آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیستم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیستم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک قسمت بیستم

توی این آموزش، با ذرات و دینامیک در Maya آشنا میشیم. با چند تا ذره شروع می کنیم و افکت هایی مثل آتش، دود، انفجار، باران و غیره رو باهاش درست می کنیم.

با ” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

پیش نمایش فیلم ساخته شده در این آموزش

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت اول “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پنجم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت ششم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هشتم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت یازدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوازدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سیزدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهاردهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم”

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هجدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نوزدهم “

  1. تنظیم سیستم nParticle

گام اول

مایا رو باز کرده و یک Torus اضافه می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیستم

گام دوم

Torus رو انتخاب کرده و Radius مربوط به اولین فریم رو روی ۳ تنظیم می کنیم. بعد هم روی Set Key کلیک می کنیم. میریم سراغ فریم سی ام و عدد ۱۲ رو بهش اختصاص میدیم و روی Set Key کلیک می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیستم

گام سوم

نیمی از مش Torus رو به صورتی که می بینین، حذف می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیستم

گام چهارم

وارد nDynamics Mode میشیم. مش Torus رو انتخاب کرده و وارد مسیر nParticles > Create n Particles > Emit from Object میشیم و روی مربع کنارش کلیک می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیستم

گام پنجم

وارد پنجره Emitter Options میشیم. Emitter Type رو روی Surface قرار داده و روی Create کلیک می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیستم

گام ششم

Emitter رو انتخاب کرده و میریم سراغ Emitter1 و Rate رو روی ۸۰۰۰۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیستم

گام هفتم

وارد مسیر nParticlesShape1 > Shading میشیم و Lighting رو فعال می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیستم

گام هشتم

بخش Lifespan رو باز کرده و Lifespan Mode رو روی Random Range و Lifespan رو روی ۰.۱ و Lifespan Random رو روی ۰.۰۸ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیستم

گام نهم

Rate اولین فریم رو روی ۸۰۰۰۰ تنظیم کرده و روی Set Key کلیک می کنیم. بعد هم Rate چهلمین فریم رو روی ۰ تنظیم کرده و روی Set Key کلیک می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیستم

  1. ایجاد سیستم Fluid Dynamics

گام اول

وارد Dynamics Mode میشیم. مسیر Fluid Effects > Create 3D Container رو دنبال کرده و یک Container رسم می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیستم

گام دوم

میریم سراغ FluidShape1 و base Resolution رو روی ۵۰ و Boundary X رو روی None و Boundary Y رو روی Y- Side و Boundary Z رو روی None تنظیم می کنیم.

گام سوم

میریم سراغ Display و Boundary Draw رو روی Bounding Box تنظیم می کنیم.

گام چهارم

وارد پنجره Outliner میشیم. Fluid1 رو انتخاب کرده و وارد مسیر Fluid Effects > Add/ Edit Contents > Emit from Object میشیم.

گام پنجم

میریم سراغ Auto Resize و Auto Resize رو فعال می کنیم. Auto Resize Threshold رو روی ۰.۰۰۲ و Auto Resize Margin رو روی ۲ تنظیم می کنیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

صفر تا صد مایا – پک ۱

صفر تا صد مایا – پک ۲

صفر تا صد آرنولد در مایا

صفر تا صد ریگینگ کاراکتر در مایا

صفر تا صد تری دی مکس

صفر تا صد زیبراش

صفر تا صد سینمافوردی – پک ۱

صفر تا صد سینمافوردی – پک ۲


گام ششم

میریم سراغ Lighting و Self Shadow رو فعال می کنیم. Shadow Quality رو روی ۱ غیر داده و وReal Lights رو غیر فعال می کنیم.

گام هفتم

نتیجه کار رو تا اینجا، در زیر می بینین.

گام هشتم

همچنان که Emitter انتخاب شده، میریم سراغ Fluid Attributes و Density/ Voxel/ Sec رو روی ۱۰ تنظیم می کنیم.

گام نهم

میریم سراغ بخش Emission Speed Attributes و Speed Method رو روی Replace و Inherit Velocity رو روی ۱۰- و Directional Speed رو روی ۵ و Direction X و Y رو روی ۰ و Direction Z رو روی ۱ تنظیم می کنیم.

گام دهم

میریم سراغ Fluid Emission Turbulence و Turbulence رو روی ۲ و Turbulence Speed رو روی ۱ و Detail Turbulence رو روی ۲ قرار میدیم.

گام یازدهم

همچنان که Fluid Container انتخاب شده، وارد مسیر Content Details > Density شده و Density Scale رو روی ۱ و Buoyancy رو روی ۱ و Noise رو روی ۱ و Dissipation رو روی ۰.۱ تنظیم می کنیم.

گام دوازدهم

میریم سراغ Velocity و Swirl رو روی ۳۲ و Noise رو روی ۲ قرار میدیم.

گام سیزدهم

میریم سراغ Turbulence و Strength رو روی ۰.۱ و Frequency رو روی ۰.۶ و Speed رو روی ۱ قرار میدیم.

گام چهاردهم

وارد مسیر Field > Volume Axis میشیم و یک آیکن به صورت زیر رسم می کنیم.

گام پانزدهم

Volume Shape رو روی Sphere قرار داده و Transform Attributes رو به صورت زیر تنظیم می کنیم.

گام شانزدهم

میریم سراغ Volume Speed Attributes و Away from Center رو روی ۱ و Along Axis رو روی ۵ قرار میدیم.

گام هفدهم

دکمه Play رو می زنیم و تمام!

 

نتیجه

توی بخش بعدی آموزش، سایر انواع افکت های گرد و خاک رو با استفاده از Fluid Dynamics با هم می بینیم.

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت بیست و یکم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

صفر تا صد مایا – پک ۱

صفر تا صد مایا – پک ۲

صفر تا صد آرنولد در مایا

صفر تا صد ریگینگ کاراکتر در مایا

صفر تا صد تری دی مکس

صفر تا صد زیبراش

صفر تا صد سینمافوردی – پک ۱

صفر تا صد سینمافوردی – پک ۲


 

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *