آموزش InDesign : طراحی آگهی ساده

آموزش InDesign : طراحی آگهی ساده توی این آموزش، طراحی آگهی ساده رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی آگهی ساده ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل های استفاده شدهادامه مطلب

آموزش InDesign : افکت متنی چاپی

آموزش InDesign : افکت متنی چاپی توی این آموزش، افکت متنی چاپی رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی چاپی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی پس زمینه گام اول ایندیزاین رو باز می کنیم.ادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر حراج

آموزش InDesign : طراحی پوستر حراج توی این آموزش، طراحی پوستر حراج رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر حراج ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم سند گام اول ایندیزاین رو باز کرده و واردادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر کنفرانس

آموزش InDesign : طراحی پوستر کنفرانس توی این آموزش، طراحی پوستر کنفرانس رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر کنفرانس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم سند گام اول ایندیزاین رو باز کرده و واردادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی جلد مجله

آموزش InDesign : طراحی جلد مجله توی این آموزش، طراحی جلد مجله رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی جلد مجله ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم سند گام اول وارد مسیر File > New میشیم.ادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر توی این آموزش، طراحی پوستر سنگ مرمر رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم سند گام اول وارد مسیر Fileادامه مطلب

آموزش InDesign : تغییر اندازه صفحه

آموزش InDesign : تغییر اندازه صفحه توی این آموزش، تغییر اندازه صفحه رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : تغییر اندازه صفحه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تغییر اندازه صفحه با Document Setup گام اول اگه بخوایمادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی منوی رستوران

آموزش InDesign : طراحی منوی رستوران توی این آموزش، طراحی منوی رستوران رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی منوی رستوران ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم سند گام اول ایندیزاین رو باز می کنیم. واردادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر بوکس

آموزش InDesign : طراحی پوستر بوکس توی این آموزش، طراحی پوستر بوکس رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator و Photoshop هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر بوکس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign, Adobeادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی بروشور سفر

آموزش InDesign : طراحی بروشور سفر توی این آموزش، طراحی بروشور سفر رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی بروشور سفر ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم سند بروشور گام اول ایندیزاین رو باز کرده وادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی بنر کلاب

آموزش InDesign : طراحی بنر کلاب توی این آموزش، طراحی بنر کلاب رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی بنر کلاب ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم طرح اصلی گام اول ایندیزاین رو باز کرده وادامه مطلب

آموزش InDesign : افکت متنی کنده کاری روی سنگ

آموزش InDesign : افکت متنی کنده کاری روی سنگ توی این آموزش، افکت متنی کنده کاری روی سنگ رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی کنده کاری روی سنگ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign گامادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر مکزیکی

آموزش InDesign : طراحی پوستر مکزیکی توی این آموزش، طراحی پوستر مکزیکی رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر مکزیکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign, Adobe Illustratorادامه مطلب

آموزش InDesign : افکت متنی نقاشی دیواری

آموزش InDesign : افکت متنی نقاشی دیواری توی این آموزش، افکت متنی نقاشی دیواری رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی نقاشی دیواری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobeادامه مطلب

آموزش InDesign : طرح بسته بندی

آموزش InDesign : طرح بسته بندی توی این آموزش، طرح بسته بندی رو با InDesign با هم می بینیم. برای این کار از Illustrator هم استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طرح بسته بندی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign, Adobe Illustrator درست کردن مکعب گام اول تصویر مورد نظر رو بهادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر تحصیلی

آموزش InDesign : طراحی پوستر تحصیلی توی این آموزش، طراحی پوستر تحصیلی رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر تحصیلی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign, Adobe Illustrator ایجاد سند جدید گام اول ایندیزاین رو بازادامه مطلب

آموزش InDesign : افکت متنی عنوان فیلم

آموزش InDesign : افکت متنی عنوان فیلم توی این آموزش، افکت متنی عنوان فیلم رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی عنوان فیلم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign ایجاد پس زمینه سینمایی گام اول ایندیزاینادامه مطلب

آموزش InDesign : افکت متنی مهر و موم

آموزش InDesign : افکت متنی مهر و موم توی این آموزش، افکت متنی مهر و موم رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی مهر و موم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign ایجاد سند جدید ایندیزاینادامه مطلب

آموزش InDesign : افکت متنی رنگین کمان

آموزش InDesign : افکت متنی رنگین کمان توی این آموزش، افکت متنی رنگین کمان رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی رنگین کمان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign اضافه کردن متن گام اول ایندیزاین روادامه مطلب

آموزش InDesign : افکت متنی گیاهی

آموزش InDesign : افکت متنی گیاهی توی این آموزش، افکت متنی گیاهی رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی گیاهی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesin, Adobe Photoshop شروع گام اول ایندیزاین رو باز می کنیم.ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی تکسچر وکتور

آموزش Illustrator : طراحی تکسچر وکتور توی این آموزش، طراحی تکسچر وکتور رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی تکسچر وکتور ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم فایل پروژه وارد مسیر File > New میشیم و تنظیماتادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی چوب سوخته

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی چوب سوخته توی این آموزش، طراحی افکت متنی چوب سوخته رو با InDesign با هم می بینیم. تکنیک های مورد استفاده توی این آموزش، برای طراحی لوگو فوق العاده هستن. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی چوب سوخته ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign فایلادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی ویدئوی Glitch

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی ویدئوی Glitch توی این آموزش، طراحی افکت متنی ویدئوی Glitch رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی ویدئوی Glitch ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign اضافه کردن پس زمینهادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی دهه ۹۰

