آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی افکت متنی علامت انبار رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از ۳D Mesh و متریال و تنظیمات نور هم کمک می گیریم و علامت انبار رو به تکسچر پس زمینه اضافه می کنیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت اول “

  1. اضافه کردن Bump Texture

گام اول

تب Cylinder_Material رو انتخاب می کنیم. روی آیکن پوشه Bump کلیک می کنیم و New Texture رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام دوم

Width و Height رو روی ۵۰۰ قرار میدیم و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام سوم

موقعی که فایل جدید باز شد، لایه Background رو Duplicate می کنیم. روی نسخه کپی دابل کلیک می کنیم و افکت Pattern Overlay رو به صورت ۱۰ px Horizontal Stripes برای Pattern Fill اعمال می کنیم.

فایل رو ذخیره می کنیم و می بندیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام چهارم

مقدار Bump رو تا ۵۰ افزایش میدیم. UV Properties رو طوری تنظیم می کنیم که به نتیجه دلخواه برسیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

  1. ایجاد متریال ساده چوبی

گام اول

تب Sign Front Inflation Material رو انتخاب می کنیم. روی آیکن Diffuse Texture کلیک می کنیم و Edit Texture رو می زنیم.

تصویر Seamless Wood Tex Image رو در بالای لایه Shape قرار میدیم و اون رو باهاش Clip می کنیم.

در صورت لزوم این کار رو تکرار می کنیم. در نهایت، فایل رو ذخیره می کنیم و می بندیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام دوم

برای اعمال همین تکسچر برای Bump، روی آیکن پوشه Bump کلیک می کنیم. Sign Texture رو از لیست انتخاب می کنیم.

مقادیر رنگی ۲۱۰, ۲۰۸, ۲۰۸ رو برای Specular در نظر می گیریم و Shine رو هم میزاریم روی ۷۰ درصد.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام سوم

تب Sign Extrusion Material رو انتخاب می کنیم. از تصویر plywoodNew0061 برای تکسچر Diffuse استفاده می کنیم و مقادیر رنگی ۵۱, ۵۱, ۵۱ رو برای Specular در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام چهارم

روی تب مش Sign کلیک می کنیم و Texture Mapping رو میزاریم روی Tile.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام پنجم

تب Sign Extrusion Material رو یک بار دیگه انتخاب می کنیم. UV Properties رو تنظیم می کنیم تا به نتیجه دلخواه برسیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

  1. ایجاد متریال های دیگه

گام اول

تب های Stroke Material رو انتخاب می کنیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Diffuse روی PlywoodNew0061

Specular روی ۱۸۵, ۱۸۴, ۱۸۱

Shine روی ۵۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام دوم

تمام تب های Text Material رو انتخاب می کنیم. روی تکسچر Diffuse کلیک می کنیم و Remove Texture رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام سوم

از تنظیمات زیر استفاده می کنیم:

Diffuse روی ۲۲۷, ۲۲۷, ۲۲۷

Specular روی ۲۴۱, ۲۴۰, ۲۴۰

Illumination روی ۱۹۱, ۱۹۱, ۱۹۱

Shine روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

  1. اضافه کردن تکسچر پس زمینه

گام اول

تصویر Background رو زیر لایه ۳D قرار میدیم و اسمش رو میزاریم BG.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام دوم

وارد مسیر Image > Adjustments > Hue / Saturation میشیم. Hue رو روی ۱۰ و Saturation رو روی -۳۵ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام سوم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم و Radius رو میزاریم روی ۵.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام چهارم

لایه ۳D رو انتخاب می کنیم. Current View رو طوری تغییر میدیم که با زاویه تصویر پس زمینه هماهنگی داشته باشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

  1. تنظیم نور

گام اول

تب Infinite Light رو انتخاب می کنیم. Intensity رو روی ۵۰ درصد و Shadow Softness رو روی ۳۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام دوم

با استفاده از ابزار Move یا مقادیر Coordinates، نور رو به سمت بالای سمت چپ می بریم و یک مقدار شیب میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام سوم

روی آیکن Add New Light to Scene که در پایین پنل ۳D قرار داره کلیک می کنیم و New Infinite Light رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام چهارم

Intensity رو روی ۳۰ درصد قرار میدیم و تیک Shadow رو بر می داریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام پنجم

نور رو به سمت پایین سمت راست می بریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار – قسمت دوم

گام ششم

روی تب Environment کلیک می کنیم. روی آیکن IBL Texture کلیک می کنیم و Replace Texture رو می زنیم تا تصویر Warehouseباز بشه.

گام هفتم

Intensity رو روی ۳۰ درصد قرار میدیم و Opacity مربوط به Ground Plane Shadows رو هم میزاریم روی ۰ درصد.

نور رو به دلخواه جا به جا می کنیم.

گام هشتم

آیکن IBL Texture رو انتخاب می کنیم و Edit Texture رو می زنیم. یک Hue / Saturation Adjustment Layer اضافه می کنیم. Saturation رو روی -۷۵ قرار میدیم. فایل رو ذخیره می کنیم و می بندیم.

  1. خروجی گرفتن و اضافه کردن Adjustment

گام اول

وارد مسیر ۳D > Render 3D layer میشیم. فرآیند خروجی گرفتن ممکنه یک مدت طول بکشه. اما هر موقع خواستیم می تونیم اون رو با زدن دکمه Esc متوقف کنیم.

برای تنظیم نورپردازی، تغییر دید دوربین یا هر چیز دیگه ای که نیاز به اصلاح داشته باشه هم می تونیم رندرینگ رو متوقف کنیم و مجددا خروجی بگیریم.

بعد از اتمام رندرینگ، روی لایه ۳D کلیک راست می کنیم و Convert to Smart Object رو می زنیم تا یک موقع تغییرات تصادفی توی اون ایجاد نشه.

گام دوم

یک Curves Adjustment Layer اضافه می کنیم. به لایه ۳D اون رو Clip می کنیم و منحنی رو تنظیم می کنیم.

گام سوم

یک Brightness / Contrast Adjustment Layer اضافه می کنیم. به لایه ۳D اون رو Clip می کنیم.

  1. آخرین اصلاحات

گام اول

یک Gradient Map Adjustment Layer به بالای تمام لایه ها اضافه می کنیم و Dither رو تیک می زنیم.

یک Gradient Fill با استفاده از مقادیر زیر برای Color و Location Stops درست می کنیم:

#۲۸۲۸۲۸ – ۰%

#۵۳۵۳۵c – ۲۵%

#۷a7a87 – ۵۰%

#a3a4ad – ۷۵%

#ededf1 – ۱۰۰%

Blend Mode لایه Gradient Map رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۳۵ درصد قرار میدیم.

گام دوم

یک Color Lookup Adjustment Layer اضافه می کنیم. Sienna-Blue رو از منوی Abstract انتخاب می کنیم و Opacity رو میزاریم روی ۳۵ درصد.

گام سوم

یک لایه جدید در بالای تمام لایه ها درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Noise.

گام چهارم

وارد مسیر Edit > Fill میشیم و Contents رو میزاریم روی ۵۰% Gray.

گام پنجم

لایه Noise رو به Smart Object تبدیل می کنیم. رنگ Foreground رو روی مشکی و Background رو روی سفید قرار میدیم.

گام ششم

وارد مسیر Filter > Noise > Add Noise میشیم. Amount رو روی ۲.۵ و Distribution رو روی Gaussian قرار میدیم و monochromatic رو تیک می زنیم.

گام هفتم

Blend Mode لایه Noise رو میزاریم روی Soft Light.

تبریک! تمام شد!

افکت نهایی رو در زیر می بینین. امیدوارم بتونین این تکنیک ها رو توی پروژه های بعدی هم مورد استفاده قرار بدین.

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی علامت انبار ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *