آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی قسمت دوم

توی این آموزش، تصویرسازی ورزشی رو با هم می بینیم. برای سه بعدی کردن تصویر از Cinema4D استفاده می کنیم و برای انجام بقیه کارها هم از Illustrator و Photoshop کمک می گیریم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: پیشرفته
 • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Cinema4D, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

” آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت اول “

 1. نورپردازی و خروجی

گام اول

یک Vray Advanced Material جدید درست می کنیم و تنظیمات زیر رو روی اون اعمال می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام دوم

یک شکل جدید درست می کنیم. برای این کار، وارد مسیر Object > Plane میشیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام سوم

حالا شکل سه بعدی که توی بخش قبل درست کردیم رو روی این پلان قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام چهارم

متریال مشکی رو روی این صفحه درگ می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام پنجم

سه تا پلات درست می کنیم. از این پلات ها برای نور استفاده می کنیم. متریالی که توی گام اول درست کردیم رو روی این پلات ها اعمال می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام ششم

View رو تغییر میدیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام هفتم

حالا میریم سراغ تنظیمات خروجی.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام هشتم

روی Render کلیک می کنیم و منتظر میشیم تا کارش تمام بشه.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام نهم

حالا تمام شکل ها رو به غیر از شکل سه بعدی پاک می کنیم. برای این کار، همه شکل ها رو Unfold و انتخاب می کنیم، کلیک راست می زنیم و Connect Objects +Delete رو می زنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام دهم

روی شکل سه بعدی کلیک راست می کنیم و بعد هم Compositing Tag اضافه می کنیم و Object Buffer رو هم فعال می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام یازدهم

حالا Render Mode رو روی Standard قرار میدیم. بعد هم Multi Pass رو انتخاب می کنیم. کلیک راست می زنیم و Activate Object Buffer رو انتخاب می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام دوازدهم

Multi-Pass Image رو ذخیره می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام سیزدهم

هر دو فایل رو توی فتوشاپ باز می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام چهاردهم

وارد مسیر Multi-Pass Image > Channels > Object Buffer Layer میشیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام پانزدهم

همه رو انتخاب می کنیم و Copy رو می زنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام شانزدهم

میریم سراغ تصویر خروجی.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام هفدهم

وارد مسیر Layer > Layer Mask > Reveal All میشیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام هجدهم

وارد مسیر Channels > Select Layer Mask میشیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام نوزدهم

وارد مسیر Edit > Paste میشیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام بیستم

به این ترتیب، شکل سه بعدی از پس زمینه تفکیک میشه.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

 1. فتوشاپ

گام اول

با دنبال کردن مسیر File > New، یک سند جدید با تنظیمات زیر درست می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام دوم

با استفاده از ابزار Bucket، پس زمینه رو به رنگ مشکی در میاریم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام سوم

حالا تمام تصاویر زیر رو باز می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام چهارم

باید لایه های بازیکن ها و دستکش رو از پس زمینه تفکیک کنیم. ابزار Polygonal Lasso رو بر می داریم. Feather رو روی ۱ پیسکل قرار میدیم و بازیکن و دستکش رو انتخاب می کنیم. موقعی که تمام شد، کلیک راست می زنیم و Layer Via Copy رو انتخاب می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام پنجم

حالا بازیکن ها رو روی سند جدیدی که درست کردیم، قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام ششم

شکل سه بعدی رو روی سند قرار میدیم. دستکش رو در زیر قرار میدیم. لایه ها رو به خوبی گروه بندی و سازمان دهی می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام هفتم

لایه مربوط به بازیکن اول رو انتخاب می کنیم. کلیک راست زنیم و Duplicate Layer رو انتخاب می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام هشتم

اسمش رو میزاریم Player 1 BW.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام نهم

لایه جدید رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Image > Adjustments > Black & White میشیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام دهم

Ok می زنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام یازدهم

Layer Style رو روی Hard Light قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام دوازدهم

Opacity رو روی ۸۵ درصد قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام سیزدهم

گام های هفت تا دوازده رو برای بازیکن دوم، شکل سه بعدی و دستکش هم تکرار می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

 1. قلموها

گام اول

حالا از قلموهای مختلف برای کار رو پس زمینه استفاده می کنیم. دکمه B رو فشار میدیم تا ابزار Brush فعلا بشه.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام دوم

Opacity و Flow رو یک مقدار کم می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام سوم

اندازه قلمو رو هم می تونیم تغییر بدیم. برای تغییر مسیر قلمو هم می تونیم روی فلشی که می بینین، کلیک کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام چهارم

رنگ قرمز رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام پنجم

یک لایه جدید زیر لایه بازیکن ها، شکل سه بعدی و دستکش درست می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام ششم

شروع می کنیم به کشیدن با قلمو.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام هفتم

یک لایه جدید درست می کنیم. قلمو و رنگ رو تغییر میدیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام هشتم

Opacity هر لایه رو هم می تونیم تغییر بدیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام نهم

با رنگ مشکی و سفید، یک سری جزئیات ظریف رو اضافه می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام دهم

میریم سراغ اضافه کردن سایه. یک لایه جدید بالای لایه های مربوط به بازیکن ها درست می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام یازدهم

یک قلموی گرد و نرم بر می داریم و اندازه اون رو کاهش میدیم. Layer Style رو هم روی Soft Light قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام دوازدهم

با یک قلموی نرم روی نواحی تاریک می کشیم. گام های ده و یازده رو برای بخش های زیر تکرار می کنیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام سیزدهم

توی این مرحله باید چیزی مشابه تصویر زیر داشته باشیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام چهاردهم

حالا تکسچر رو روی تصویر قرار میدیم و تا لبه ها امتداد میدیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام پانزدهم

Layer Style رو روی Overlay قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام شانزدهم

ابزار Eraser رو بر می داریم و بعد هم یک قلمو رو از Library انتخاب می کنیم. در صورت لزوم، اندازه قلمو رو هم تغییر میدیم.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

گام هفدهم

شروع می کنیم به پاک کردن بخش هایی از تکسچر.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

نتیجه

کارمون تمام شد. اگه بخواین می تونین جزئیات بیشتری رو بهش اضافه کنین.
توی این آموزش، نحوه تصویرسازی یک شکل سه بعدی رو با استفاده از Cinem4D, Illustrator, Photoshop با هم دیدیم. از این به بعد باید بتونین این تکنیک ها رو توی پروژه های بعدی هم مورد استفاده قرار بدید.

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

امیدواریم ” آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش سینما ۴D – پک ۱

– صفر تا صد آموزش سینما ۴D – پک ۲

صفر تا صد آموزش ایلاستریتور

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:
0