آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی گردونه شانس رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از شکل های ساده و Layer Style های مختلف استفاده می کنیم.

با ” آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول “

  1. درست کردن سکتور

گام اول

گروه Back رو می بندیم. وارد مسیر Layer > New > Group میشیم. یک گروه جدید درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Sectors.

گام دوم

ابزار Ellipse رو بر می داریم و یک شکل به اندازه ۱۵۲۰ در ۱۵۲۰ پیکسل درست می کنیم. مرکز شکل باید با مرکز سند هماهنگ باشه. ابزار Rectangle رو بر می داریم و یک مستطیل جدید رسم می کنیم و اونر و سمت راست دایره قرار میدیم. هر دو لایه رو انتخاب و با هم ادغام می کنینم. ابزار Path Selection رو بر می داریم و شکل مستطیل رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Path Selection Tool میشیم. روی آیکن Path Operations کلیک می کنیم و Subtract Front Shape رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت دوم

گام سوم

بر می گردیم سراغ Path Operations و Merge Shape Components رو انتخاب می کنیم. اسم لایه رو میزاریم Half Circle.

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت دوم

گام چهارم

ابزار Recatngle رو بر می داریم و یک مستطیل درست می کنیم. اون رو به صورت عمودی تراز می کنیم. Ctrl+A رو می زنیم و سند رو انتخاب می کنیم. ابزار Move رو بر می داریم و روی آیکن Align Vertical Center کلیک می کنیم. سمت راست شکل باید با مستطیل هماهنگ باشه.

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت دوم

گام پنجم

حالا وارد مسیر Edit > Free Transform میشیم. Reference Point Location رو میزاریم روی Middle Left و Rotation رو روی ۳۶ درجه قرار میدیم. در نهایت، برای قبول تغییرات دکمه Enter می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت دوم

گام ششم

این لایه ها رو انتخاب می کنیم. بعد هم وارد مسیر Layers > Merge Shapes میشیم و اون ها رو با هم ادغام می کنیم. ابزار Path Selection رو بر می داریم و شکل مستطیل رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Path Selection Tool میشیم و روی آیکن Path Operations کلیک می کنیم و Intersect Shape Areas رو می زنیم. میریم سراغ Path Operations و Merge Shape Components رو انتخاب می کنیم. اسم لایه رو میزاریم Sector 1.

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت دوم

گام هفتم

لایه Sector 1 رو Duplicate می کنیم. یک لایه جدید درست می کنیم و وارد مسیر Edit > Free Transform میشیم. Reference Point Location رو میزاریم روی Bottom Right و Rotation رو روی ۳۶ درجه قرار میدیم. بعد هم این تغییرات رو اعمال می کنیم. بعد هم اسم لایه رو میزاریم Sector 2. کاری که انجام دادیم رو ۸ بار تکرار می کنیم و برای هر لایه یک اسم منحصر به فرد قرار میدیم. به این ترتیب، دایره به ده سکتور تقسیم میشه. تمام لایه ها رو با هم گروه می کنیم و بعد هم اسم این گروه رو میزاریم Sectors Solid.

گام هشتم

رنگ هر قسمت رو به شکلی که توی تصویر می بینین، تغییر میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت دوم

گام نهم

روی لایه Sector 1 دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Stroke :

Size روی ۶ پیکسل

Position روی Inside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Fill Type روی Color

Color روی #۱۸۱۸۱۸

همین Style رو روی سایر سکتورها هم اعمال می کنیم.

گام دهم

گروه رو می بندیم. یک شکل به اندازه ۱۵۳۰ در ۱۵۳۰ پیکسل درست می کنیم و زیر گروه Sectors Solid قرار میدیم. اسمش رو میزاریم Shadow. پنجره Layer Style رو باز می کنیم و تنظیمات زیر رو برای Outer Glow در نظر می گیریم.

Blend Mode روی Screen

Opacity روی ۷۵ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Technique روی Softer

Spread روی ۶۰ درصد

Size روی ۱۰ پیسکل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۵۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

گام یازدهم

Drop Shadow :

Blending Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۷۵ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۵ پیکسل

Spread روی ۱۱ درصد

Size روی ۴۰ پیکسل

گام دوازدهم

لایه Shadow رو Duplicate می کنیم و اون رو بالای گروه Sections Solid قرار میدیم. اسم لایه رو میزاریم Gradient. کلیک راست می کنیم و Clear Layer Style رو می زنیم. دابل کلیک می زنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Inner Shadow :

Blend Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۲۰ درجه

Distance روی ۰ پیکسل

Choke روی ۲۰ پیکسل

Size روی ۲۰۰ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی ۰ درصد

گام سیزدهم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Linear Dodge

Opacity روی ۵۰ درصد

Gradient روی #ffffff و #ffffff

Style روی Radial7

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۸۷ درصد

تیک Reverse و Dither رو بر می داریم

Align with Layer رو تیک می زنیم

گام چهاردهم

ابزار Ellipse رو بر می داریم و ده تا شکل به اندازه ۳۶ پیکسل درست می کنیم. اون ها رو به صورت دستی به شکل زری جا به جا و با هم ادغام می کنیم.

گام پانزدهم

روی لایه دابل کلیک می کنیم تا پنجره Layer Style باز بشه.

Bevel & Emboss :

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۱۰۳ درصد

Direction روی Up

Size روی ۱۸ پیکسل

Soften روی ۴ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Altitude روی ۶۰ درجه

Gloss Contour روی Linear

تیک Anti Aliased رو بر می داریم

Highlight Mode روی Color Dodge

Highlight Color روی #ffffff

Opacity روی ۶۵ درصد

Shadow Mode روی Color Dodge

Shadow Color روی #ffffff

Opacity روی ۸۷ درصد

گام شانزدهم

Contour :

Contour : Half Round

تیک Anti aliased

Range روی ۷۳ درصد

گام هفدهم

Inner Shadow :

Belnd Mode روی Difference

Color روی #ffffff

Opacity روی ۵۸ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی -۹۰ درجه

Distance روی ۷ پیکسل

Choke روی ۲۰ درصد

Size روی ۱۸ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی ۰ درصد

گام هجدهم

Inner Glow :

Blend Mode روی Overlay

Opacity روی ۳۰ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #ffffff

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۴ درصد

Size روی ۸ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۵۵ درصد

Jitter روی ۰ درصد

گام نوزدهم

Satin :

Blend Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۳۶ درصد

Angle روی ۰ درجه

Distance روی ۶ پیکسل

Size روی ۱۶ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased و Invert رو بر می داریم

گام بیستم

Color Overlay :

Blend Mode روی Normal

Color روی #b8b8b8

Opacity روی ۱۰۰ درصد

گام بیست و یکم

Outre Glow :

Blend Mode روی Multiply

Opacity روی ۵۷ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Technique روی Softer

Spread روی ۰ درصد

گام بیست و دوم

Drop Shadow :

Blending Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۷۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۲۰ درجه

Distance روی ۶ پیکسل

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۶ پیکسل

” آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت دوم “

یک دیدگاه برای " آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت دوم " ثبت شده است

  1. سلام وقتتون بخیر …. سایتتون فوق العاده عالیه و این آموزش طراحی گردونه شانس بی نظیره.
    فقط اینکه در قسمت دوم طراحی توی موارد دو وو سه گیر کردم. متوجه نمیشم چجوریه. شاید به خاطر ورژن فتوشاپمه. این قسمت رو نمیشه تصویری اعمال کنید ؟
    ممنونومیشم پاسخ بدین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :