آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف قسمت اول

توی این آموزش، افکت متنی مزین و ظریف رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

  1. طراحی پس زمینه

گام اول

یک سند جدید درست کرده و تنظیمات زیر رو براش در نظر می گیریم.

Width روی ۸۵۰ پیکسل

Height روی ۶۰۰ پیکسل

Resolution روی ۷۲

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

گام دوم

پس زمینه رو Duplicate کرده و عنوان Background Pattern رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

گام سوم

حالا می خوایم یک تکسچر به لایه پس زمینه اضافه کنیم.

روی لایه Background Pattern دابل کلیک می کنیم تا پنجره Layer Style باز بشه. میریم سراغ Pattern Overlay و روی Pattern Box کلیک کرده و Pattern001 که اضافه کردیم رو انتخاب کرده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

گام چهارم

برای تیره تر کردن پس زمینه، یک Color Overlay اضافه می کنیم. روی لایه Background Pattern دابل کلیک کرده و مقادیر زیر رو وارد می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Color روی #a9a196

Opacity روی ۳۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

  1. اضافه کردن متن

گام اول

حرف مورد نظر رو تایپ می کنیم. فونت Unifraktur Magunita رو براش در نظر می گیریم و تنظیمات زیر رو بهش اختصاص میدیم.

Size روی ۶۰۰ پیکسل

Tracking روی ۰

Style روی Book

Anti aliased Mode روی Smooth

Color روی #ffffff

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

گام دوم

لایه متن رو Duplicate کرده و اسم مورد نظر رو بهش اختصاص میدیم.

ابزار Move رو برداشته و هر دو لایه رو انتخاب می کنیم. بعد هم Align Horizontal و Align Vertical رو روی Center قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

  1. اضافه کردن Layer Style به لایه اصلی متن

گام اول

میریم سراغ لایه کپی. وارد مسیر Layer Style > Pattern Overlay میشیم. روی Pattern Box کلیک کرده و Pattern002 رو از لیست انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام دوم

وارد مسیر Layer Style > Bevel & Emboss میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Style روی Inner Bevel

Technique روی Chisel Hard

Depth روی ۱۰۰۰ درصد

Direction روی Down

Size روی ۲۵۰ پیکسل

Soften روی ۰ پیکسل

Angle روی ۹۰ درجه

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Altitude روی ۲۰ درجه

می خوایم فایل ۷Contours.shc رو که قبلا نصب کردیم، اضافه کنیم. روی آیکن Gloss Contour کلیک کرده و عنوان Contour001 رو انتخاب می کنیم.

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Highlight Mode روی Color Dodge

Highlight Color روی #ffffff

Highlight Opacity روی ۴۰ درصد

Shadow Mode روی Soft Light

Shadow Color روی #۰۰۰۰۰۰

Shadow Opacity روی ۴ درصد

وارد مسیر Layer > Bevel & Emboss > Contour میشیم. روی آیکن Gloss Contour کلیک کرده و عنوان Contour002 رو براش در نظر می گیریم.

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۵۳ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

گام سوم

وارد مسیر Layer Style > Color Overlay میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Color روی #۱a1a1a

Opacity روی ۶۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

گام چهارم

وارد مسیر Layer Style > Satin میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Blend Mode روی Color Dodge

Color روی #ffffff

Opacity روی ۴۰ درصد

Angle روی ۲۰ درجه

Distance روی ۱۰ پیکسل

Size روی ۱۰ پیکسل

Contour روی Default

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Invert رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

گام پنجم

وارد مسیر Layer Style > Drop Shadow میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۵۰ درصد

Angle روی ۹۰ درجه

تیک Use Global Light

Distance روی ۴۰ پیکسل

Spread روی ۱۰ پیکسل

Size روی ۲۰ پیکسل

Contour روی Default

Noise روی ۰ درصد

Layer Knocks Out Drop Shadow رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

گام ششم

وارد مسیر Layer Style > Stroke میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Size روی ۱ پیکسل

Position روی Inside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Fill Type روی Pattern

Pattern روی Pattern002

Scale روی ۱۰۰ درصد

Link with Layer رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

گام هفتم

وارد مسیر Layer Style > Outer Glow میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #۱۲۱۲۱۲

Technique روی Softer

Spread روی ۷۰ درصد

Size روی ۴ پیکسل

Contour روی Default

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۳۰ دردص

Jitter روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت اول

” آموزش Photoshop : افکت متنی مزین و ظریف – قسمت دوم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code