آموزش ۳Ds Max : مدل سازی کمان High Poly – قسمت دوم

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی کمان High Poly – قسمت دوم

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی کمان High Poly قسمت دوم

توی این آموزش، مدل سازی کمان High Poly رو با ۳Ds Max با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش ۳Ds Max : مدل سازی کمان High Poly ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max

” آموزش ۳Ds Max : مدل سازی کمان High Poly – قسمت اول “

گام سی و دوم

یک Cylinder یا استوانه درست می کنیم. Sides رو روی ۳۲ و Height Segments رو روی ۳ قرار میدیم. اون رو به Editable Poly تبدیل می کنیم. Polygon های وسط رو انتخاب کرده و با Local Normal اون ها رو با هم Extrude  می کنیم. اون ها رو به داخل Extrude می کنیم تا نتیجه به صورت زیر در بیاد.

گام سی و سوم

Polygon های دو طرف رو انتخاب کرده و اون ها رو چهار بار Inset می کنیم تا نتیجه نهایی به صورت زیر در بیاد.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی کمان High Poly – قسمت دوم

گام سی و چهارم

Polygon Loop هایی که می بینین رو انتخاب کرده و اون ها رو به داخل Extrude می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی کمان High Poly – قسمت دوم

گام سی و پنجم

هر کدوم از Edge Ring ها رو انتخاب کرده و به این صورت به هم Connect می کنیم. Segments روی ۲ و Pinch روی ۷۵.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی کمان High Poly – قسمت دوم

گام سی و ششم

یک بار دیگه میریم سراغ Polygon های وسط و اول اون رو با مقدار کم Inset و بعد دوباره با مقدار بیشتر Inset می کنیم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی کمان High Poly – قسمت دوم

گام سی و هفتم

در نهایت، Turbosmooth Modifier رو اعمال می کنیم. Iterations رو روی ۲ قرار میدیم و شی رو در محلی که می بینین میزاریم.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی کمان High Poly – قسمت دوم

گام سی و هشتم

یک Box یا مکعب به اندازه ای که می بینین درست می کنیم. اون رو ۲۵ درجه می چرخونیم. نتیجه به صورت زیر در میاد.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی کمان High Poly – قسمت دوم

گام سی و نهم

اون رو به Editable Poly تبدیل می کنیم. Polygon بالا رو انتخاب کرده و سه بار Inset می کنیم تا به شکل زیر در بیاد.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی کمان High Poly – قسمت دوم

گام چهل ام

یک بار دیگه دستور Connect رو با این تنظیمات روی هر دو طرف اعمال می کنیم. Segments روی ۲ و Pinch روی ۸۵.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی کمان High Poly – قسمت دوم

گام چهل و یکم

Polygon هایی که می بینین رو انتخاب کرده و سه بار Extrude می کنیم تا به شکل زیر در بیاد.

آموزش 3Ds Max : مدل سازی کمان High Poly – قسمت دوم

گام چهل و دوم

نتیجه رو در زیر می بینین.

گام چهل و سوم

وارد مسیر Edit > Clone میشیم و به این ترتیب، شی رو دو بار کپی می کنیم تا در نهایت سه نسخه از این شی داشته باشیم. اون ها رو در محلی که می بینین قرار میدیم. Turbosmooth Modifier رو اعمال کرده و Iterations رو روی ۲ قرار میدیم.

گام چهل و چهارم

بعد هم تمام شی ها رو انتخاب کرده و از دستور Symmetry برای درست کردن بخش پایینی کمان استفاده می کنیم.

گام چهل و پنجم

یک Box یا مکعب جدید درست کرده و اون رو به Editable Poly تبدیل می کنیم. رئوس رو با استفاده از ابزار Move جا به جا می کنیم تا نتیجه به صورت زیر در بیاد. از دستور Connect استفاده کرده و Segments رو روی ۱۶ قرار میدیم.

گام چهل و ششم

بعد هم Polygon بالا رو پنج بار Extrude کرده و رئوس رو جا به جا می کنیم. تا نتیجه به صورتی که می بینین در بیاد.

گام چهل و هفتم

بخش پایینی رو دو بار دیگه Extrude می کنیم.

گام چهل و هشتم

تمام Polygon ها رو انتخاب کرده و اون ها رو روی محور Y به صورتی که توی تصویر زیر می بینین Scale می کنیم.