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی دهه ۹۰ توی این آموزش، طراحی افکت متنی دهه ۹۰ رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی دهه ۹۰ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign اضافه کردن Swatch برایادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی کاغذی

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی کاغذی توی این آموزش، طراحی افکت متنی کاغذی رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی کاغذی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی آگهی گلدار

آموزش InDesign : طراحی آگهی گلدار توی این آموزش، طراحی آگهی گلدار رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی آگهی گلدار ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش InDesign : درست کردن رنگ های پنتون

آموزش InDesign : درست کردن رنگ های پنتون توی این آموزش، درست کردن رنگ های پنتون رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و نکات لازم برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : درست کردن رنگ های پنتون ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign ایجاد Pantone Swatch Pantoneادامه مطلب

آموزش InDesign : ایجاد افکت چاپی

آموزش InDesign : ایجاد افکت چاپی توی این آموزش، ایجاد افکت چاپی رو با InDesign با هم می بینیم. این کار رو با کمک پنل Effects و تکنیک ها و ابزارهای دیگه انجام میدیم. با ” آموزش InDesign : ایجاد افکت چاپی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign ایجاد پس زمنیه کاغذی گام اول ایندیزاین رو بازادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی – قسمت دوم

آموزش InDesign : طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی رو با InDesign با هم می بینیم. سبک دهه نود، مجددا به دنیای مد و طراحی وارد شده. برای همین هست که از اون برای طراحی استفاده می کنیم. با استفاده از این نرم افزار، لی اوت رو شکل میدیم و با Photoshop هم تصویر رو ادیت میادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت هالووین

آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت هالووین توی این آموزش، طراحی کارت دعوت هالووین رو با InDesign با هم می بینین و با ابزاراها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت هالووین ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign گام اول بهتره اول از همه طرح اولیهادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی یخ

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی یخ توی این آموزش، طراحی افکت متنی یخ رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و نکات مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی یخ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign ایجاد پس زمینه گام اول ایندیزاین رو باز میادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت زمستانی

آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت زمستانی توی این آموزش، طراحی کارت دعوت زمستانی رو با InDesign با هم می بینیم. برای این کار از ابزارها و تکنیک های مختلفی استفاده می کنیم و از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت زمستانی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign, Adobeادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی با لامپ های درخشان

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی با لامپ های درخشان توی این آموزش، طراحی افکت متنی با لامپ های درخشان رو با InDesign با هم می بینیم و با تکنیک ها و ابزارهای مورد نیاز برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی با لامپ های درخشان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزارادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی سایه بلند برای افکت متنی

آموزش InDesign : طراحی سایه بلند برای افکت متنی توی این آموزش، طراحی سایه بلند برای افکت متنی با InDesign رو با هم می بینیم و با تکنیک ها و روش های این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی سایه بلند برای افکت متنی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesignادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی – قسمت اول

آموزش InDesign : طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی رو با InDesign با هم می بینیم. سبک دهه نود، مجددا به دنیای مد و طراحی وارد شده. برای همین هست که از اون برای طراحی استفاده می کنیم. با استفاده از این نرم افزار، لی اوت رو شکل میدیم و با Photoshop هم تصویر رو ادیتادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی هایلایت شده

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی هایلایت شده توی این آموزش، طراحی افکت متنی هایلایت شده رو با InDesign با هم می بینیم  و با تکنیک ها و روش های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی هایلایت شده ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول یکادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی کارت ویزیت

آموزش InDesign : طراحی کارت ویزیت توی این آموزش، طراحی کارت ویزیت رو با InDesign با هم می بینیم و با تکنیک ها و ابزارهای لازم برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی کارت ویزیت ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign نحوه طراحی کارت ویزیت گام اول ایندیزاین روادامه مطلب

ویژگی های جدید Adobe InDesign CC 2017.1

ویژگی های جدید Adobe InDesign  ادوبی ایندیزاین یا Adobe InDesign یک نرم افزار نشر رومیزی ساخت شرکت Adobe است. از این برنامه می توان برای طراحی پوستر، آگهی، بروشور، مجله، روزنامه، پایان نامه، کتاب و کتاب الکترونیک استفاده کرد. در زیر ویژگی های اضافه شده به هر نسخه با مشاهده می کنید. محصولات آموزشی مرتبط با این مقاله : – صفر تا صد آموزش InDesign – محصولات مرتبط با آموزش گرافیکادامه مطلب

معرفی نرم افزار Adobe InDesign

معرفی نرم افزار Adobe InDesign ادوبی ایندیزاین یا Adobe InDesign یک نرم افزار نشر رومیزی ساخت شرکت Adobe است. از این برنامه می توان برای طراحی پوستر، آگهی، بروشور، مجله، روزنامه، پایان نامه، کتاب و کتاب الکترونیک استفاده کرد. ایندیزاین همچنین می تواند محتوایی که با تبلت های مرتبط با Adobe Digital Publishing Suit متناسب است را انتشار دهد. طراحان گرافیکی و هنرمندان تولید از عمده ترین کاربران این نرم افزارادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر فیلم جادوگر شهر آز – قسمت دوم

آموزش InDesign : طراحی پوستر فیلم جادوگر شهر آز – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی پوستر فیلم جادوگر شهر آز رو با استفاده از InDesign با هم می بینیم. جادوگر شهر آز، یکی از فیلم های محبوب از سال ۱۹۳۹ هست و بنابراین با نحوه طراحی پوستر این فیلم با استفاده از طرح، تسکچر، رنگ و متن، آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator و Photoshop هم کمک می گیریم. تویادامه مطلب