آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل قسمت سوم

توی این آموزش، طراحی تم کندوی زنبور عسل رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: پیشرفته
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت اول “

” آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت دوم “

گام چهاردهم

یک لایه جدید به اسم Forehead Shadow بالای گروه Honeycomb درست می کنیم. Mode رو میزاریم روی Multiply.

یک قلموی متوسط با نرمی متوسط بر می داریم و روی سایه کندو می کشیم.

Flow روی ۱۰ درصد

Hardness رو ی ۳۰ درصد

Color روی #۵۵۲a13

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام پانزدهم

یک لایه جدید بالای لایه Forehead Shadow درست می کنیم. Mode رو روی Soft Light و Opacity رو روی ۷۷ درصد قرار میدیم.

یک قلموی نرم و بزرگ و گرد بر می داریم و روی هایلایت پیشانی می کشیم.

Flow روی ۵۰ درصد

Hardness روی ۰ درصد

Color روی سفید

تمام لایه ها رو با هم توی یک گروه به اسم Honeycomb قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

  1. اضافه کردن عسل

گام اول

تصویر مورد نظر رو انتخاب کرده و اون رو روی پیشانی مدل قرار میدیم.

ابزار Move رو بر می داریم و Warp Mode رو فعال می کنیم. بعد هم تصویر عسل رو با منحنی طبیعی پیشانی مدل، هماهنگ می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام دوم

Mode لایه Honey رو میزاریم روی Multiply. یک Color Balance Adjustment Layer رو به لایه Honey با تنظیمات زیر Clip می کنیم.

Red روی ۱۰۰

Blue روی ۳۵

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام سوم

یک لایه جدید بالای لایه Honey درست می کنیم. Mode رو میزاریم روی Soft Light.

یک قلموی کوچک و گرد با نرمی متوسط بر می داریم و روی هایلایت ها می کشیم و کنتراست اضافه می کنیم.

Flow روی ۳۰ درصد

Hardness روی ۳۰ درصد

Color روی سیاه و سفید

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام چهارم

یک لایه جدید زیر لایه Honey درست می کنیم. Mode رو میزاریم روی Multiply و Opacity رو تا ۳۰ درصد کاهش میدیم.

یک قلموی گرد با سختی متوسط بر می داریم و رنگ نارنجی طلایی و زرد رو می کشیم.

Flow روی ۱۰۰ درصد

Hardness روی ۷۰درصد

Color روی کدهای رنگی #f8c039, #e95d00, #933b00

ابزار Smudge رو برداشته و رنگ ها رو با هم ادغام می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام پنجم

یک لایه جدید بالای لایه Honey Contrast درست می کنیم. Mode رو میزاریم روی Soft Light.

یک قلموی گرد یا نرمی متوسط به رنگ زرد کم رنگ بر می داریم و روی هایلایت ها می کشیم.

Flow روی ۳۰ درصد

Hardness روی ۳۰ درصد

Color روی #ffecba

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام ششم

یک لایه جدید بالای لایه Honey Highlight درست می کنیم. Mode رو روی Multiply و Opacity رو روی ۵۶ درصد قرار میدیم.

یک قلموی نرم و گرد به رنگی قهوه ای تیره بر می داریم و روی خط رویش موی مدل می کشیم و عسل رو با پیشانی ادغام می کنیم.

Flow روی ۷۰ درصد

Hardness روی ۰ درصد

Color روی #۱c0e01

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام هفتم

لایه Honey رو به همراه لایه Color Balance با هم Duplicate می کنیم. لایه Duplicate شده رو بالای تمام لایه های قبلی مربوط به عسل قرار میدیم.

Mode نسخه Duplicate رو روی Overlay و Opacity رو روی ۴۱ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام هشتم

یک لایه جدید بالای لایه Honey Overlay قرار میدیم. Mode رو میزاریم روی Overlay.

ی قلموی کوچک با سختی متوسط و گرد به رنگ زرد کم رنگ بر می داریم و روی هایلایت می کشیم.

Flow روی ۵۰ درصد

Hardness روی ۱۰ تا ۳۰ درصد

Color روی #ffecba

ابزار Smudge رو برداشته و هایلایت رو در صورت لزوم، ادغام می کنیم. اما باید مراقب باشیم که خیلی محو نشه.

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام نهم

یک لایه جدید بالای لایه Honey Highlights درست می کنیم و Mode رو میزاریم روی Soft Light.

یک قلموی کوچک و گرد و نرم با رنگ تیره تر برداشته و سایه رو می کشیم.

Flow روی ۲۰ درصد

Hardness روی ۱۰ تا ۳۰ درصد

Color روی مشکی

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام دهم

عسل بیشتری رو اطراف گونه ها و بینی و نوک انگشت اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

  1. اضافه کردن زنبور عسل

گام اول

تصویر مورد نظر از زنبورها رو انتخاب می کنیم.

گام دوم

اولین زنبور رو روی پیشانی مدل درگ و دراپ می کنیم. لایه Shadow رو از گروه حذف می کنیم.

Mode رو میزاریم روی Multiply و Color Fill رو هم روی کد رنگی #۹b3e00 قرار میدیم.

لایه Shadow رو به گروهPose  Bumblebee هم Link می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام سوم

یک لایه جدید توی گروه Bumblebee Pose درست می کنیم.

یک قلموی نرم و گرد و کوچک بر می داریم و نور و سایه رو به زنبور اضافه می کنیم.

Flow روی ۳۰ درصد

Hardness روی ۰ درصد

Color روی سیاه و سفید

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام چهارم

دومین لایه رو توی این گروه درست می کنیم.

با رنگ سفید روی بال های زنبور کشیده و اون ها رو روشن تر می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام پنجم

یک Curves Adjustment Layer توی گروه درست کرده و اون رو بالای دو لایه قبلی قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام ششم

یک Brightness/Contrast Adjustment Layer توی گروه درست کرده و اون رو بالای لایه Curves قرار میدیم.

Brightness روی ۲۶

Contrast روی ۵۰-

تمام لایه ها رو با هم توی یک گروه به اسم Bumblebee قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام هفتم

گام های دو تا شش رو تکرار کرده و زنبورهای بیشتری رو به صورت مدل اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

با دنبال کردن گام های یک تا شش، زنبورهای در حال پرواز رو هم اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام هشتم

وارد گروه Bumble Bee Pose 2 میشیم. کلیک راست کرده و Convert to Smart Object رو می زنیم.

یک Motion Blur به زنبور اضافه می کنیم.

Angle روی ۶۸-

Distance روی ۱۱ پیکسل

آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت سوم

گام نهم

لایه Smart Filter رو انتخاب کرده و Ctrl+I رو فشار میدیم.

یک قلموی نرم و گرد برداشته و بال ها و بخش های خارجی بدن رو محو می کنیم.

زنبورهای در حال پرواز رو توی یک گروه به اسم Flying Bumblebee قرار میدیم.

” آموزش Photoshop : طراحی تم کندوی زنبور عسل – قسمت چهارم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *