آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب قسمت اول

توی این آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب رو با نرم افزار Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از Texture، Laye Style و به علاوه، از Adjustment Layers استفاده می کنیم. پس بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

  1. ایجاد پس زمینه گرادیانت

گام اول

با زدن میانبر Ctrl+N، یک سند جدید درست می کنیم و بعد هم لایه Background رو Duplicate می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام دوم

روی لایه background Copy دابل کلیک می کنیم و افکت Gradient Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Ditcher رو تیک می زنیم

Angle روی ۷۰

Gradient با کد رنگی #۱a1a1b در چپ و کد رنگی #۱۶۲۲۲۸ در راست درست می کنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

به این ترتیب، یک گرادیانت ساده به تکسچر پس زمینه اضافه میشه.

 آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

  1. اضافه کردن تکسچر پس زمینه

گام اول

تکسچر Cloud رو اضافه می کنیم. در صورت لزوم، اندازه اون رو تغییر میدیم و Blend Mode لایه رو میزاریم روی Overlay.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام دوم

تصویر Blurred Stripe Background رو اضافه می کنیم. در صورت لزوم اون رو Resize می کنیم. Blend Mode این لایه رو میزاریم روی Soft Light و بعد هم Opacity اون رو تا ۸۰ درصد کاهش میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام سوم

تصویر m-a32 رو اضافه می کنیم. بعد هم وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم و Radius رو میزاریم روی ۵.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام چهارم

تصویر m-a32 رو Resize می کنیم. Blend Mode رو روی Overlay قرار میدیم و Opacity رو تا ۵۰ درصد کاهش میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

  1. اضافه کردن Gradient Map Adjustmetn Layer

گام اول

روی آیکن Create New Fill or Adjustment Layer رو که در پایین پنل Layers قرار داره کلیک می کنیم و Gradient Map رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام دوم

Ditcher رو تیک می زنیم و Gradient Fill رو انتخاب می کنیم. Blend Mode لایه رو میزاریم روی Color و Opacity رو تا ۵۰ درصد کاهش میدیم.

گام سوم

یک Gradient Map Adjustment Layer اضافه می کنیم. Ditcher رو تیک می زنیم و Gradient Fill زیر رو انتخاب می کنیم. Blend Mode رو میزاریم روی Color و Opacity رو تا ۲۵ درصد کاهش میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

  1. ایجاد لایه های متنی

گام اول

متن رو با استفاده از فونت PoetsenOne Regular وارد می کنیم. Size رو روی ۲۳۵ pt و Color رو روی #۱۱۶۶c5 قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام دوم

لایه متن رو دو بار Duplicate می کنیم. بعد هم این نسخه های کپی رو زیر نسخه اصلی، درگ می کنیم.

اسم لایه میانی رو Stroke و اسم لایه پایین رو Stroke Blur میزاریم. بعد هم Fill لایه Stroke Blur رو میزاریم روی ۰.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

  1. ایجاد Stroke Blur

گام اول

روی لایه Stroke Blur دابل کلیک می کنیم. بعد هم افکت Stroke رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Size روی ۱۳

Color روی #۴e5c69

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام دوم

روی لایه Stroke Blur کلیک راست می کنیم و بعد هم Convert to Smart Object رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام سوم

وارد مسیر Blur > Gaussian Blur میشیم و Radius رو میزاریم روی ۱۳.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام چهارم

Blend Mode لایه Stroke Blur رو میزاریم روی Color Dodge.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

  1. ایجاد Stroke

روی لایه Stroke دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

گام اول

یک Bevel & Emboss با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Style روی Stroke Emboss

Size روی ۹

Gloss Contour روی Ring

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Vivid Light

Opacity روی ۵۰ درصد

Shadow Mode روی Linear Burn

Color روی #۷۵۱b0f

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام دوم

یک Contour با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام سوم

یک Texture با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Pattern روی Type

Depth روی ۱۰۰۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام چهارم

یک Stroke با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی ۶

Color روی #۸a4909

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام پنجم

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Hard Light

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Color روی #edb01d

Size روی ۵

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام ششم

یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Ditcher رو تیک می زنیم

Opacity روی ۳۵ درصد

Angle روی ۳۱

Gradient Fill زیر رو انتخاب می کنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام هفتم

یک Outer Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Dodge

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Noise روی ۵۰ درصد

Color روی #cf6701

Size روی ۱۱

Contour روی Ring

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام هشتم

یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Color Dodge

Color روی #cbcdd7

Opacity روی ۳۵ درصد

Distance روی ۲۶

Spread روی ۶

Size روی ۳۵

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

به این ترتیب، یک Stroke قهوه ای با افکت ساده اضافه میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

  1. اضافه کردن Layer Style به متن

روی لایه متن دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

گام اول

یک Bevel & Emboss با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی ۲۴

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۴۵

Altitude روی ۷۴

Gloss Contour روی Cone – Inverted

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode – Opacity روی ۷۵ درصد

Color روی #۴۷۴۷۴۷

Opacity روی ۷۵ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام دوم

یک Texture با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Pattern روی Broken Noise

Depth روی ۲۵۶ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام سوم

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Hard Light

Color روی #ff9630

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Distance روی ۱

Size روی ۵

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام چهارم

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Light

Opacity روی ۳۵ درصد

Noise روی ۱۵ درصد

Color روی #f8f5f5

Technique روی Precise

Source روی Center

Size روی ۹۰

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام پنجم

یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Ditcher رو تیک می زنیم

Blend Mode روی Overlay

Opaciy روی ۳۵ درصد

Angle روی ۱۱۵

از Gradient Overlay زیر استفاده می کنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام ششم

یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Color Burn

Color روی #۰۵۰۵۰۵

Opacity روی ۵۰ درصد

Distance روی ۷

Size روی ۹

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

به این ترتیب، افکت متنی به صورت زیر در میاد.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

گام هفتم

لایه های Stroke و Stroke Blur رو انتخاب می کنیم. ابزار Move رو بر می داریم و این لایه ها رو به صورت زیر درگ می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت اول

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی جذاب – قسمت دوم “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code