آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 1096
آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage قسمت سوم

توی این آموزش، طراحی نشان Retro Vintage رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: مبتدی
 • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت اول “

” آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت دوم “

 1. Duplicate و اضافه کردن Layer Style به شکل نشان

گام اول

با ماوس روی Thumbnail لایه Badge کلیک کرده و Color Pick رو باز می کنیم. کد رنگی #۷۱۲۰۲۰ رو براش در نظر می گیریم و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم

گام دوم

لایه Badge رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > Duplicate Layer میشیم و عنوان Badge 2 رو وارد می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم

گام سوم

روی Thumbnail لایه Badge2 دابل کلیک کرده و کد رنگی #a38551 رو براش در نظر می گیریم و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم

گام چهارم

Ctrl+T رو فشار داده و W رو روی ۹۵ درصد و H رو روی ۹۵ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم

گام پنجم

لایه Badge2 رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > Duplicate Layer میشیم و عنوان Badge3 رو وارد می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم

گام ششم

روی Thumbnail لایه Badge3 دابل کلیک می کنیم. کد رنگی #۹۱۲a2a رو وارد کرده و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم

گام هفتم

Ctrl+T رو فشار داده و W رو روی ۹۸ درصد و H رو روی ۹۸ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم

گام هشتم

لایه Badge3 رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > Duplicate Layer میشیم و عنوان Badge4 رو وارد می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم

گام نهم

Ctrl+T رو فشار داده و W رو روی ۹۴ درصد و H رو روی ۹۴ درصد قرار میدیم.

 آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم

گام دهم

لایه Badge رو انتخاب می کنیم. روی اون کلیک راست کرده و وارد Blending Options میشیم و Layer Style زیر رو وارد می کنیم.

Satin :

Blend Mode روی Color Dodge

Color روی #ffffff

Opacity روی ۴۵ درصد

Angle روی ۱۳۲ درجه

Distance روی ۷ پیکسل

Size روی ۲۱ پیکسل

Invert رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت سوم

گام یازدهم

Drop Shadow :

Blend Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۱۰۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۴ پیکسل

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۷ پیکسل

Ok می زنیم و تغییرات رو اعمال می کنیم.

گام دوازدهم

لایه Badge2 رو انتخاب می کنیم. Ctrl رو نگه داشته و روی Thumbnail لایه Badge کلیک می کنیم و وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم.

گام سیزدهم

همچنان که لایه Badge2 انتخاب شده، کلیک راست کرده و Blending Options رو انتخاب می کنیم و Layer Mask Hides Effects رو تیک می زنیم.

گام چهاردهم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Linear Dodge

Dither رو تیک می زنیم

Opacity روی ۱۸ درصد

Style روی Reflected

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

روی Gradient کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Color Stop1 به صورت Color #ffffff و Location 0%

Color Stop2 به صورت Color #171718 و Location 100%

گام پانزدهم

Drop Shadow :

Blend Mode روی Multiply

Color روی #۱۷۱۷۱۸

Opacity روی ۴۶ درصد

Distance روی ۰ پیکسل

Spread روی ۲۳ درصد

Size روی ۱۶ پیکسل

Ok می زنیم.

گام شانزدهم

لایه Badge3 رو انتخاب می کنیم. روی اون کلیک راست کرده و وارد Blending Options میشیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Color روی #a73d2c

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Distance روی ۰ پیکسل

Choke روی ۱۰۰ درصد

Size روی ۳ پیکسل

گام هفدهم

Inner Glow :

Blend Mode روی Multiply

Opacity روی ۵۴ درصد

Noise روی ۱۰ درصد

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۲۱ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

Ok می زنیم و تنظیمات رو اعمال می کنیم.

گام هجدهم

لایه Badge3 رو انتخاب می کنیم. کلیک راست کرده و Blending Options رو انتخاب کرده و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Fill Opacity رو میزاریم روی ۰ درصد

گام نوزدهم

Inner Glow :

Blend Mode روی Multiply

Opacity روی ۲۰ درصد

Noise روی ۲۱ درصد

Color روی #۵e1010

Technique روی Softer

Source روی Center

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۶۲ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

Ok می زنیم.


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام بیستم

وارد مسیر File > Place میشیم. تصویری مشابه تصویر زیر رو انتخاب کرده و Place رو می زنیم. تصویر رو یک مقدار به بالا برده و Enter می زنیم.

گام بیست و یکم

لایه Stripes رو انتخاب کرده و Ctrl رو نگه می داریم و روی Thumbnail لایه Badge4 کلیک می کنیم. وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal Selection میشیم.

گام بیست و دوم

همچنان که لایه Stripes انتخاب شده، روی اون کلیک راست کرده و Blending Options رو انتخاب کرده و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Fill Opacity روی ۰ درصد

گام بیست و سوم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Linear Burn

Dither رو تیک می زنیم

Opacity روی ۷ درصد

Style روی Radial

Scale روی ۱۰۰ درصد

Gradient رو انتخاب کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Color Stop1 به صورت Color #171818 و Location روی ۰ درصد

Color Stop2 به صورت Color #ffffff و Location روی ۱۰۰ درصد

 1. اضافه کردن متن و Layer Style

گام اول

ابزار Type رو برداشته و فونت Lobster2 رو انتخاب می کنیم. Style رو روی Bold Italic و Size رو روی ۵۲ قرار میدیم. Color رو روی #dec9a4 میزاریم و کلمه Awesome رو تایپ می کنیم.

گام دوم

ابزار Type رو برداشته و فونت Steelfish رو انتخاب می کنیم. Style رو  روی ExtraBold Italic و Size رو روی ۳۰ و Color رو روی #a58752 قرار میدیم. کلمه Retro Vintage Badge رو تایپ می کنیم.

گام سوم

لایه Awesome رو انتخاب می کنیم. Ctrl رو نگه داشته و لایه Retro Vintage Badge رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > New > Group from Layers میشیم و عنوان Texts رو براش در نظر می گیریم.

گام چهارم

روی گروه Texts کلیک راست کرده و Blending Options رو انتخاب می کنیم. بعد هم Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Blend Mode روی Multiply

Color روی #۱۷۱۷۱۸

Opacity روی ۷۵ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۲۰ درجه

Distance روی ۱ پیکسل

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۲ پیکسل

Ok می زنیم.

 1. طراحی پس زمینه

گام اول

لایه Background رو انتخاب می کنیم. وارد مسیر Layer > New > Layer form Background میشیم و عنوان Background رو وارد می کنیم.

گام دوم

لایه Background رو انتخاب کرده و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Pattern Overlay :

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

روی Pattern کلیک کرده و Blue Stripes Pattern رو انتخاب می کنیم.

Scale روی ۵۰ درصد

گام سوم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Linear Burn

Dither رو تیک می زنیم

Opacity روی ۸۴ درصد

Style روی Radial

Angle روی ۰ درجه

Scale روی ۷۰ درصد

Gradient رو انتخاب کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Color Stop1 به صورت Color #dec9a4 و Location روی ۰ درصد

Color Stop2 به صورت Color #76603b و Location روی ۱۰۰ درصد

گام چهارم

Color Overlay :

Blend Mode روی Color

Color روی #ffffff

Opacity روی ۴۸ درصد

Ok می زنیم.

نتیجه رو در زیر می بینین.

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0