آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 1577

آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد

توی این آموزش، طراحی  آیکن مداد رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: 40 تا 50 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

گام اول

Ctrl+N رو می زنیم و یک سند جدید درست می کنیم. تنظیمات زیر رو وارد کرده و Ok می زنیم. وارد مسیر View > Show > Grid و View > Snap to > Grid میشیم. وارد مسیر Edit > Preferences > Guides, Grid & Slices میشیم. عدد 5 پیکسل رو برای Gridline Every در نظر می گیریم. و عدد 1 رو توی فیلد Subdivision وارد می کنیم. Color رو روی #a7a7a7 قرار میدیم و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد

گام دوم

کد رنگی #dcb99b رو برای Foreground در نظر می گیریم. ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل 15 در 65 پیکسل رسم می کنیم. ابزار Pen رو برداشته و روی Anchor Point سمت چپ کلیک کرده و اون رو حذف می کنیم. ابزار Direct Selection رو برداشته و بقیه Anchor Point ها رو انتخاب کرده و اون ها رو 10 پیکسل به سمت راست می بریم.

آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد

گام سوم

کد رنگی #ce9367 رو برای Foreground در نظر می گیریم. ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل 25 در 65 پیکسل رسم می کنیم. ابزار Pen رو برداشته و روی Anchor Point سمت چپ کلیک کرده و اون رو حذف می کنیم. ابزار Direct Selection رو برداشته و بقیه Anchor Point ها رو انتخاب کرده و اون ها رو 10 پیکسل به سمت چپ می بریم.

آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد

گام چهارم

کد رنگی #b65230 رو برای Foreground در نظر می گیریم. ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل 15 در 65 پیکسل رسم می کنیم. ابزار Pen رو برداشته و روی Anchor Point سمت راست کلیک کرده و اون رو حذف می کنیم. ابزار Direct Selection رو برداشته و بقیه Anchor Point ها رو انتخاب کرده و اون ها رو 10 پیکسل به سمت چپ می بریم.

آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد

گام پنجم

کد رنگی #ffca5a رو برای Foreground در نظر می گیریم. ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل 15 در 160 پیکسل رسم می کنیم. همچنان که این مستطیل انتخاب شده وارد مسیر Edit > Transform > Warp میشیم. Arc Loewr رو از منوی Warp انتخاب کرده و عدد 75 رو برای Bend در نظر می گیریم و Enter می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد

گام ششم

وارد پنل Layers میشیم و روی شکل زرد رنگ کلیک می کنیم تا پنجره Layer Style باز بشه. بعد هم Gradient Overlay رو فعال کرده و تنظیمات زیر رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد

آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد

گام هفتم

کد رنگی #ff8c15 رو برای Foreground در نظر می گیریم. ابزار Rectangle رو برداشته و یک مستطیل 20 در 160 پیکسل رسم کرده و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

همچنان که مستطیل نارنجی رنگ انتخاب شده، وارد مسیر Edit > Transform > Warp میشیم. Arc Lower رو برای منوی Warp در نظر می گیریم. عدد 100 رو به Bend اختصاص داده و Enter می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد

گام هشتم

پنجره Layer Style رو باز می کنیم. شکل نارنجی رنگ رو انتخاب کرده و تنظیماتی که می بینین رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد

آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد

گام نهم

کد رنگی #c42915 رو برای Foreground در نظر می گیریم. ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل 15 در 160 پیکسل رسم کرده و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

همچنان که این مستطیل قرمز رنگ انتخاب شده، وارد مسیر Edit > Transform > Warp میشیم. Arc Lower رو برای منوی Warp در نظر می گیریم. Bend رو روی 75 قرار داده و Enter می زنیم.

گام دهم

پنجره Layer Style رو باز کرده و تنظیمات زیر رو بهش  اختصاص میدیم.

گام یازدهم

کد رنگی #3b3c40 رو برای Foreground در نظر می گیریم. ابزار Rectangle رو بر می داریم و یک شکل 50 در 65 پیکسل رسم می کنیم. اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

Anchor Point پایین سمت راست رو با ابزار Pen انتخاب کرده و اون رو حذف می کنیم. ابزار Direct Selection و برداشته و Anchor Point های باقی مونده رو 25 پیکسل به سمت راست می بریم.

گام دوازدهم

همچنان که این مستطیل انتخاب شده، ابزار Ellipse رو می داریم. در حالی که Alt رو نگه داشتیم، یک دایره 20 پیکسلی در محلی که می بینین رسم می کنیم.

پنجره Layer Style رو برای این شکل وکتور باز می کنیم و تنظیمات زیر رو بهش اختصاص میدیم.

