برچسب: افتر افکت

آموزش After Effects : تحریف دایره ای
آموزش After Effects : طراحی منظره بارانی
آموزش After Effects : میزان رنگ در ویدئوهای Drone
آموزش After Effects : اصلاح رنگ در ویدئوهای Drone
آموزش After Effects : اضافه کردن Speed Ramps به ویدئوهای Drone
آموزش After Effects : نحوه Camera Tracking
نرم افزار افتر افکت سی سی 2018
آموزش After Effects : روان کردن فیلم Drone
آموزش After Effects : اضافه کردن زوم به فیلم Drone
آموزش After Effects : طراحی افکت پیچش متن
آموزش 3Ds Max : طراحی افکت حرکت ذرات
آموزش 3Ds Max : طراحی ابرهای فانتزی
آموزش After Effects : طراحی لوگوی منحنی
آموزش After Effects : پویانمایی الگوهای لیتوانی
آموزش After Effects : پویانمایی لوگوی مچاله
آموزش AfterEffects : پویانمایی لوگوی آتشین
آموزش 3Ds Max : طراحی صحنه تخریب کلبه
آموزش After Effects : ظاهر کردن لوگوی نورانی
آموزش 3Ds Max : طراحی ابرهای واقعی با FumeFX
آموزش After Effects : طراحی سطح مواج با استفاده از Audio React
آموزش After Effects : طراحی افکت متنی نورانی
آموزش After Effects : طراحی انفجار با استفاده از FumeFX – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کروم
آموزش After Effects : طراحی انفجار با استفاده از FumeFX – قسمت اول
آموزش After Effects : طراحی فلش دوربین پاپاراتزی ها
آموزش 3Ds Max و After Effects : خروجی Multi Pass و کامپوزیت کردن – قسمت دوم
آموزش 3Ds Max و After Effects : خروجی Multi Pass و کامپوزیت کردن – قسمت اول
آموزش After Effects : متحرک سازی سرعت سنج
آموزش After Effects : جایگزین کردن دیوار شکسته و ترک خورده با استفاده از Live Action Footage
آموزش After Effects : طراحی نوسان نور لامپ با استفاده از Expression
آموزش After Effects و Premier Pro : ایجاد LUT
آموزش After Effects : متحرک سازی عقربه های ساعت
آموزش 3Ds Max : ایجاد Reflective Sheen
آموزش After Effects : طراحی تار عنکبوت در 3Ds Max
آموزش After effects : متحرک سازی جزیره ایزومتریک
آموزش After Effects : نحوه 3D Camera Tracking در 3Ds Max