گام چهل و نهم

Polygon Loop هایی که می بینین رو انتخاب کرده و با Height پایین اون ها رو Extrude می کنیم.

گام پنجاه ام

لبه هایی که می بینین رو انتخاب کرده و Connect می کنیم. Segments رو روی ۲ و Pinch رو روی ۷۰ قرار میدیم.

گام پنجاه و یکم

دستور Connect رو با همون تنظیمات روی Edge Ring ها اعمال می کنیم.

گام پنجاه و دوم

دستور Connect رو روی Ring اعمال می کنیم. Segments رو روی ۱ و بعد هم Slide رو روی ۸۵ قرار میدیم.

گام پنجاه و سوم

یک Turbosmooth Modifier اضافه کرده و Iterations رو روی ۲ قرار میدیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش مدل سازی در تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در ۳Ds Max

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۱

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۱

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش وی ری برای تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش آرنولد در تری دی مکس


گام پنجاه و چهارم

یک Cylinder یا استوانه درست می کنیم. Sides رو روی ۳۲ قرار داده و اون رو به Editable Poly تبدیل می کنیم. لبه های کناری رو انتخاب کرده و Connect می کنیم. Segments رو روی ۲ و Pinch رو روی ۹۳ قرار میدیم.

گام پنجاه و پنجم

دو تا Polygon میانی بالا و پایین رو انتخاب کرده و روی Bridge کلیک می کنیم.

گام پنجاه و ششم

Polygon هایی که می بینین رو انتخاب کرده و اون ها رو Extrude می کنیم. بعد هم Smooth اضافه می کنیم.

گام پنجاه و هفتم

یک Tube یا لوله درست می کنیم. Height Segments رو روی ۳ قرار میدیم. Inner Radius باید با Inner Radius استوانه یکی باشه.

گام پنجاه و هشتم

اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم. چهار تا Polygon های بالا و پایین لوله رو انتخاب می کنیم. همین کار رو برای سمت دیگه هم تکرار می کنیم.

گام پنجاه و نهم

از امکان Inset استفاده کرده و Polygon ها رو با مقدار پایین Inset می کنیم. بعد هم اون ها رو Bridge و در نهایت Smooth می کنیم.

گام شصت ام

شی ها رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

 

گام شصت و یکم

وارد مسیر Create > Shapes > Line میشیم و یک Line به صورتی که می بینین رسم می کنیم.

گام شصت و دوم

با استفاده از امکان Fillet و Bezier Corner، نتیجه رو به شکل زیر در میاریم.

گام شصت و سوم

روی Enable in Viewport کلیک می کنیم. بعد هم مقدار پایینی رو برای Thickness در نظر می گیریم.

گام شصت و چهارم

اون رو به Editable Poly تبدیل می کنیم. اگه لبه های ناخواسته ای باقی موندن، دستور Turbosmooth Modifier رو اعمال می کنیم و Iterations رو روی ۱ قرار میدیم.

گام شصت و پنجم

یک Tube جدید درست کرده و اون رو ۵۵ درجه با استفاده از ابزار Rotate می چرخونیم. Turbosmooth Modifier رو اعمال کرده و Iterations رو روی ۲ قرار داده و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم.

گام شصت و ششم

یک استوانه دیگه درست کرده و اون رو در محلی که می بینین قرار میدیم. بعد هم اون رو به Editable Poly تبدیل می کنیم.

گام شصت و هفتم

لبه های کناری رو Ring کرده و سه تا Edge Loop جدید به انتهای استوانه اضافه می کنیم.

گام شصت و هشتم

گروه های چهار تا Polygon رو انتخاب کرده و چهار تا Polygon بین انتخاب ها رو جا میزاریم.

گام شصت و نهم

Polygon های انتخاب شده رو Extrude کرده و Scale رو روی محور X پایین میاریم. بعد هم اون ها رو به عقب می بریم.

گام هفتاد ام

Polygon های نوک پیکان رو انتخاب کرده و چهار بار Bevel می کنیم.

گام هفتاد و یکم

در نهایت، دستور Smooth رو اعمال می کنیم تا به شکل زیر در بیاد.

امیدواریم ” آموزش ۳Ds Max : مدل سازی کمان High Poly ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش مدل سازی در تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در ۳Ds Max

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۱

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۱

– صفر تا صد آموزش رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۲

– صفر تا صد آموزش وی ری برای تری دی مکس

– صفر تا صد آموزش آرنولد در تری دی مکس


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *