی ۱۳ درصد

روی Gloss Contour کلیک کرده و تنظیمات زیر رو ادیت می کنیم:

اولین Point Input روی ۰ درصد و Output روی ۴۷ درصد و Corner روی Off

دومین Point Input روی ۲۰ درصد و Output روی ۹۰ درصد و Corner روی On

سومین Point Input روی ۴۷ درصد و Output روی ۱۸ درصد و Corner روی Off

چهارمین Point Input روی ۸۸ درصد و Output روی ۷۴ درصد و Corner روی Off

پنجمین Point Input روی ۱۰۰ درصد و Output روی ۱۰۰ درصد و Corner روی Off

” آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code