آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی قسمت هجدهم

توی این آموزش، مدل سازی آدم آهنی رو با Maya با هم می بینیم و با روش های مدل سازی، تکسچرینگ و ریگینگ آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت اول “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت دوم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت سوم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت چهارم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت پنجم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت ششم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هفتم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هشتم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت نهم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت دهم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت یازدهم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت دوازدهم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت سیزدهم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت چهاردهم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت پانزدهم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت شانزدهم “

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هفدهم “

  1. اضافه کردن Set Driven Key

گام اول

وارد Animation Mode میشیم و بعد هم مسیر Key > Set Driven Key رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

گام دوم

Left_Wrist_Control رو انتخاب می کنیم. روی دکمه Load Driver که توی پنجره Set Driven Key قرار داره، کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

گام سوم

Left_Thumb_Jnt01, Left_Thumb_Jnt02, Left_Thumb_Jnt03 رو انتخاب کرده و روی دکمه Load Driven کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

گام چهارم

Thumb Attribute رو از گروه Driver انتخاب کرده و Rotate X, Y, Z رو به ترتیب تنظیم می کنیم. بعد هم روی دکمه Key کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

گام پنجم

همچنان که Thumb انتخاب شده، عدد ۵- رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

گام ششم

تمام مفاصل Thumb رو به همراه Rotate X, Y, Z انتخاب کرده و بعد هم اون ها رو یک مقدار می چرخونیم. بعد هم روی دکمه Key که در پنجرهSet Driven  قرار داره، کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

گام هفتم

همچنان که Thumb Attribute انتخاب شده، عدد ۱۰ رو بهش اختصاص میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

گام هشتم

تمام مفاصل Thumb رو به همراه Rotate X, Y, Z انتخاب کرده و بعد هم اون ها رو یک مقدار می چرخونیم. بعد هم روی دکمه Key که در پنجرهSet Driven  قرار داره، کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

گام نهم

Thumb Attribute رو انتخاب کرده و بعد هم اون رو به سمت چپ درگ می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

گام دهم

Index Custom Attribute رو از گروه Driver انتخاب می کنیم. بعد هم تمام Index Joint ها رو انتخاب کرده و روی دکمه Key کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

گام یازدهم

همچنان که Index انتخاب شده، عدد ۵- رو بهش اختصاص میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت هجدهم

گام دوازدهم

بعد از انتخاب تمام مفاصل انگشت اشاره، عدد ۲۰- رو برای Rotate Z در نظر می گیریم و بعد هم روی دکمه Key کلیک می کنیم.

گام سیزدهم

همچنان که Index انتخاب شده، عدد ۱۰ رو بهش اختصاص میدیم. بعد هم تمام مفاصل رو انتخاب کرده و Rotate Z رو روی ۵۰ قرار میدیم و روی دکمه Key کلیک می کنیم.

گام چهاردهم

Middle Custom Attribute رو از گروه Driver انتخاب می کنیم. وارد گروه Driven میشیم و تمام Middle Joint ها رو انتخاب می کنیم. بعد هم روی دکمه Key کلیک می کنیم.

گام پانزدهم

عدد ۵- رو برای Middle Attribute در نظر می گیریم. تمام مفاصل میانی رو انتخاب کرده و Rotate Z رو روی ۲۰- قرار میدیم. روی دکمه Key کلیک می کنیم.

گام شانزدهم

عدد ۱۰ رو برای Middle Attribute در نظر می گیریم. بعد هم تمام مفاصل رو انتخاب کرده و Rotate Z رو روی ۵۵ قرار داده و روی دکمه Key کلیک می کنیم.

گام هفدهم

Small Attribute رو از گروه Driver انتخاب می کنیم. تمام Small Finger Joint ها رو به همراه Rotate Z انتخاب کرده و روی دکمه Key کلیک می کنیم.

گام هجدهم

همچنان که Small Attribute انتخاب شده، عدد ۵- رو براش در نظر می گیریم. تمام مفاصل Middle رو انتخاب کرده و Rotate Z رو روی ۲۲- قرار داده و روی Key کلیک می کنیم.

گام نوزدهم

همچنان که Small Attribute انتخاب شده، عدد ۱۰ رو بهش اختصاص میدیم. تمام مفاصل Middle رو انتخاب کرده و Rotate Z رو روی ۵۰ قرار داده و روی دکمه Key کلیک می کنیم.

گام بیستم

بعد از انجام این کار، نتیجه به شکل زیر در میاد.

گام بیست و یکم

به همین ترتیب، Control های دست راست رو هم تکمیل می کنیم.

گام بیست و دوم

هر دو Wrist Control Curve ها رو انتخاب کرده و وارد مسیر Modify > Add Attributes میشیم.

گام بیست و سوم

توی پنجره Add Attribute، عبارت Log Name رو به عنوان IKFK Blender در نظر می گیریم. بعد هم دکمه Keyable رو انتخاب ی کنیم. وارد تب Numeric Attribute Properties میشیم. Minimum رو روی ۰ و Maximum رو روی ۱ قرار داده و روی Ok کلیک می کنیم.

گام بیست و چهارم

وارد پنجره Set Driven Key میشیم و Left_Wrist_Control رو از گروه Driver انتخاب می کنیم.

گام بیست و پنجم

همچنان که Left_Hand_IK_Handle انتخاب شده، روی دکمه Load Driven کلیک می کنیم. IK Blend و IKFK Blender رو انتخاب کرده و روی دکمه Key کلیک می کنیم.

گام بیست و ششم

وارد پنجره Set Driven Key میشیم. Left_Wrist_Control رو انتخاب کرده و IKFK Blender رو میزاریم روی ۱.

گام بیست و هفتم

همچنان که Laft_Hand_IK_Handle انتخاب شده، IK Blend رو روی ۰ قرار داده و روی دکمه Key کلیک می کنیم.

گام بیست و هشتم

Left_Arm_Control, Left_Elbow_Control رو انتخاب کرده و وارد Visibility Attribute میشیم و روی دکمه Load Driven کلیک می کنیم.

گام بیست و نهم

همچنان که Left_Wrist_Control انتخاب شده، IKFK Blender رو روی ۱ قرار میدیم. Left_Arm_Control و Left_Elbow_Control رو به همراه Visibility انتخاب کرده و روی دکمه Key کلیک می کنیم.

گام سی ام

Left_Wrist_Control رو انتخاب کردده و IKFK Blender رو میزاریم روی ۰.

گام سی و یکم

Left_Arm_Control, Left_Elbow_Control رو انتخاب کرده و Visibility رو Off کرده و روی دکمه Key کلیک می کنیم.

گام سی و دوم

Left_Wrist_Control رو انتخاب کرده و IKFK Blender رو میزاریم روی ۱.

گام سی و سوم

Left_hand_Control, Left_Elbow_IK_Control رو انتخاب کرده و Visibility رو میزاریم روی Off و روی دکمه Key کلیک می کنیم.

گام سی و چهارم

همچنان که Left_Wrist_Control انتخاب شده، IKFK Blender رو میزاریم روی ۱. بعد هم Left_Hand_Control و Left_Elbow_IK_Control رو انتخاب کرده و Visibility رو روی On قرار میدیم و روی دکمه Key کلیک می کنیم.

” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت نوزدهم ” – به زودی

مطالب مرتبط

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام سفارشات با ارسال رایگان به سراسر کشور ارسال می گردند! تا 35 درصد تخفیف ویژه در خرید همزمان چند محصول! حتما کلیک کنید! رد کردن