آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی قسمت یازدهم

توی این آموزش، مدل سازی طوطی کارتونی رو با استفاده از Maya با هم می بینیم. این آموزش توی چند قسمت تهیه شده و توی هر قسمت، با بعضی تکنیک ها و ابزارها آشنا میشیم.

با ” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya, Adobe Photoshop

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت اول “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت دوم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت سوم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت چهارم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت پنجم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت ششم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هفتم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت هشتم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت نهم “

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت دهم “

  1. Bake کردن Color Map

گام اول

Color Map رو اعمال می کنیم. پنجره Hypershade رو باز می کنیم و همون طور که توی تصویر می بینین، گروه ۲D Textures رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام دوم

بعد از انتخاب گروه ۲D Textures، روی نود File کلیک می کنیم تا به فضای کار اضافه بشه.  روی نود File Texture دابل کلیک می کنیم تا Attributes اون باز بشه.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام سوم

توی File Attributes، روی آیکن پوشه Image Name کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام چهارم

می گردیم دنبال Body Color.PSD که قبلا ذخیره کرده بودیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام پنجم

FurDescriprion Attributes و پنجره Hypershade رو کنار هم باز می کنیم. نود File رو انتخاب می کنیم. اون رو با دکمه میانی ماوس درگ می کنیم و دونه دونه روی اسلایدرهای Base Color و Tip Color دراپ می کنیم. بعد هم دکمه Bake رو می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام ششم

بعد از Bake کردن Color Map، از صحنه خروجی می گیریم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

  1. اعمال Color Texture

گام اول

حالا باید Color Texture رو یک بار دیگه روی بدن طوطی اعمال کنیم. بنابراین نود Blinn Shader رو انتخاب می کنیم و اسمش رو میزاریم BodyColorMat.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهمگام دوم

بعد از انتخاب نود File2، دکمه میانی ماوس رو نگه میداریم و اون رو روی BodyColorMat درگ و دارپ می کنیم. بعد هم امکان Color رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام سوم

برای مشاهده تکسچر، وارد مسیر Shading > Hardware Texturing میشیم و روی مربع کنار اون کلیک می کنیم. بعد هم دکمه ۶ رو فشار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام چهارم

بعد از انتخاب مش بدن طوطی، روی BodyColorMat کلیک راست می کنیم. بعد هم روی Assign Material to Selection کلیک می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام پنجم

حالا می تونیم Color Texture یا تکسچر رنگی رو روی مش بدن طوطی مشاهده کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

  1. Smooth کردن مش بدن

گام اول

یک خروجی آزمایشی می گیریم. همون طور که می بینین، مدل خروجی، Smooth نیست. بنابراین باید اون رو Smooth کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام دوم

مش بدن طوطی رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Modify > Convert > Smooth Mesh Preview to Polygons میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام سوم

یک بار دیگه از صحنه خروجی می گیریم. این بار نسخه نهایی، Smooth هست.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

  1. تنظیم Fur Attributes

گام اول

عنوان تب FurDescription1 رو به FurDescription_Body تغییر میدیم. این طوری راحت تر می تونیم اون رو شناسایی کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام دوم

Inclination رو روی ۰.۸۰۰ و Polar رو روی ۱.۰۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام سوم

یک خروجی آزمایشی می گیریم. باید یک سری تغییرات ایجاد کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام چهارم

Length رو روی ۱.۸۷۰ و Base Opacity رو روی ۰.۸۰۰ و Tip Opacity رو روی ۰.۵۰۰ و Base Width رو روی ۱.۰۰ و Tip Width رو روی ۰.۳۹۰ و Base Curl رو روی ۰.۵۰۰ و Tip Curl رو روی ۰.۷۱۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

  1. اضافه کردن جزئیات به Fur Attributes

گام اول

بعد از تنظیمات اصلی Fur Attributes، زمان اضافه کردن جزئیات بیشتر می رسه. وارد پنل Details میشیم و از توی گروه Base Color، مقدار Noise Amplitude رو روی ۰.۱۶۰ و Frequency رو روی ۱۰.۰۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام دوم

وارد گروه Length میشیم و Noise Amplitude رو روی ۲.۰۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام سوم

رندر می گیریم. به نظر متراکم تر از قبل میاد اما باید طول و Opacity رو یک مقدار کاهش بدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام چهارم

وارد FurDescription_Body Attributes میشیم. Length رو روی ۱.۰۰ و Base Opacity رو روی ۰.۹۰۰ و Tip Opacity رو روی ۰.۲۰۰ و Base Width رو روی ۰.۹۰۰ و Tip Width رو روی ۰.۳۰۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام پنجم

رندر می گیریم. به نظر میاد موها بهتر از قبل شده باشن. اما اثری از مو در اطراف چشم ها دیده نمیشه. این مشکل رو میشه با ادیت کردن Bald Map Texture برطرف کرد.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

  1. خروجی گرفتن UV برای ادیت مجدد Bald Map

گام اول

FurDescription_Body رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Display > Hide > Hide Selection میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام دوم

وارد Polygon Mode میشیم و بعد هم مسیر Edit Uvs > UV Texture Editor رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام سوم

وارد پنجره UV Texture Editor میشیم و بعد هم مسیر Polygons > UV Snapshot رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام چهارم

توی پنجره UV Snapshot، اسم فایل رو میزاریم Body outUV. Size X و Size Y رو روی ۲۰۴۸ قرار میدیم و بعد هم Ok می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام پنجم

فایل Body outUV رو با فتوشاپ باز می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام ششم

یک لایه جدید درست می کنیم و اون رو بالای لایه BG قرار میدیم. اسمش رو میزاریم Uvs.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام هفتم

وارد مسیر File > Place میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام هشتم

توی پنجره Place، فایل Bald Map رو انتخاب می کنیم و بعد هم Place رو می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام نهم

به این ترتیب، Bald Map در بالا ظاهر میشه. همون طور که می بینین،  خطوطی روی اون ظاهر شده. برای رفع این خطوط، Enter رو می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام دهم

لایه Bald Map رو بین لایه های Uvs و BG قرار میدیم. Bald Map رو انتخاب می کنیم. کلیک راست می زنیم و Rasterize Layer رو می زنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام یازدهم

لایه Uvs در بالای Bald Map قرار داره. حالا می تونیم شروع کنیم به کشیدن.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام دوازدهم

هدف از این کار اینه ه نواحی دور چشم رو محو کنیم. قلموی Feathered رو انتخاب می کنیم و بعد هم دور چشم رو مشکی می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام سیزدهم

بعد از انجام این کار، فایل رو با همون اسم ذخیره می کنیم. این Map رو وارد مایا می کنیم و یک بار دیگه Bake می کنیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام چهاردهم

رندر می گیریم و دور چشم رو بررسی می کنیم. الان به نظر خوب میاد.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام پانزدهم

وارد مسیر Display > Show > All میشیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام شانزدهم

به این ترتیب، بخش هایی مثل کره چشم و پرها رو که مخفی کرده بودیم، می تونیم باز هم ببینیم.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

گام هفدهم

این هم از تصویر نهایی.

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت یازدهم

نتیجه

توی بخش بعدی آموزش، ریگینگ بدن طوطی رو با هم می بینیم.

” آموزش Maya : مدل سازی طوطی کارتونی – قسمت دوازدهم “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code