گام سیزدهم

کد رنگی #fa6580 رو برای Foreground در نظر می گیریم. ابزار Rounded Rectangle رو بر می داریم و Radius رو روی 5 پیکسل قرار میدیم.

یک شکل 50 در 30 پیکسل رسم می کنیم و اون رو در محلی که می بینین میزاریم.

همچنان که شکل صورتی رنگ انتخاب شده، وارد مسیر Edit > Transform > Warp میشیم. Arc Lower رو از منوی Warp انتخاب می کنیم. Bend رو روی 60- قرار داده و Enter می زنیم.

پنجره Layer Style رو باز کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

گام چهاردهم

کد رنگی #dfdfe1 رو برای Foreground در نظر می گیریم. ابزار Rectangle رو برداشته و یک شکل 50 در 20 پیکسل رسم می کنیم. اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

گام پانزدهم

وارد مسیر Edit > Preferences > Guides, Grid & Slices میشیم و عدد 1 رو برای Gridline Every در نظر می گیریم.

ابزار Direct Selection رو برداشته و Anchor Point های سمت چپ رو انتخاب کرده و اون ها رو 1 پیکسل به سمت چپ و Anchor Point های سمت راست رو 1 پیکسل به سمت راست می بریم.

گام شانزدهم

همچنان که شکل انتخاب شده، میریم سراغ ابزار Ellipse. در حالی که Alt رو نگه داشتیم، یک شکل 52 در 4 پیکسلی رسم می کنیم.

میریم سراغ بالای شکل خاکستری. در حالی که Shift رو نگه داشتیم، یک شکل 52 در 8 پیکسل رسم می کنیم.

گام هفدهم

پنجره Layer Style رو باز می کنیم و تنظیمات زیر رو براش در نظر می گیریم.

گام هجدهم

همچنان که شکل انتخاب شده، Ctrl+J رو می زنیم و اون رو Duplicate می کنیم.

وارد پنل Layers میشیم. روی نسخه Duplicate شده کلیک راست کرده و Clear Layer Style رو می زنیم. Fill رو روی 0 درصد قرار میدیم و تنظیمات رو به شکل زیر وارد می کنیم.

گام نوزدهم

رنگ مشکی رو برای Foreground در نظر می گیریم. ابزار Ellipse رو برداشته و یک شکل 52 در 4 پیکسلی رسم می کنیم. اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

همچنان که شکل انتخاب شده، Shift+Ctrl+[ رو زده و اون رو در عقب قرار میدیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک 1

 جادوی فتوشاپ پک 2

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 1

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 2


گام بیستم

وارد پنل Layers میشیم و تمام شکل ها رو انتخاب می کنیم. روی اون ها کلیک راست کرده و Convert to Smart Object رو می زنیم.

همچنان که Smart Object انتخاب شده، Ctrl+T رو زده و اون رو 45 درجه می چرخونیم. بعد هم Enter می زنیم. پنجره Layer Style رو باز کرده و تنظیمات زیر رو براش در نظر می گیریم.

گام بیست و یکم

Smart Object رو Duplicate می کنیم. نسخه Duplicate شده رو انتخاب کرده و Layer Style رو پاک می کنیم. برای این کار روی Clear Layer Style کلیک می کنیم. بعد هم Color Overlay  رو انتخاب کرده و تنظیمات زیر رو براش در نظر می گیریم.

گام بیست و دوم

وارد پنل Layers میشیم. روی Smart Object کلیک راست کرده و Convert to Smart Object رو می زنیم.

همچنان که نسخه Duplicate شده انتخاب شده، اون رو 15 پیکسل به پایین و 15 پیکسل به راست می بریم. Opacity رو تا 30 درصد کاهش میدیم و Shift+Ctrl+[ رو می زنیم.

گام بیست و سوم

همچنان که Smart Object مشکی انتخاب شده، وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radiusر ور وی 20 پیکسل قرار داده و Ok می زنیم. وارد مسیر Filter > Blur > Motion Blur میشیم. Angle رو روی 45- درجه قرار داده و اسلایدر رو روی 50 قرار میدیم و Ok می زنیم.

گام بیست و چهارم

Shift+Ctrl+Alt+N رومی زنیم و یک لایه جدید درست می کنیم. میانبر Shift+Ctrl+[ رو فشار داده و اون رو در عقب قرار میدیم. همچنان که لایه انتخاب شده، ابزار Paint Bucket رو برداشته و  کد رنگی #e1ebf5 رو برای Foreground در نظر می گیریم و روی بوک کلیک می کنیم.

در نهایت، وارد مسیر Filter > Noise > Add Noise میشیم. مقادیری که می بینین رو وارد کرده و Ok می زنیم و تمام!

نتیجه

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی  آیکن مداد ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک 1

 جادوی فتوشاپ پک 2

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 1

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 2


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: